Nedjelja 04 Pro 2022
Ispis

Uključenost ljudi u integrirani sustav upravljanja kvalitetom

int 9001 rU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Uključenost ljudi u integrirani sustav upravljanja kvalitetom" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 4/2016) čiji su autori Mr. sc. Ana Devčić-Jeras, dipl. ing. i Marijana Fiket, mag. ing. techn. aliment.

Norma 9001:2015 definira zahtjeve za uključenost svih zaposlenika u organizaciji u sustav upravljanja kvalitetom (skraćeno SUK) i uvodi pojam organizacijskoga znanja. Organizacijsko znanje usmjereno je na aktivnosti utvrđivanja i očuvanja raspodjele znanja za provedbu procesa i postizanje sukladnosti proizvoda i usluga i usko je povezano sa svim zahtjevima koji se odnose na ljudske potencijale Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u svojemu sustavu upravljanja obuhvaća norme ISO 9001 / ISO 14001 /OHSAS 18001 / ISO IEC 17025 / ISO 15189. U dokumnetima sustava upravljanja opisani su postupci za ispunjavanje zahtjeva povezanih s ljudskim potencijalima.

Kodeks ponašanja zaposlenika
Svi zaposlenici Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (u daljnjem tekstu Zavod, skraćeno NZZJZAŠ), trebaju u području svojega rada pružati usluge visoke kvalitete korisnicima usluga u skladu s dobrom profesionalnom praksom. Ukupna je kvaliteta pruženih usluga zbroj svih pojedinačnih svakodnevnih aktivnosti u Zavodu. Zaposlenici Zavoda moraju uvijek imati na umu da u svakome svojem kontaktu s korisnicima usluga Zavoda predstavljaju Zavod. Prema Kodeksu Uprava Zavoda obavezuje se trajno ustrajati na postizanju osposobljenosti osoblja na planiranim radionicama, osigurati kvalitetnu opremu za rad i poštovati propise regulativnih tijela. Vanjski suradnici Zavoda moraju prije sklapanja ugovora potpisati izjavu o čuvanju poslovne tajne. Komunikacija s korisnicima usluga, kao i interna komunikacija, mora biti humana, profesionalna, korektna i prijateljska. Obveza je svih zaposlenika razvijati organizacijsku kulturu u kojoj se cijene sposobni, vrijedni i požrtvovani pojedinci koji su uvijek spremni učiniti dodatni napor za ostvarenje zadanih ciljeva i za korist Zavoda.

Uključenost ljudi u sustav upravljanja
Ljudi su temeljni potencijalorganizacije. Uspješnost organizacije ovisi o tome kako se ljudi ponašaju u sustavu u kojemu rade.
Podržavajući SUK i uključenost ljudi, uprava omogućuje:
• pribavljanje odgovarajućih ljudskih potencijala i ostalih resursa
• praćenje procesa i rezultata
• određivanje i vrednovanje rizika i prilika
• provedbu odgovarajućih radnja.
Dobar odabir zaposlenika pri zapošljavanju i njihovo raspoređivanje i osoposobljavanje za rad pomažu organizaciji da ostvari svoje ciljeve. U organizaciji se uključenost ljudi i usklađenost njihova rada ostvaruje zajedničkim razumijevanjem politike kvalitete i željenih rezultata organizacije. SUK je najdjelotvorniji kad svi zaposlenici primjenjuju vještine koje su stekli tijekom izobrazbe te stječu iskustvo koje im je potrebno za ispunjavanje njihovih uloga i odgovornosti. Odgovornost je uprave ljudima osigurati priliku za razvoj potrebnih sposobnosti.

Podizanje svijesti se postiže kad ljudi razumiju svoje odgovornosti te kako njihove radnje doprinose ostvarivanju ciljeva organizacije. Planirana i djelotvorna unutarnja i vanjska komunikacija poboljšava uključenost ljudi i razumijevanje:
• konteksta organizacije
• potreba i očekivanja kupaca i ostalih bitnih zainteresiranih strana
• SUK-a.

Osposobljavanje ljudi u ispitnim laboratorijima
U ispitnim laboratorijima u NZZJZAŠ-u godinama se vodi briga o osposobljavanju ljudi za dobru laboratorijsku praksu i rad prema normi ISO / IEC 17025 po kojoj je Zavod akreditiran od 2003. godine. U toj se normi za ljude upotrebljava naziv osoblje. Vođenjem zapisa o osoblju utvrđuje se potreba za osposobljavanjem osoblja, prati se provedba osposobljavanja te vrednovanje učinkovitosti provedenoga osposobljavanja. Pri vođenju zapisa o osoblju razlikuju se ove odgovornosti u Službi.
Voditelj Službe odgovoran je za:
• donošenje ciljeva koji se odnose na stručnu spremu, osposobljenost i vještine osoblja
• odobravanje plana osposobljavanja
• osiguravanje sredstava za osposobljavanje osoblja.
Tehnički voditelj odgovoran je za:
• utvrđivanje potreba za osposobljavanjem osoblja iz područja tehničkih zahtjeva
• vrednovanje učinkovitosti provedenoga osposobljavanja
• utvrđivanje osposobljenosti novoga i nadzor nad provedbom osposobljavanja za pojedino radno mjesto te ocjenu učinkovitosti.
Voditelj Odjela za sustav upravljanja kvalitetom u ispitnim laboratorijima odgovoran je za:
• utvrđivanje potreba za osposobljavanje iz područja sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete u Službi
• organizaciju i provođenje unutrašnje izobrazbe.
Osoblje laboratorija odgovorno je za:
• sudjelovanje u izobrazbi bez obzira na to je li riječ o vanjskoj ili unutrašnjoj izobrazbi
• vođenje zapisa o sudjelovanju na radionicama.
• Donošenje ciljeva za stručnu spremu, osposobljenost i vještine osoblja
Voditelj Službe u kojoj se nalaze ispitni laboratoriji u suradnji sa stručnom službom za ljudske potencijale donosi ciljeve koji se odnose na stručnu spremu, osposobljenost i vještine osoblja.
Na temelju donesenih ciljeva zapošljava se novo osoblje za rad u Službi.
Ljudi u organizaciji općenito moraju imati odgovarajuće znanje da bi preuzeli odgovornosti i ovlaštenja za obavljanje pojedinih poslova.
• Činjenica je da nitko ne može dobro raditi svoj posao ako mu posao nije dodijeljen ja jasan i dokumentiran način uz odgovarajuće osposobljavanje i neprestano usavršavanje znanja unutrašnjom i vanjskom izobrazbom.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 4/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće