Četvrtak 27 Sij 2022
Ispis

Planiranjem do kvalitete

HMD c 1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Planiranjem do kvalitete" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 4/2016) čiji je autor dr. sc. Miljenko Košiček, dipl. ing. mat.

Davne 1920. godine, R. A.Fisher, začetnik planiranja pokusa, jednom je prilikom rekao: „Zatražiti pomoć statističara nakon što je pokus napravljen isto je kao i zatražiti pomoć patologa, on samo može ustanoviti da je pacijent mrtav.

Te riječi dovoljno govore o nužnosti zamjene neplanskog, ad hoc izvođenja pokusa s unaprijed planiranim izvođenjem kako bi se statističkom obradom rezultata pokusa dobila točna i potpuna informacija. Važnost planiranja pokusa odavno je poznata, no trebalo je proći 60-ak godina da ono postane važan alat u istraživačkoj i proizvodnoj praksi. U međuvremenu trebalo je razviti metodologiju i različite tehnike planiranja pokusa i optimizacije, a i pričekati razvoj računalne tehnike jer planiranje pokusa kao statistička metoda zahtijeva puno kombinatorike i računanja.

Zašto je potrebno statističko oblikovanje plana pokusa
Riješiti neki problem i dobiti odgovore na postavljena pitanja u praksi se najčešće svodi na provođenje određenog broja pokusa. Da bismo pokusom dobili odgovor na postavljeno pitanje, moramo ga pravilno isplanirati. Ako krenemo neplanski u izvođenje pokusa ili koristimo se metodom pokušaja i pogrešaka, moramo imati puno sreće da dobijemo odgovor na postavljeno pitanje. Samo dobro planiran pokus osigurava rješenje našeg problema. Potreba za statističkim oblikovanjem plana pokusa najbolje se pokazala u praksi u Japanu 1953. godine. Japanska keramička industrija željela je poboljšati kvalitetu keramičkih pločica bez dodatnog ulaganja u proizvodnju. Zbog zastarjelih peći temperatura pečenja je dosta varirala, što je utjecalo na kvalitetu pločica, a nabava novih peći za pečenje bila je skupa i neprihvatljiva. Rješenje se tražilo u izmjeni smjese za pečenje. Statistički planirani pokusi doveli su do senzacionalne spoznaje: povećanje sadržaja vapna u smjesi keramičke pločice od 1 % na 5 % smanjuje osjetljivost pločice na promjenu temperature pečenja za 10 puta. Dobro planiran pokus karakterizira usmjerenost prema zadanome cilju, multidisciplinarna analiza problema (razvoj, proizvodnja, osiguranje kvalitete, statistika…), uključenost svih čimbenika koji mogu utjecati na ono što analiziramo pokusom, efikasnost u prepoznavanju bitnih faktora i uklanjanju nebitnih faktora iz pokusa te dobivanje maksimalne informacije s minimalnim brojem izvođenja pokusa. Kod planiranja pokusa statistikom se koristimo na početku i na kraju. Na početku ćemo s pomoću statistike izraditi optimalan plan pokusa, a na kraju, nakon izvođenja pokusa prema tome planu, statistički ćemo obraditi dobivene rezultate pokusa.

Osnovni principi planiranja pokusa
Koncept planiranja pokusa zasniva se na mogućnosti kontrole utjecajnih faktora na pojedini proces te oblikovanju modela po stohastičkome načelu u svrhu uklanjanja utjecaja nekontroliranih faktora u procesu, kako je prikazano na slici 2. Planiranje pokusa svodi se na odabir adekvatnog modela pokusa iz već postojećega kataloga pokusa ili oblikovanje novoga modela. Kod planiranja pokusa prvo moramo odrediti područje na koje će se odnositi rezultati pokusa. Razlikujemo lokalno orijentirane pokuse, koji su usmjereni na određeni dio procesa (jedan instrument, jedna lokacija, jedan laboratorij i slično) i globalno orijentirane pokuse, koji obuhvaćaju cjelokupan proces (svi instrumenti, sve lokacije, svi laboratoriji…). Globalno orijentirani pokusi puno su zahtjevniji, potrebno je puno više podataka koji se prikupljaju tijekom dužega razdoblja i osjetljivi su na utjecaj faktora koje nemamo pod kontrolom pokusa, dok lokalno orijentirani pokusi uklanjaju taj utjecaj. Kod planiranja pokusa uvijek treba imati na umu postojanje takozvanih „šum“ varijabli. To su nama nepoznate i nemjerljive ulazne varijable koje mogu utjecati na izlaznu varijablu. Da bi što više smanjili utjecaj šumova, pokuse uvijek moramo izvoditi u slučajnim redoslijedom. Ako u pokusu prikupimo premalo podataka u kratkome razdoblju, da bismo dobili traženi statistički odgovor moramo ponoviti pojedine testove unutar pokusa (ponovljivost). Ako želimo vidjeti mogu li se dobiveni rezultati generalizirati i na ostale slične procese, moramo nekoliko puta ponoviti cijeli pokus (obnovljivost).

Vrste planova pokusa
Cilj je pokusa odrediti faktore koji znatno utječu na kvalitetu promatranoga sustava, naći optimalnu kombinaciju vrijednosti faktora sa stajališta parametara kvalitete te dobiti maksimalnu informaciju s minimalnim brojem izvođenja pokusa. Taj posljednji zahtjev osobito je složen problem jer, na primjer, ako promatramo utjecaj 10 faktora (što za praksu i nije neki velik broj) od kojih svaki faktor poprima samo dvije moguće vrijednosti (razine), broj mogućih kombinacija faktora i razina iznosi 210 = 1024. Ako za svaku kombinaciju napravimo pet mjerenja da bismo dobili minimalan statistički uzorak, potrebno je izvesti 5120 pokusa u potpunome planu pokusa, što je u nekim slučajevima u praksi gotovo nemoguće, osobito u slučajevima skupih i dugotrajnih pokusa.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 4/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće