Nedjelja 03 Pro 2023
Ispis

Razgovor s Mladenom Jakovčićem

JakovcicRazgovarali smo s gospodinom mr. sc. Mladenom Jakovčićem, predsjednikom Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Rođeni sam Zagrepčanin, djetinjstvo i mladost proveo sam u Podsusedu uživajući u svim blagodatima tadašnje periferije velikoga grada. Diplomirao sam i magistrirao na Elektrotehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (današnji FER). Cijeli sam dosadašnji radni vijek proveo u farmaceutskoj industriji na različitim radnim mjestima povezanim s gospodarenjem fizičkom imovinom.

Kada je osnovano Hrvatsko mjeriteljsko društvo?
Prije 35 godina, 7. studenoga 1978. godine, uspostavljen je na poticaj Marijana Brezinšćaka Mjeriteljski odbor u sklopu Savjeta za tehnološki razvoj. Odbor je preteča Mjeriteljskoga društva Hrvatske, koje je osnovano 22. prosinca 1980. godine u Zagrebu. Neki osnivači željeli su već tada da se Društvo naziva Hrvatsko mjeriteljsko društvo, ali to nije bilo politički moguće. Na sedmoj skupštini, 20. svibnja 1992. godine Mjeriteljsko društvo Hrvatske usklađuje svoj statut s novim Zakonom o udrugama i postaje Hrvatsko mjeriteljsko društvo.

Koliko imate članova i tko su vaši članovi?
Naši su članovi fizičke i pravne osobe koje se profesionalno bave mjerenjima i mjeriteljstvom ili je ono na drugi način predmet njihova interesa. Mjeriteljstvo je znanost o mjerenjima čiji je cilj osiguravanje točnih, pouzdanih i usporedivih mjernih rezultata. Treba naglasiti da mjerenja i mjeriteljstvo imaju veliku važnost u gotovo svim područjima ljudske djelatnosti te je stoga i širok krug potencijalnih članova Društva. Stoga se može s pravom reći da je Društvo interdisciplinarna udruga. Članovi Društva stručnjaci su iz različitih tehničkih područja i industrijskih grana, javnoga zdravstva, državnih upravnih tijela, ispitnih i umjernih laboratorija, certifikacijskih tijela itd.
Trenutačno imamo preko stotinu članova fizičkih osoba i četrdesetak pravnih osoba. Navest ću samo predstavnike većih industrijskih poduzeća (INA, HEP, PLIVA...), fakulteta (FER, FSB…), državnih upravnih tijela (DZM, HAA, HZN…), javnih ustanova (zavodi za javno zdravstvo), inženjering-tvrtki (EKONERG, Tehnokom, ATO inženjering,…) i mnogih drugih.

Opišite nam ukratko koje su sve djelatnosti HMD-a.
Dobro je da se u pitanju nalazi riječ „ukratko“ jer su aktivnosti Društva tako široke da bi nabrajanje svih potrajalo gotovo cijeli ovaj razgovor.
Mjeritelji se za kratak opis važnosti svojega djelovanja često koriste rečenicom lorda Kelvina: "Kada možeš mjeriti o čemu govoriš i kada to možeš izraziti brojkama, onda znaš nešto o tome, ali kada ne možeš izraziti brojkama, tvoje je znanje šturo i nezadovoljavajuće." Na pitanje „Što je to što mjerimo?“ teško je odgovoriti, ali je još teže odgovoriti na pitanje „A što ne mjerimo?“.
Samo je „klasično mjeriteljstvo“, usmjereno uglavnom na mjerenja u fizici i tehnici, prošlost. Danas se mjeriteljstvo sve više primjenjuje u drugim područjima ljudske djelatnosti, tako ima danas sve važniju ulogu mjeriteljstvo u kemiji, zdravstvu, farmaciji, ispitivanju i sigurnosti hrane, provedbi zakona, zaštiti od kriminala, sudskoj medicini (forenzici), antidopingu te mjeriteljstvo povezano s kvalitetom života, nadzorom nad onečišćenjem okoliša, klimatskim promjenama, mjeriteljstvo u biotehnologiji i biologiji, zaštiti od ionizirajućega i elektromagnetskoga zračenja, mjeriteljstvo u području energetike itd. Razvoj novih nanotehnologija potaknuo je i odgovarajući razvoj u području nanomjeriteljstva. O tzv. „soft metrology“ za sada ni ne govorimo.
Tako široko područje otvara ogroman prostor djelovanja Društva. Temeljni je cilj Društva povezivanje članova sa zajedničkim interesima u mjerenju i ispitivanju, promicanje mjeriteljske djelatnosti i učinkovita razmjena znanja i iskustava. Pritom intenzivno surađujemo sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu radi primjene praktičnih mjeriteljskih rješenja u znanstvenome i tehnološkome razvoju. Suradnjom s državnim tijelima aktivno sudjelujemo u poboljšanju infrastrukture mjerenja i ispitivanja RH i njegovoj prilagodbi europskoj i međunarodnoj praksi. Kao posljednji primjer mogu navesti suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta na unapređenju mjeriteljske infrastrukture u okviru europskoga programa „EMRP – a joint European Metrology Research Programme“.
Dugo je vremena Društvo širilo svijest o važnosti mjeriteljstva i prenosilo mjeriteljska znanja putem Mjeriteljskog vjesnika (u 18 godina izišao u 96 svezaka s gotovo četiri tisuće stranica) i uvodilo suvremene mjeriteljske metode u tvrtke radi poboljšanja učinkovitosti rada i kvalitete proizvoda.
Brz tehnološki razvoj zahtijeva neprekidno stručno usavršavanje. Znanja stečena na visokoškolskim ustanovama i fakultetima veoma brzo postaju nedostatna za uspješan stručni rad i održavanje koraka s izazovima na globaliziranom tržištu. Da bi se ostao konkurentan, potrebno je stalno poboljšavati stručna znanja zaposlenika. Organizacijom seminara, radionica i stručnih skupova Društvo nastoji na najbolji način prenijeti stručna znanja svojega članstva što širem krugu zainteresiranih stručnjaka iz industrije i drugih ustanova te tako dati svoj doprinos organizaciji sustava cjeloživotnoga učenja. To je s vremenom postala glavna djelatnost Društva.
Stručnost Društva cijene i izvan granica Republike Hrvatske pa i na drugim kontinentima. Nedavno smo izradili radne materijale (prezentacije i primjere) za školovanje stručnjaka za jednu važnu međunarodnu organizaciju. Sadržaj tih materijala prema ugovoru s tom organizacijom poslovna je tajna te o tome ne možemo podrobnije govoriti.
Često korisnicima pružamo savjete za određivanje mjerne nesigurnosti prema najnovijim međunarodnim dokumentima te uvođenje sustava upravljanja u skladu sa suvremenim metodama koje se temelje na međunarodnoj normi ISO/IEC 17025.
Društvo organizira seminare i tečajeve u razmjerno novim područjima mjeriteljstva kao što je na primjer mjeriteljstvo u kliničkoj kemiji (u bolnicama Sestara milosrdnica i KBC-u Zagreb te studentima pete godine Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta) te članovi Društva redovito sudjeluju na kongresima medicinskih biokemičara kao pozvani predavači.
Prošle smo godine pokrenuli vrlo ambiciozan projekt – Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti. Suizdavači su Ministarstvo gospodarstva, Državni inspektorat, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatski zavod za norme, KONČAR – Institut za elektrotehniku, Centar za vozila Hrvatske, Plinacro i LASERplus.

Organizirate veliki broj seminara, predstavite čitateljima vaše seminare.
Seminari koje organizira Društvo od presudne su važnosti za djelovanje Društva i za održavanje veze s korisnicima te je to najprikladniji način prijenosa mjeriteljskih znanja. HMD je dosad održao više od dvjesto seminara. Međutim, sam je broj manje važan, mnogo je važnije zadovoljstvo korisnika koje godinama pažljivo pratimo. U prosjeku više od 97 % polaznika nekog seminara smatra da je seminar ispunio njihova očekivanja te da bi ga preporučili drugima. Ocjene kvalitete seminara na ljestvici od 1 do 5 uvijek su iznad 4,8. Seminari su već 2005. godine ocijenjeni kao „veoma prikladni“ u okviru europskoga projekta EAQC-WISE. Svake godine uvodimo dva do tri nova seminara kako bismo održali korak s pravcima razvoja mjeriteljstvu u svijetu.
Seminare smo razvrstali u dvije skupine. U prvu spadaju seminari u okviru programa Svijet po mjeri koji se održavaju periodično više puta godišnje za ograničeni broj polaznika (najviše 20) u koje su uključene vježbe i primjeri, a trajanje im je više dana. Određene seminare iz te skupine održavamo već više od dvanaest godina kao npr. seminare Validacija analitičkih metoda, Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025, Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020, Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima, Mjerna nesigurnost za praktičare. Druga su skupina različiti jednodnevni seminari koji pokrivaju široki raspon tema, a podatci o njima mogu se naći na mrežnoj stranici HMD-a www.hmd.hr.

Tko su predavači na HMD seminarima?
U organizaciji seminara imamo nešto drukčiji pristup od drugih konkurenata na tržištu, naši su seminari usmjereni u prvome redu na rješavanje konkretnih problema s kojima se susreću polaznici u svojemu radu, a manje na teorijska izlaganja. Tome je prilagođen i profil naših predavača, svi su naši predavači isključivo stručnjaci koji polaznicima prenose najbolja praktična znanja i iskustava koja su stekli rješavanjem praktičnih problema s kojima su se susretali u svojemu stručnom i praktičnom radu. Sličan je slučaj i s časopisom Svijet po mjeri. Pri pokretanju časopisa nije nam osnovni cilj bio objavljivanje znanstvenih i teorijskih radova ni rangiranje prema relevantnim znanstvenim bazama. Takve članke moguće je pronaći u znanstvenim časopisima kojih je svakim danom sve više. Obradbom praktičnih pitanja želimo djelatnicima koji obavljaju operativne poslove pružiti prije svega prikladne upute pisane jednostavnim jezikom za njihov svakodnevni rad. Nadalje, održavamo i seminare za korisnike koje organiziramo u njihovim prostorima i koji se temelje na primjerima rješavanja konkretnih problema s kojima se u svojemu poslu susreću njihovi stručnjaci. Tako se izravno pružaju savjeti na rješavanju konkretnih problema. Posebno nas veseli činjenica da našim korisnicima često pomažemo i na uklanjanju nesukladnosti utvrđenih u postupku akreditacije.
Na stručnom savjetovanju koje organiziramo svake druge godine pod nazivom Iskustva u primjeni HRN EN ISO/IEC 17025 predavači su gotovo isključivo bivši polaznici naših seminara koji predstavljaju svoja iskustva stečena u praktičnoj primjeni te norme.

Koja je vizija Hrvatskoga mjeriteljskog društva?
Budući da je Društvo neprofitna udruga, vizija je Društva promicati znanja na području svojega djelovanja među svima koji se zanimaju za mjeriteljstvo u cilju podizanja opće razine učinkovitosti i ekonomičnosti infrastrukture kvalitete u RH. Ostvarivanjem vizije povećavamo razinu kvalitete na opću dobrobit našega društva.

Svake godine organizirate mjeriteljsku konferenciju, kako je prošla ovogodišnja konferencija?
Svjetski dan mjeriteljstva (20. svibnja) svečano obilježavamo već niz godina zajedno s Državnim zavodom za mjeriteljstvo i Hrvatskom gospodarskom komorom. Ove nam se godine pridružila i Hrvatska akreditacijska agencija (Svjetski je dan akreditacije 9. lipnja). Međunarodni ured za utege i mjere (BIPM) i Međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo (OIML) svake godine objavljuju moto pod kojim se održava proslava svjetskoga dana mjeriteljstva, kao npr. mjerimo za vašu sigurnost, mjeriteljstvo u trgovini, mjeriteljstvo u športu, mjeriteljstvo u našem okolišu itd. Uz podršku DZM-a i HAA-a ove smo godine otišli i korak dalje. Uz jednodnevno obilježavanje međunarodnih dana, drugi smo dan organizirali cjelodnevni okrugli stol posvećen promjenama na tome području. Tako je stotinjak stručnjaka iz ovlaštenih servisa i laboratorija od mjerodavnih osoba dobilo odgovore na jasna pitanja na izvršnoj razini, posebno u svezi s određenim promjenama koje su posljedica ulaske Hrvatske u EU. To je u potpunosti sukladno našoj viziji – pomoći u svakodnevnome radu i rješavati stvarne probleme.

Kako ocjenjujete hrvatsko tržište kvalitete?
Pojam „tržište kvalitete“ ponešto je preširok, ako sam ga ispravno shvatio, on se odnosi na ponudu i potražnju u području certifikacijskih i savjetodavnih usluga te izobrazbe u svezi s primjenom različitih sustava upravljanja u Hrvatskoj.
Radije bih se držao općeprihvaćenog naziva nacionalna infrastruktura kvalitete. Treba napomenuti da su tijekom pregovora s Europskom unijom te kroz programe pomoći provedene odgovarajuće prilagodbe glavnih sastavnica nacionalne infrastrukture kvalitete, mjeriteljstva (temeljnoga i zakonskoga), normizacije, ispitivanja, ocjene sukladnosti i certifikacije te akreditacije, te provedena znatna poboljšanja u njihovu radu te se može reći da one u velikoj mjeri danas zadovoljavaju nacionalne potrebe. Naravno, ne smijemo se zaustaviti na onome što je postignuto, nego je i dalje potrebno unaprjeđivati te djelatnosti kako bi trajno odražavale potrebe nacionalnog gospodarstva.

p jak

Kakvi su vam planovi za budućnost?
Naravno i nadalje planiramo svojim djelovanjem uz potrebne prilagodbe novim zahtjevima i izazovima raditi na promicanju mjeriteljstva i nacionalne infrastrukture kvalitete općenito. Kako bismo mogli aktivno prenositi znanja organizacijom seminara, stručnih skupova izdavaštvom (uključujući i izdavanje časopisa Svijet po mjeri), moramo biti povezani sa svijetom te naše djelovanje neprekidno prilagođavati potrebama naših korisnika. Na sve sastavnice infrastrukture kvalitete postavljaju se sve stroži zahtjevi u pogledu točnosti i pouzdanosti rezultata mjerenja i ispitivanja te sve stroži kriteriji za rad ispitnih i umjernih laboratorija te tijela za ocjenu sukladnosti i certificiranje. U ispunjavanju tih kriterija i zahtjeva možemo biti koristan i pouzdan partner laboratorijima i drugim organizacijama koje djeluju u okviru nacionalnoga sustava infrastrukture kvalitete.
I nadalje ćemo održavati tijesne veze s glavnim međunarodnim organizacijama koje djeluju u našem području. Nacionalni smo član i Međunarodne mjeriteljske konfederacije (International Measurement Confederation, IMEKO), članovi smo ILAC-a (International Laboratory Accreditation Cooperation) itd.
Ove nam je godine Agencija za mobilnost i programe EU-a dodijelila potporu za sudjelovanje u Partnerstvu Leonardo da Vinci koje će se ostvarivati projektom Enhancing Hospital Laboratory Standards for CPD: A Quality Improvement Toolkit (kraće: Enhance It) u okviru Programa za cjeloživotno učenje. Jedna od glavnih zadaća Društva u ovome projektu bit će izrada europske norme i kriterija za akreditaciju i vrednovanje organizacija koje pružaju usluge školovanja. Na temelju svojih dosadašnjih iskustava u školovanju i izobrazbi stručnjaka iz područja mjeriteljstva Društvo može dati koristan doprinos razvoju takvih norma. Cijeli projekt odnosi se na cjeloživotno učenje osoblja iz medicinsko-biokemijskih laboratorija, ali ta problematika ima univerzalni karakter i primjenjiva je i na druge struke. Koordinator projekta je dr. sc. Jan Martin sa Sveučilišta Wolverhampton iz Ujedinjenoga Kraljevstva, a ostali partneri iz Malte, Republike Češke i Mađarske (bolnički laboratoriji i tvrtke specijalizirane za pružanje on line edukacije). Cjeloživotno učenje važno je za sve struke. Jasni kriteriji za organizacije koje nude programe školovanja i izobrazbe trebali bi olakšati priznavanje takvog školovanja te omogućiti razvidno bodovanje kojim se najčešće dokazuje cjeloživotno učenje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće