Nedjelja 03 Pro 2023
Ispis

Meko auditiranje – „ubojica“ dobrih sustava upravljanja

mekoau 1Meko auditiranje nije pojam koji možemo često čuti u svijetu normi i svijetu certifikacije, ali je itekako vrlo prisutan.

U praksi se pojavljuje često, najviše na štetu auditirane strane (iako ista toga uopće nije svjesna), ali i na štetu ugleda samog auditora i certifikacijskog tijela koje on predstavlja. U praktičnom smislu, to omogućuje da se poznati nedostaci sustava zadrže, uz rizik od smanjenja kvalitete i dugoročne održivosti navedenog sustava. Meko auditiranje odnosi se na praksu auditora kojom se pogrešno kategoriziraju pronalasci utvrđeni tijekom audita, kako bi se u određenoj mjeri smanjio osjećaj krivnje ili srama, odnosno negativan dojam kod auditirane strane.

Na primjer, kada dokazi audita pokazuju jasno odstupanje od usklađenosti sa zahtjevima određene norme, pronalazak bi trebao biti kategoriziran kao nesukladnost, tako da bi se problem tretirao putem analize uzroka i korektivnih radnji. Umanjivanjem kategorije nesukladnosti kao potencijalne nesukladnosti/opservacije ili prilike za poboljšanje, auditirana strana nije dužna provoditi korektivne radnje, dopuštajući da problemi ostanu neriješeni.

Još jedan od razloga zbog kojeg dolazi do umanjivanja kategorije nesukladnosti je i smanjenje aktivnosti nakon provedenog audita. To se odnosi na auditiranu stranu, ali istovremeno i na auditore. Ukoliko se pronalazak definira kao veća ili manja nesukladnost, auditori moraju detaljnije opisati i obrazložiti utvrđenu nesukladnost i najčešće ispunjavati dodatne obrasce te je, ovisno o kategoriji nesukladnosti potrebno ponovno provesti audit ili od klijenta tražiti dokaze o provedenim korektivnim radnjama. Kratkoročno gledano, mekim auditiranjem i auditor i auditirana strana mogu biti sretni jer si na taj način smanjuju kvantitetu posla, ali dugoročno gledano, smanjuju i kvalitetu auditiranog sustava upravljanja. Iz tog razloga, praksa mekog auditiranja nije dugoročno održiva, pogotovo kada je riječ o najzahtjevnijim sustavima.

Za primjer uzmimo certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom u autoindustriji, koja je jedna od najzahtjevnijih. U 5. izdanju Pravila za priznanje i održavanje (vezanih uz certifikacijsku shemu IATF 16949) navedeni su IATF zahtjevi za certifikacijska tijela. Jedan od njih odnosi se na pregled ulaza (Review inputs), a uključuje informacije specifične za sve urede koji su odobreni od IATF-a. Pri čemu se auditori „prisiljavaju“ da imaju što više utvrđenih nesukladnosti tijekom audita (što nas na žalost odvodi i u drugu krajnost).

Osim autoindustrije, sve veći pritisak oko izbjegavanja mekog auditiranja rade i akreditacijska tijela, osobno imamo iskustva da se Britanska Akreditacijska Agencija (UKAS), u velikom dijelu audita u našem glavnom uredu i tijekom witness audita fokusira na dokaze mekog auditiranja i ukoliko ih pronađe, podiže nesukladnosti. Iz svega navedenog, možemo zaključiti kako je osnova za izbjegavanje mekog auditiranja podizanje kompetencija, ali i svijesnosti auditora kako bi izbjegavali isto.

Bez obzira na odnose s klijentom, managementom vlastite certifikacijske kuće, auditor se mora držati principa auditiranja prema normi ISO 19011:2018. (etično ponašanje – integritet, pošteno izvještavanje, dužna profesionalna briga, povjerljivost, neovisnost, pristup baziran na dokazima i pristup baziran na rizicima). Također, bitna je i svijest auditirane strane kako nesukladnost ne znači nešto loše, već da je nesukladnost, odnosno prepoznati problem zapravo korak naprijed u daljnjem poboljšanju i unaprjeđenju. A tu opet dolazi naglasak na auditora, koji mora biti dovoljno kompetentan kako bi isto iskomunicirao s auditiranom stranom. U konačnici dobro proveden audit certifikacijskog tijela je velika pomoć klijentu, jer se kroz njegove rezultate lakše usklađuje sa propisima i zahtjevima kupaca, lakše prolazi audite od strane kupca i slično.

Ivan Trstenjak, bacc. ing. sec.
Lead Auditor
United Registrar of Systems Adriatica d.o.o.
www.urs-adriatica.com


Izvor:URS

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće