Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

Direktive starog pristupa

directives oldJedan od važnijih zahtjeva Europske unije je osiguravanje slobodnog kretanja roba, usluga i kapitala. Prepreka slobodnom kretanju roba i usluga su “tehničke prepreke trgovini”, tj. neusklađeni tehnički zahtjevi, kojima proizvod, postupak ili usluga mora zadovoljiti, da bi se mogao staviti u promet na tržištu Europske unije. U tehničke zapreke trgovini spadaju obvezujući zahtjevi na proizvod, postupci ocjenjivanja sukladnosti i nacionalne norme.

Za uspješno poslovanje na tržištu potrebne su sljedeće osnovne slobode:
1. slobodno kretanje roba
2. slobodno kretanje osoba
3. slobodno kretanje usluga
4. slobodno kretanje kapitala

U tehničko zakonodavstvo spadaju nosioci infrastrukture kvalitete: 1. Normizacija, 2. Akreditacija, 3. Mjeriteljstvo. U tehničko zakonodavstvo također spadaju i tijela koja ocjenjuju sukladnost: 1. Certificiranje, 2. Ispitivanja, 3. Inspekcije. Tehničko usklađivanje je proces usklađivanja pravila koja se postavljaju na različitim razinama (međunarodnoj, regionalnoj, nacionalnoj) u području sigurnosti osoba i proizvoda s ciljevima očuvanja zdravlja i sigurnosti, zaštite okoliša, poticanja znanstvene i tehnološke suradnje, uklanjanje tehnoloških zapreka u trgovini. Tehničko usklađivanje obuhvaća usklađivanje propisa, normi i načina ocjenjivanja sukladnosti.

directives

Osnova sustava slobodnog kretanja roba su direktive. Direktiva je pravni dokument, najvažniji pravni akt Europske unije.  Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe. Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunomu ujednačivanju prava država članica Europske unije. Zato se direktivom zadaje cilj koji se mora postići, a države članice Europske unije su obvezne prenijeti direktivu u svoj nacionalni sustav, birajući pritom formu (zakon, pravilnik i sl.).

Direktive starog pristupa (sektorskog) nastale su od 1970. do 1985. godine. One daju vrlo iscrpne tehničke zahtjeve za proizvode. Svi zahtjevi u direktivama su obvezujući. Direktive starog pristupa provode usklađivanje koje utvrđuje tehničke specifikacije za određene vrste proizvoda. Kod direktiva starog pristupa nema zajedničkog modela usklađivanja nego se svako područje zasebno uređuje. Mogući su različiti postupci ocjenjivanja sukladnosti.

Direktive starog pristupa određuju tehničke propise koji donose detaljne tehničke specifikacije. Obavezne norme su specificirane u propisima kod direktiva starog pristupa. Državna uprava prenosi ovlasti za ispitivanje, inspekciju i  certifikaciju na tijela za ocjenu sukladnosti. To su kontrolna tijela koja dobivaju ovlaštenja od ministarstava za svoj rad. Državna uprava provodi nadzor nad proizvodima na tržištu kroz državne sustave inspekcija.

stari-novi pristup

Vremenom su se pojavili problemi kod primjene direktiva starog pristupa i ti problemi su razlog nastanka direktiva novog pristupa. Jedan od problema je što je razvoj direktiva starog pristupa vrlo spor i dugotrajan. Teško postizanje konsenzusa među zemljama članicama. Pojavile su se teškoće u odražavanju najnovijih dostignuća. I na kraju sama administracija je složena i skupa.

U direktive starog pristupa spadaju:
1. Naftni proizvodi
2. Proizvodi farmaceutske industrije
3. Proizvodi kemijske industrije
4. Poljoprivredni proizvodi
5. Ekološka poljoprivreda
6. Hrana
7. Neionizirajuće i ionizirajuće zračenje
8. Otpad
9. Buka
10. Vozila
11. Zaštita okoliša

Više informacija o direktivama saznajte na web stranici www.ul.com.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće