Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

Razgovor s Trpimirom Župićem

zupicRazgovarali smo s gospodinom Trpimirom Župićem direktorom Centra za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore.
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Otac sam četvero djece. Rođen sam u Sinju. Diplomirani sam inženjer tekstilne tehnologije. U Hrvatskoj gospodarskoj komori zaposlen sam od 1995. godine, a direktor Centra za kvalitetu HGK sam od 2004. godine.

Kada je osnovan Centar za kvalitetu HGK?
Centar za kvalitetu je jedna od organizacijskih jedinica HGK. Osnovan je 1997. godine kada je pokrenut projket vizualnog označavanja kvalitetnih hrvatskih proizvoda znakovima Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko. Vremenom se opseg poslova Centra znatno proširio.

Koje su vaše djelatnosti?
Djelatnosti Centra za kvalitetu usmjerene su na unapređivanje kvalitete u gospodarstvu kroz:
- provođenje postupaka za dodjelu znakova  “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”
- pomoć malim i srednjim tvrtkama u uvođenju sustava upravljanja kvalitetom u okviru Projekta LUK i praćenjem područja
- edukacijske aktivnosti za članice HGK u okviru Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom
- održavanje tribine ISO FORUM CROATICUM, koja se održava već osamnaest godina i na kojoj se okupljaju stručnjaci iz područja kvalitete kao predavači i raspravljači o aktualnim temama u području kvalitete
- aktivnu suradnju s institucijama u području normizacije, akreditacije i mjeriteljstva, nadležnim ministarstvima te udrugama u području kvalitete.

S kojim institucijama surađujete?
Imamo jako dobru suradnju, kroz niz aktivnosti, sa institucijama infrastrukture kvalitete: Državnim zavodom za mjeriteljstvo, Državnim inspektoratom, Hrvatskim zavodom za norme, Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Hrvatskim mjeriteljskim institutom. Također imamo jako dobru suradnju sa ministarstvima kojima je opseg poslova vezan uz sigurnost proizvoda i hrane te kvalitetu istih. Svakako moram spomenuti i dugogodišnju dobru suradnju sa udrugama u području kvalitete: Hrvatskim društvom za kvalitetu, Hrvatskim mjeriteljskim društvom, Udrugom hrvatskih laboratorija CROLAB i Hrvatskim društvom menadžera kvalitete.

Na koje sve načine pomažete gospodarstvenicima?
Vezano uz znakove hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, osim kroz pomoć prilikom provođenje postupaka za dodjelu prava uporabe istih, posebnu pozornost posvećujemo promociji proizvoda koji imaju pravo uporabe znakova u zemlji i inozemstvu. Ta promocija obuhvća akciju Kupujmo hrvatsko koju HGK provodi od 1997. godine, internetske stranice HGK gdje su navedeni i opisani svi proizvodi i proizvođači koji imaju pravo uporabe znakova, izdavanje publikacije o nositeljima znakova koja je prevedena na engleski, francuski, ruski, japanski, španjolski i njemački jezik, izdavanja hrvatsko-engleskog CD-a na kojem su navedeni i opisani svi proizvodi i proizvođači koji imaju pravo uporabe znakova, nastupe na sajmovima u zemlji i svijetu koje organizira HGK, objave u medijima o proizvodima koji imaju pravo uporabe znakova. Svakako moram istaknuti i projekt HGK „Be CROative“ kojim se nositelji znakova promoviraju u inozemstvu. Pružamo pomoć članicama HGK i kroz naše edukacijske aktivnosti vezane uz sustave upravljanja, sigurnost hrane, kvalitetu, informiranje o institucijama, zakonodavstvu, normizacijskim dokumentima te povezivanje s institucijama u području normizacije, akreditacije i mjeriteljstva. Također zastupamo i interese članica HGK prema nadležnim ministrastvima i institucijama. Moram istaknuti i našu potporu, financijsku ili suorganizatorsku, konferencijama i skupovima veznim uz kvalitetu, koje su vrlo važne za gospodarstvo. 

Koliko ste do sada odobrili oznaka „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“.
Trenutno 225 proizvoda i dvije usluge imaju pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta“, dok pravo uporabe znaka “Izvorno hrvatsko“ imaju 123 proizvoda i dvije usluge. Naša je žalje da proizvoda i usluga s pravom uporebe znakova bude što više jer je činjenica da ima dosta proizvoda ili usluga koje to zaslužuju. Znakovi su namijenjeni poticanju razvoja domaće proizvodnje, podizanju razine kvalitete hrvatskih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije, te promociji hrvatske države i stvaranju hrvatskog identiteta na svjetskom tržištu. Kada je HGK 1997. godine pokretala ovaj projekt ciljevi su bili, a i dan danas su: identificiranje proizvoda i usluga koji se globalno mogu prepoznati kao kvalitetan hrvatski proizvod i ravnopravno uključiti u svjetsku tržišnu utakmicu; potaknuti kvalitetnije promišljanje hrvatskog proizvoda i usluge kroz prepoznavanje i priznavanje napora uloženih u stvaranje kvalitetnih proizvoda i usluga od strane proizvođača i pružatelja usluga; istaknuti važnost kvalitete kao osnovne pretpostavke konkurentnosti na globalnom tržištu; potaknuti stalno unapređenje svakog aspekta kvalitete proizvoda i usluga; potaknuti tvrtke na uvođenje sustava upravljanja u poslovanje; dati hrvatskim tvrtkama dodatnu mogućnost za komunikaciju s kupcima; promotivnim aktivnostima postići prepoznatljivost i povjerenje u znakove na domaćem i stranom tržištu. I kroz ovu aktivnost surađujemo s institucijama i s preko 150 stručnjaka koji su članovi 25 tehničkih komisija za različite vrste proizvoda i usluga. Tako ujedno povezujemo i otvaramo mogućnosti suradnje struke, znanosti i gospodarstva.

Predstavite čitateljima Udruženje za ispitivanja i certificiranja.
Udruženje za ispitivanja i certificiranja okuplja članice Hrvatske gospodarske komore koje djeluju u području tehničkog ispitivanja i analize te certifikacije: ispitne i umjerne laboratorije, inspekcijska/nadzorna tijela, certifikacijska tijela za proizvode, osoblje i sustave upravljanja. Udruženje je osnovano u siječnju 2011. godine na inicijatvu desetak tvrtki iz ove djelatnosti i  Centra za kvalitetu HGK. Ovo je jedno od 55 strukovnih udruženja koje djeluju u HGK na nivou RH. Uz strukovna udruženja u HGK postoji i djeluje i 35 zajednica na nivou RH. Važan je i  podatak da u našim županijskim komorama, kojih je 20, postoji 183 oblika organiziranja članica (strukovne grupe, grupacije ili skupine). Primarna uloga Udruženja za ispitivanja i certificiranja je zastupanje, usklađivanje i zaštita interesa članica te unapređivanje međusobne komunikacije, suradnje i promocije. Ciljevi Udruženja su zastupanje i zaštita interesa članica Udruženja i podizanje digniteta struke, društveno odgovorno provođenje ispitivanja i certifikacije, unapređivanje suradnje s korisnicima usluga i međusobne suradnje, suradnja s nadležnim tijelima, podizanje konkurentnosti djelatnosti. Djelatnosti koje obavljaju ove tvrtke važne su za cjelokupno gospodarstvo i društvo jer su direktno vezane uz kvalitetu i sigurnost proizvoda, uređenost tržišta i zaštitu potrošaća. Ove tvrtke su nezaobilazan faktor u jačanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda, samih gospodarskih subjekata kao i cjelokupnog hrvatskog gospodarstva na europskom i svjetskom tržištu. HGK zastupa zajedničke interese članica Udruženja prema nadležnim ministarstvima i institucijama te promovira samu djelatnost. Izdali smo i katalog Udruženja. Tijekom ove dvije godine uspjeli smo realizirati neke od inicijativa koju smo upućivali nadležnim ministarstvima i institucijama i s tim ćemo nastaviti i ubuduće, jer nam je interes  poboljšati okruženje u kojem ove tvrtke posluju.

Predstavite čitateljima Tribinu ISO Forum Croaticum.
Tribina ISO FORUM CROATICUM pokrenuta 1995. godine. Pokretači tribine su bili Hrvatska gospodarska komora i tada Državni zavod za nomizaciju i mjeriteljstvo. Cilj tribine je promicanje  kvalitete kao bitne poslovne kategorije uspješne organizacije među hrvatskim gospodarstvenicima. Osmišljena je kao mjesto razmjene praktičnih iskustava poslovnih ljudi i stručnjaka za kvalitetu. Sadržaj tribine proizlazi iz svih područja vezanih za uspješno djelovanje organizacije, upoznavanje s normama sustava upravljanja i iskustvima u primjeni istih, informiranju o tehničkom usklađivanju s Europom  i prezentacijama provjerenih menadžerskih alata u upravljanju procesima. Predavači na tribini su stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom. Do sad je održana 121 tribina. Novi zamah tribina je dobila 2012. godine od kada je zajednički organiziraju Hrvatska gospodarska komora, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i  Udruga hrvatski laboratoriji – CROLAB.

razgovor zupic

Kada ste počeli s održavanjem besplatnih HACCP radionica?
Dvodnevne HACCP radionice za voditelje HACCP tima za subjekte u poslovanju s hranom pokrenute su 2011. godine u okviru Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom u području sigurnosti hrane. Do sada je održano 28 HACCP radionica na kojim je sudjelovalo 612 polaznika iz 244 tvrtke. Bitno je naglasiti da su iste besplatne kao i sve druge naše edukacijske aktivnosti vezane uz sigurnost hrane ili kvalitetu. Sam Program pomoći subjektima u poslovanju s hranom u području sigurnosti hrane pokrenut je 2006. godine i namijenjen je svim gospodarskim subjektima koji proizvode, prerađuju ili distribuiraju hranu ili hranu za životinje. Ciljevi programa su: održavanje nivoa informiranosti članica, županijskih komora i sektora HGK o zakonodavnom okviru u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, tijekom procesa prilagodbe i pristupanja RH u članstvo EU; pomoć u razumijevanju i uspostavi zakonodavnih uvjeta za subjekte u poslovanju s hranom te olakšavanje uspostave, provođenja i održavanja sustava sigurnosti hrane temeljenog na načelima HACCP-a; suradnja s nadležnim tijelima i svim ostalim zainteresiranim stranama koje sudjeluju u provođenju zakonodavnih uvjeta u području sigurnosti hrane; proaktivno sudjelovanje u afirmaciji edukacije temeljene na integriranom i multidisciplinarnom pristupu, analizi opasnosti i procjeni vjerojatnosti pojave rizika u svim fazama procesa proizvodnje, prerade i distribucije hrane i hrane za životinje; jačanje uloge HGK kao partnera u edukativnim aktivnostima svih zainteresiranih strana u prehrambenom lancu u području sigurnosti hrane. Ovim Programom se kontinuiranim edukacijskim aktivnostima nastoji osigurati, prvenstveno članicama HGK tj. subjektima u poslovanju s hranom, upoznavanje, razumijevanje i lakša uspostava zakonodavnih uvjeta, promovirajući multidisciplinarni i proaktivni pristup u uspostavi, provođenju i održavanju sustava sigurnosti hrane temeljenog na mjerama higijene hrane i načelima HACCP-a. Program se od 2006. godine realizirao kroz različite oblike edukacija (seminari, predavanja, radionice) koje su uz svoju edukativnu komponentu imale ulogu i u jačaju međusobne suradnje subjekata u poslovanju s hranom u cijelom prehrambenom lancu kao i suradnje sa nadležnim tijelima RH u području sigurnosti hrane. Edukacijske aktivnosti u okviru Programa, Centar za kvalitetu provodi aktivnosti u suradnji sa županijskim komorama, sektorima HGK, nadležnim tijelima ili samostalno. Teme edukacija odnosile su se na: prilagodbu gospodarstva u cijelom prehrambenom lancu, “od polja do stola”, EU zakonodavstvu u području sigurnosti hrane; zakonodavstvo EU, preduvjetne programe i strategiju uspostave HACCP sustava uz fleksibilan pristup i preporuke EK; uspostavu, provođenje i održavanje HACCP sustava za subjekte u poslovanju s hranom i hranom za životinje; sljedivost u sigurnosti hrane; mikrobiološke kriterije za hranu; označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane; nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; službene kontrole; uvjete izvoza/uvoza hrane životinjskog podrijetla nakon ulaska RH u EU. U razdoblju od pokretanja Programa pomoći do danas, ukupan broj edukacijskih aktivnosti, za sve subjekte koji proizvode, prerađuju ili distribuiraju hranu i hranu za životinje, a za koje zakonodavni uvjeti proizlaze iz odredbi Zakona o hrani (Uredbe EK 178/2002 ), ukupno je održano 476 besplatnih edukacijskih aktivnosti kojima je prisustvovalo više od 18.000 sudionika. Svakako moram spomenuti da je Program osmislila, koordinira ga i provodi mr. sc. Nevenka Gašparac, pomoćnica direktora Centra za kvalitetu.

Kako ocjenjujete hrvatsko tržište kvalitete?
Činjenica je da u RH ima sve više tvrtki koje se bave edukacijskim i savjetodavnim poslovima vezanim uz sutave upravljanja i kvalitetu uopće. To vrijedi i za certifikacijske kuće koje djeluju u ovom području. Konkurencija je neusporedivo veća nego prije pet ili deset godina, a uvjeti poslovanja su znatno teži s obzirom na krizu u kojoj se nalazimo i koja će još potrajati. S obzirom na te činjenice jasno je da kvaliteniji i jači imaju šansu to prebroditi. Isto tako mišljenja sam da će i sve veće znanje o sustavima upravljanja i drugim poslovnim alatima za upravljanje procesima dovesti i do jasnog prepoznavanja i razdvajanja kvalitenih od nekvalitetnih na tržištu.

Kakvi su vam planovi za budućnost?
Poslovni okvir je prilično jasan iako u trenutnoj situaciji nije jednostavno provesti sve ono što ste planirali. Svi mi privatno i poslovno pokušavamo ostvariti određene ciljeve i bitno je ne odustati od toga bez obzira na probleme koji se mogu pojaviti.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u razgovoru.
I ja Vama zahvaljujem. Vaše stranice su me iskreno obradovale kada su se pojavile. Želim vam puno uspjeha.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće