Srijeda 04 Kol 2021
Ispis

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

vrabacPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi ...

... do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu. Učinkovit komunikator prenijet će najveću količinu informacija sugovorniku na način da bude najbolje shvaćen i pri tom će koristiti sve oblike komunikacije koje poznaje. Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija pitali smo Alisu Vrabac, stručnjakinju iz područja komunikologije, koja ima dugogodišnje iskustvo rada u području poslovne komunikacije.

Molimo Vas predstavite se čitateljima i objasnite zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?
Zovem se Alisa Vrabac i jedna sam od prvih formalno školovanih komunikologa mlađe generacije u regiji. Rođena sam u Sarajevu, a početkom 1990-tih odlazim u Sjedinjene Američke Države gdje završavam srednju školu i fakultet. Fakultet sam završila na Sveučilištu u Pennsilvaniji, na odsjeku Masovnih komunikacija i to odnose s javnošću i reklamu 1999. godine, program studija koji traje 4 do 5 godina ovisno o dinamici studija. U okviru studija, specijalizirala sam se za odnose s javnošću i medijima, psihologiju masa, marketing, psihologiju te neverbalnu komunikaciju. Istovremeno sam završila sporedni studij na Ekonomskom fakultetu na odsjeku poslovnih nauka i marketinga. Nakon završenog studija, vratila sam se u Sarajevo i od 2000. godine radim za različite tvrtke u regiji. Kao samostalni konzultant i predavač iz područja odnosa s javnošću, političke komunikacije, javnih nastupa te neverbalne komunikacije radim za klijente u regiji, SAD-u kao i na Bliskom istoku (Dubai i Abu Dhabi). Tijekom 2006. i 2007. godine stekla sam certifikat iz područja Transakcijske analize pri austrijskom Sveučilištu kulturoloških znanosti iz Klagenfurta, a s ciljem nadogradnje već intenzivnog znanja i vještina iz područja psihologije koje sam stekla na studijima u SAD-u. Nadogradnju iz ovog područja smatram važnom kako bi na sustavan način mogla analizirati i bolje razumjeti publike i javnosti s kojima komuniciram u svom radu na kampanjama i općenito. U slobodno vrijeme radim na istraživanju područja govora tijela (neverbalna komunikacija-NVK) i posebno sam ponosna na to što sam prva u BiH, još 2009., počela s javnim medijskim analizama neverbalne komunikacije političara, te što sam na taj način doprinijela unapređenju struke i što sam inspirirala druge pojedince i agencije da se počnu baviti ovom temom. Na kraju da još istaknem kako sam sa svojim timom suradnika pokrenula internetske stranice PROF komunikacije na kojima se upućuje na osnove uspješne komunikacije i izobrazbe iz tog područja.

AV superman profMenadžeri mnogih organizacija pitaju se kako poboljšati poslovnu komunikaciju i na taj način poboljšati upravljanje kvalitetom. Nije dovoljno poslati osoblje da nauči pisati poslovno pismo, javljati se na telefon i smatrati da je to sve što to osoblje treba znati. Da bi se postigla kvalitetna komunikaciju, osoblje morate motivirati i upoznati s osnovama učinkovite komunikacije što će im pomoći da prošire vidike te shvate procese i važnost komunikacije. U posljednje je vrijeme mnogo govora o neverbalnoj komunikaciji pri čemu mnogi pogrešno i površno prepisuju i pogrešno shvaćaju neverbalnu komunikaciju pa citiraju navode da je 93% komunikacije neverbalno, a zapravo je 93% interpretiranja stavova i emocija neverbalno, a što se ne može primijeniti na ostala ponašanja. Naime, prema istraživanjima Alberta Mahrabijana (prof. psihologije na UCLA, USA) koji je utvrdio ove postotke, 55% stavova i emocija otkrivamo posmatrajući geste i izraze lica, 38% otkrivamo slušajući ton, brzinu, intonaciju, glasnost, modeliranje i slušanje glasa, a tek 7% emocija i stavova interpretiramo kroz ono što je rečeno (riječi i rečenice).

U akademskim krugovima, ova se teorija ljudskog ponašanja i njegove interpretacije naziva neverbalna komunikacija. U kolokvijalnom govoru to se prepoznaje u izrazu ''govor tijela''. Do sada je registrirano milijun neverbalnih znakova i 250.000 izraza lica te 10.000 mikroizraza lica koji traju svega 1/25 do 1/15 sekunde. Na govor tijela se također mnogo pažnje posvećuje i u istražnim radnjama, policiji, kriminalistici, forenzici. Važan je za menadžere, agente prodaje, za ljude koji rade na poslovima zapošljavanja kadrova (HR), važan je za političare, u reklamnoj industriji, medijima, pravosuđu, kod osoba koje se bave javnim nastupima, antropologiji itd., tako da je poznavanje dobre komunikacije važno ljudima iz svih navedenih kategorija ali i šire.

AV BodyLanguageDiscussionSvakim danom sve viđe uviđamo kako naš govor tijela ima utjecaj na to kako će nas drugi ljudi doživjeti i procijeniti. Ali, ne samo to, govor tijela utječe i na to kako vidimo sami sebe. Amy J.C. Cuddy, socijalni psiholog s američkog sveučilišta Harvard, demonstrirala je kako tzv. “poze moći” mogu utjecati na razinu hormona testosterona i kortizola u mozgu, te kako to može utjecati na postizanje ciljeva. Amy je postavila pretpostavku: ako znamo da naš um rukovodi tijelom, je li točno da i naše tijelo rukovodi umom? Naime, kada govorimo o moćnoj osobi, govorimo o mislima i osjećanjima i tome kako oni utječu na njenu fiziologiju tj. hormone. Kako izgleda um moćne osobe u odnosu na bespomoćnu? Postoje razlike između moćnih i nemoćnih ljudi. Moćne osobe su, uvjerljivije i samopouzdanije, optimističnije, vjeruju da će pobijediti. Na fiziološkoj razini vidimo razliku u razini dva ključna hormona: testosterona, hormona dominacije, i kortizola, hormona stresa. Vrlo moćni alfa mužjaci u hijerarhijama primata, imaju visoku razinu testosterona, a nisku razinu kortizola. To znači da imaju mnogo hormona dominacije, a malo hormona stresa što ih čini staloženima i pomišljenima. Under control. Nije ih lako izbaciti „iz takta“. Komuniciraju umjereno i kvalitetno. Moćni ljudi znaju kako reagirati na stres. S druge strane, ako imate dominantnu osobu s visokom razinom testosterona, koja inače loše reagira na stres jer ima visoku razinu kortizila, u trenutku kada joj neočekivano date ulogu alfe (vođe, menadžera), za nekoliko dana će njen testosteron značajno porasti, dok će se kortizol značajno smanjiti. To je ta moć koja čini čuda, taj opijat za kojim svi podsvjesno žudimo. Moć utječe na naš hormonalni sustav. Prema tome, stvar je u hormonima. Iz tog razloga zaposlene treba promovirati i davati im priznanja, čak i ako ona nominalno ne znače mnogo. Hormonalno ih programirati da žude za uspjehom. Zato su osobe koje rade u organizacijama dugi niz godina praktički neproduktivne jer tapkaju u istom mjestu, a to su dokazi da tijelo oblikuje um, i um tijelo te da je težnja harmoniji neminovna.

Nadalje, neverbalno ponašanje upravlja načinom na koji mislimo i kako se osjećamo u vezi sa sobom, tako da nisu u pitanju samo drugi, već i mi sami. Male promjene u ponašanju zaposlenika mogu donijeti velike promjene u njegovoj organizaciji. Samo ako uskladimo verbalno s neverbalnim drugi će nam ljudi vjerovati, uvažavati nas, kvalitetno će s nama komunicirati, i tako ćemo izbjeći konflikte, postići ciljeve, novac, profit, ali i zdravlje i hormonalnu uravnoteženost. Prema nekim procjenama, ako samo 20% zaposlenika neke organizacije unaprijede svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju, 80% organizacije osjetit će učinak.  Ako se promjene vode u tom smjeru da se poveća učinak rada organizacije, onda to predstavlja uspjeh i kod pojedinca koji je radio na sebi i kod organizacije koja je od toga imala višestruke koristi. Sama organizacija ponajprije treba znati u kom smjeru je potrebno voditi promjene da bi iste dovele do uspjeha u radu.

Dakle, ukratko, poslovna komunikacija će se poboljšati neprestanim radom zaposlenika na sebi, radom menadžera na poticanju kreativnosti i izražajnosti zaposlenika koji će na svome radnom mjestu prepoznati svoje prilike za ostvarenjem sebe kao cjelovite osobe.

AV MG 5835                                       
                     Alisa Vrabac


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
10
2
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće