Petak 03 Pro 2021
Ispis

Konduktometri i njihovo umjeravanje

metikl1Konduktometri su mjerni uređaji koje često susrećemo u laboratorijima. Mjere električnu provodnost tekućina, pa saznajemo koliko je otopljenih tvari u tekućini.

Struju u tekućinama provode ioni, tj. pozitivno (kationi) i negativno (anioni) nabijene čestice. Tekućine koje dobro provode električnu struju nazivamo elektrolitima. Destilirana voda tako vrlo slabo provodi struju jer je iz nje destilacijom uklonjena većina tvari koja disocira, odnosno koja se u vodi razlaže (otapa) na ione koji provode struju. Obična pak voda sadrži minerale i soli zbog kojih će provoditi struju, pa se konduktometri često koriste u laboratorijima upravo za analizu vode, ali i raznih drugih tekućina. Mjerna jedinica električne provodnosti je simens po metru S/m, no u laboratoriju se najčešće koriste µS/cm i mS/cm u kojima konduktometri iskazuju provodnost. Konduktometrom se obično može mjeriti i otpor, veličina koja je recipročna vrijednost električne provodnosti, te TDS (total dissolved solids) odnosno količina mobilnih nabijenih iona u vodi izražena u mg/l ili ppm (parts per milion).

Na rezultate mjerenja konduktometrom utječe cijeli niz faktora poput temperature, promjene temperature tijekom mjerenja tj. uvjeta okoliša, kvalitete uređaja, kvalitete i istrošenosti sonde, učestalosti mjerenja, vrste medija kojega se mjeri i koji može biti agresivan za sondu, uzrokovati oštećenja i njezino ubrzano trošenje, skladištenje uređaja i sonde, čišćenje sonde itd. Ponekad su sonde koje dolaze na umjeravanje oštećene ili prljave, tj. nepropisno održavane. Mjerenje će naravno ovisiti i o integritetu samog uzorka. Primjerice, ako se mjere vrlo niske provodnosti od 1 µS/cm, 0,5 µS/cm ili čak niže, potrebno je osigurati kontrolirane uvjete u laboratoriju kako bi se uzorak čim manje kontaminirao. Iskustveno, što je duže uzorak tako niske provodnosti izložen zraku, njegova provodnost će rasti jer dolazi do kontaminacije. Već nakon samo desetak minuta uzorak može pokazati neku sasvim drugu, veću vrijednost očitanja. Sonda također može kontaminirati uzorak ako nije dobro očišćena. Nakon uranjanja sonde u bilo koju tekućinu, dobro ju je isprati deioniziranom vodom čija je provodnost jednaka, odnosno približno jednaka nuli. Iz istog razloga posuda u koju dolazi uzorak treba biti čista i suha.

Kako izgleda umjeravanje konduktometra, koliko ga često treba umjeravati te što napraviti s dobivenim rezultatima pročitajte u nastavku teksta na Metrotekinom blogu.


Izvor:METROTEKA

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće