Srijeda 30 Stu 2022
Ispis

EOQ

eoqEOQ (European organization for quality) je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu koja je nezavisna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu. Osnovana je 1956. godine s ciljem promicanja i unapređivanja globalne svijesti o smislu, značenju, važnosti i općoj primjenjivosti sustava upravljanja kvalitetom. Članovi EOQ-a su nacionalna udruženja za kvalitetu (Hrvatsku predstavlja HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu), a trenutno ih je 32.

Opširnije...

Ispis

Razgovor s profesorom Markom Beškerom

i mb 1Razgovarali smo s prof. dr. sc. Markom Beškerom, direktorom tvrtke OSKAR Centra za razvoj i kvalitetu.

Portal SVIJET KVALITETE pokreće novi ciklus intervjua s uglednim osobama iz svijeta kvalitete. U intervjuima će čitatelji imati prilike upoznati osobe koje rade i djeluju u području upravljanja kvalitetom i saznati najnovije informacije iz područja kvalitete direktno od intervjuiranih osoba.

SK: Molimo Vas, predstavite se čitateljima.
MB: Volim istaknuti da sam učitelj. Naime, to je za mene najčasniji poziv. Radio sam kao učitelj u razrednoj nastavi i predavao sam matematiku i fiziku u osnovnoj i srednjoj školi. Bio sam zaposlen 4 godine u INA Petrokemiji u Kutini kao koordinator poslovodnog odbora za pitanja sigurnosti u projektu Kutina II. Tu sam se prvi puta (1981.) susreo s problematikom upravljanja rizicima i pitanjima osiguranja kvalitete. Nakon magisterija, a neposredno pred obranu doktorske disertacije zaposlio sam se  na Fakultetu političkih znanosti Zagrebu. Tu sam radio do mirovine. Predavao sam Metodiku nastave obrane i zaštite, Civilnu zaštitu i Upravljanje rizicima. Pet godina sam predavao Upravljanje kvalitetom na Studiju za turistički menadžment u Šibeniku i 3 godine Upravljanje rizicima na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Također sam predavao na postdiplomskoj nastavi: na studiju ECMIR pri Strojarskom fakultetu u Zagrebu, Studiju kvalitete, pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, i Studiju kvalitete na Fakultetu za turistički menadžment u Opatiji. Pored redovite nastave stalno sam surađivao u obrazovanju odraslih i to  u organizaciji Andragoškog centra u Zagrebu, a potom i Narodnog sveučilišta „Moša Pijade“ u Zagrebu.  Poslije osnivanja OSKAR-a i Hrvatskog društva menadžera kvalitete posvetio sam se razvoju programa upravljanja kvalitetom, okolišem i rizicima te njihovoj realizaciji u nastavi i savjetničkom radu. Izradio sam metodologiju za mutivarijantnu analizu i procjenu rizika prema kojoj je izrađen softver danas pod nazivom „ERM VENTURE“. Gostovao sam kao predavač na brojnim univerzitetima u  Ruskoj federaciji (Moskva, Sn. Petersburg, Yaroslav i Kazan), uglavnom sa temama Upravljanja rizicima. Prisustvovao sam brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima i prezentirao teme iz upravljanja kvalitetom i upravljanja rizicima. Publicirao sam preko 200 radova i 5 knjiga pretežito iz područja obrazovanja, upravljanja kvalitetom, okoliša i rizika.  Za rad u području obrazovanja odraslih primio sam nekoliko priznanja.
Sudjelovao sam kao dragovoljac u Domovinskom ratu gdje sam realizirao projekt podržan od Ministarstva znanosti RH „Kako obraniti Hrvatsku“ i objavio knjigu „Obzorje slobode“. Za zasluge u ratu odlikovan sam od predsjednika RH.

marko beskerSK: Koja je osnovna djelatnost tvrtke OSKAR?
MB: Osnovna djelatnost tvrtke OSKAR je razvoj obrazovnih programa i metoda implementacije zahtjeva normi koje utemeljuju suvremene sustave upravljanja (kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, rizici, sigurnost hrane,  procesni i projektni menadžment). To se realizira kroz razne oblike interaktivnog rada u osposobljavanju odraslih i kroz savjetnički rad. Nastojimo u navedenim područjima biti na razini vodećih svjetskih organizacija ovoga tipa. Veliki smo protivnici improvizacija u obrazovnom radu jer nam je misija da svojim radom doprinesemo konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva, a u tome je poseban značaj osposobljenosti menadžmenta na svim razinama upravljanja.

SK: Kada ste i zašto osnovali OSKAR Centar za razvoj i kvalitetu?
MB: Oskar je osnovan 1991. prvenstveno sa željom da se unaprijedi obrazovanje odraslih ljudi uvođenjem novih oblika i metoda rada. Naime, dotadašnjim frontalnim radom u nastavi obrazovanja odraslih i to u velikim grupama  nisam bio zadovoljan. Želio sam uvesti interaktivni rad u nastavi radeći u malim grupama uz rješavanje situacionih zadataka iz života. Ideju su podržali kolegica Seka Kugler i  kolega Nenad Injac, a potom smo ubrzo registrirali OSKAR (Obrazovanje; Savjetovanje; Kvaliteta; Analize i Razvoj). Brojni korisnici naših obrazovnih i savjetničkih usluga su prihvatili takav rad po čemu smo i danas prepoznatljivi.

SK: Opišite nam ukratko edukacije koje pružate.
MB: Našu programsku orijentaciju dijelimo u tri grupe i to:
1. Školovanje i usavršavanje menadžmenta prema usvojenim programima Europske organizacije za kvalitetu - EOQ – Harmonizirana shema. Poslije završenog školovanja polaznici pored nacionalnog certifikata dobivaju i certifikat EOQ za zvanje koje su stekli.
2. Osposobljavanje za unapređivanje poslovanja. Programe sami razvijamo prema smjernicama EOQ. Do sada smo korisnicima ponudili preko 50 takvih programa.
3. Osposobljavanje za osobni razvoj su programi pretežito komunikacijskog i metodološkog sadržaja, te treninzi timskog rada, procesnog upravljanja i upravljanja rizicima poslovanja koji polaznicima  pomažu da unaprijede svoj svakodnevni rad.
 
SK: Koja je specifičnost EOQ školovanja?
MB: Razvojem ISO normi za sustave upravlja pokazala se potreba obrazovanja profesionalnog osoblja za upravljanje sustavima kvalitete, okoliša, sigurnosti, rizika i drugih sustava upravljanja. Naime istraživanja su pokazala da u organizacijama moraju postajati i takvi stručnjaci koji bi bili potpora menadžmentu u postizanju željenih ciljeva.   Europske organizacije za kvalitetu (EOQ - European Organisation for Quality) je sa državama članicama osnovala poseban odjel za certificirano osoblje (PRU)  koji se bavi izradom programa pojedinih školovanja i evaluacijom stečenih znanja profesionalnog osoblja u suvremenim sustavima upravljanja. Tako školovani ljudi pored podrške menadžmentu u organizacijama provode edukaciju zaposlenika i razvoj svjesnosti o značaju tih sustava upravljanja. Danas u razvijenom globalnom tržištu tako osposobljeni ljudi daju poseban doprinos konkurentnosti svojih organizacija. Teško je zamisliti da neka organizacija može uspjeti na svjetskom tržištu bez implementiranih zahtjeva ISO normi za pojedine sustave upravljanja. U Hrvatskoj su usvojeni slijedeći programi školovanja prema EOQ Harmoniziranoj shemi: Školovanje za menadžera kvalitete (ISO 9001); Školovanje za menadžera okoliša (ISO 14001); Školovanje za menadžera rizika (ISO 31000); Školovanje za menadžera sigurnosti hrane (ISO 22000, HACCP); Školovanje za menadžera zaštite zdravlja i sigurnosti (OHSAS 18001); Školovanje za auditora (ISO 19011); Školovanje za Projekt menadžera, Školovanje za Proces menadžera i Školovanje za savjetnike kvalitete. Pravilima je utvrđeno da profesionalno osoblje mora redovito obnavljati svoje znanje kako bi bili u toku dostignuća u suvremenim sustavima upravljanja.

SK: Bavite se i nakladništvom, od čega se sastoji OSKAR biblioteka?
MB: Nakladništvo u Oskaru je samo potpora redovitoj djelatnosti obrazovanja i savjetovanja. U tom poslu se teško pokriju troškovi pripreme i tiskanja publikacija, ali je značajna afirmacija našega rada. Ukupno smo publicirali 23 naslova. Najviše izdanja je iz područja kvalitete.  Posebno je zapažena biblioteka „Mala enciklopedija kvalitete“.  Posljednje izdanje se odnosi na  upravljanje rizicima
„ Procjena i obrada rizika“.

SK: Kakvi su vam planovi u budućnosti?
MB: Našu misiju namjeravamo kontinuirano provoditi. U recesiji smo razvili brojne programe koji će se tražiti kada dođu bolja vremena. Nadamo se da će država izići iz krize te da će kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje ugledati svjetlo dana. Danas to mnogi, pa čak i oni u vlasti , smatraju, troškom umjesto vrlo korisnom investicijom. Vidio sam planove štednje sa zahtjevima da se smanje troškovi obrazovanje na razinu zadovoljenja zakonskih zahtjeva. Takva politika je opasna jer vodi u još veće zaostajanje. Ukoliko želimo ići u korak sa razvijenim svijetom moramo početi drugačije gledati na osposobljavanje za suvremene sustave upravljanja utemeljenim na ISO normama. Nadam se da Oskarovim programima  dolaze bolja vremena.

SK: Kako ocjenjujete današnje stanje u području upravljanja kvalitetom?
MB: Ja često tvrdim da su improvizacije u upravljanju kvalitetom opasne po organizaciju. Doživio sam da je ovlašteni auto servis izgubio licencu jer se u auditu druge stane pokazalo da SUK imaju samo formalno (imaju kupljene papire koje ne razumiju i nisu ih implementirali). Drugi primjer improvizacija u kvaliteti je slučaj da se organizaciji uručuje cerifikat kvalitete, a nezadovoljni radnici štrajkaju.  U ovoj krizi silno je pao moral savjetničkih i certifikacijskih organizacija. Certifikati kvalitete se izdaju bez uvažavanja poznatih kriterija. Kupac je zadovoljan jer na natječaju može pokazati da ima certificiran sustav i ima certifikat. Mnogi nisu shvatili da takvim odnosom prema kvaliteti ulaze u vrlo visoki rizik. Valjda im nitko to nije pojasnio jer bi ga takva informacija učinila nezadovoljnim. Umjesto da organizacije nešto same nauče o kvaliteti upuštaju se u nabavu „jeftine robe“ koja joj ne koristi. Nadajmo se da će se u silnoj ponudi nekvalitete početi prepoznavati kvaliteta za koju smo se opredijelili.

SK: Kakvo je vaše mišljenje o novom izdanju norme ISO 9001:2015?
MB: Meni je odavna bilo jasno, i o tome sam pisao, da kvalitete ne može biti bez potpune procesne orijentacije, opisa procesa, mjerenja i informiranja u procesu i naravno odgovornosti u procesu koja se moraju naći u opisu poslova svakog zaposlenika, a menadžmenta posebno. Da bi se to prihvatilo treba imati znanja iz područja upravljanja procesima i pristupiti re - dizajniranju organizacije na procesnoj osnovi. S druge stane u tim istim procesima postoje opasnosti koje treba identificirati, analizirati njihovu rizičnost i evaluirati (procijeniti rizike). Tek nakon procjene rizika je moguće poduzimati mjere za smanjenje njihova učinka po ostvarenju poslovnih ciljeva. Tu se zatvara krug potpunog upravljanja poslovnim procesima. Ako ništa ne naučimo iz toga područja krije se visoki rizik da ćemo zapasti u teškoće jer papiri koje nam netko isporuči ništa ne znače. Izlaz je u znanju i proaktivnom upravljanju rizicima a to upravo traži norma ISO 9001:15.

SK: Zahvaljujemo na sudjelovanju u razgovoru?
MB: Hvala i vama. Ako poslije ovoga bude bar zrno napretka u promjeni odnosa prema kvaliteti Svijet kvalitete je ispunio svoju zadaću.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Ispis

Nagrada EFQM Award

nagrada efqmEFQM nagradu za izvrsnost (EFQM Award) dodjeljuje Europska fondacija za upravljanje kvalitetom na temelju ocjenjivanja prijavljenih organizacija. Cilj rada Europske fondacije za upravljanje kvalitetom je pomaganje rukovodećem osoblju koje upravlja svojim organizacijama u postizanju poslovne izvrsnosti. Organizacije koje postižu izvrsnost u svom poslovanju daju dodatnu vrijednost svojim klijentima. EFQM model izvrsnosti (The EFQM Excellence Model) nije samo mjerilo za dobivanje nagrade, već vrlo korisno sredstvo za samoprocjenu organizacije.

Opširnije...

Ispis

Malcolm Baldrige National Quality Award

nagrada nqaMalcolm Baldrige National Quality Award je nagrada koja se dodjeljuje organizacijama koje rade u Sjedinjenim Američkim Državama u područjima gospodarstva, zdravstvene zaštite, obrazovanja i neprofitnih sektora. Nagrada se dodjeljuje za poslovnu izvrsnost u sedam kategorija. Nagradu dodjeljuje predsjednik SAD-a. Nagrada je dobila ime po Malcolmu Baldrige-u, ministru trgovine SAD, koji je tu funkciju obavljao u periodu od 1981. - 1987. godine. Malcolm Baldrige bio je inicijator upravljanja kvalitetom u gospodarstvu Sjedinjenih Američkih Država.

Opširnije...

Ispis

Što je Risk Based Certification?

grujaCertifikacija je postupak u kojem neovisna organizacija na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti, utvrđuje zadovoljava li sustav upravljanja kriterije sadržane u određenom normativnom dokumentu. 

Opširnije...

Ispis

Razgovor s Mladenom Jakovčićem

JakovcicRazgovarali smo s gospodinom mr. sc. Mladenom Jakovčićem, predsjednikom Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Rođeni sam Zagrepčanin, djetinjstvo i mladost proveo sam u Podsusedu uživajući u svim blagodatima tadašnje periferije velikoga grada. Diplomirao sam i magistrirao na Elektrotehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (današnji FER). Cijeli sam dosadašnji radni vijek proveo u farmaceutskoj industriji na različitim radnim mjestima povezanim s gospodarenjem fizičkom imovinom.

Opširnije...

Ispis

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

vrabacPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi ...

Opširnije...

Ispis

Norme za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti

akreNiz međunarodnih norma ISO/IEC 17000ff osmišljen je radi potreba tijela za ocjenjivanje sukladnosti za dokazivanjem njihove osposobljenosti. Za različita tijela za ocjenjivanje sukladnosti postavljaju se različiti zahtjevi te sukladno tome objavljene su različite norme za osposobljenost različitih tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Međutim, moguće je sagledati sličnosti i razlike između tih norma koje daju zahtjeve za pojedina tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Prošle godine objavljeno je nekoliko novih izdanja norma niza ISO/IEC 17000ff te se mogu uočiti trendovi koji teže sličnosti koncepata tih norma.

Opširnije...

Ispis

Razgovor s Trpimirom Župićem

zupicRazgovarali smo s gospodinom Trpimirom Župićem direktorom Centra za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore.
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Otac sam četvero djece. Rođen sam u Sinju. Diplomirani sam inženjer tekstilne tehnologije. U Hrvatskoj gospodarskoj komori zaposlen sam od 1995. godine, a direktor Centra za kvalitetu HGK sam od 2004. godine.

Opširnije...

Ispis

Demingova nagrada

nagrada daDemingova nagrada uspostavljena je 1951. godine u čast istaknutog gurua kvalitete Williama Edwardsa Deminga koji spada među najzaslužnije osobe koje su pridonijele razvoju kvalitete. Nagradu je osnovao JUSE - Japanese Union of Scientists and Engineers (Savez japanskih znanstvenika i inženjera). Postoje dvije kategorije nagrade, to su "Deming Prize" koja je namijenjena za dodjelu zaslužnim pojedincima u radu i zaslugama iz područja kvalitete i "Deming Application Prize" koja je namijenjena za dodjelu zaslužnim organizacijama iz područja kvalitete.

Opširnije...

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće