Petak 12 Tra 2024
Ispis

Direktive novog pristupa

directives newNovi pristup (“New Approach”) i Opći pristup (“Global Approach”) predstavljaju pristup stvaranju sustava, kojim se određuje pravni položaj i sigurnost kupca i dobavljača. Opći pristup osniva se na ujednačavanju postupaka dokazivanja sukladnosti. Postupak dokazivanja sukladnosti razrađen je kao sustav modula. Modularno rješenje omogućava fleksibilan pristup u opsegu odgovornosti za dokazivanje ispunjenja zahtjeva sukladno stupnju rizika za posljedice.

Novi pristup je usvojen 1985. godine. Obuhvaća više područja, ali ne sva. Smanjuje moguće zapreke trgovini. Upućuje na europske norme koje utvrđuju tehničke specifikacije. Usvaja europsku politiku u području ocjenjivanja sukladnosti. Za proizvode koji su u skladu s usklađenim normama smatra se da su u skladu s direktivom. Harmonizirane norme daju pretpostavke o sukladnosti s odgovarajućim temeljnim zahtjevima. Direktive propisuju moguće načine ocjenjivanja sukladnosti proizvoda i proizvođač može sam birati njemu najprikladniji, od osam mogućih načina dokazivanja sukladnosti.  Moduli, odnosno načini dokazivanja, razlikuju se po složenosti ovisno o složenosti proizvoda i mogućoj opasnosti za korisnika.

Novi pristup je modularan pristup i definira sljedeće module za ocjenu sukladnosti proizvoda:
Modul A: Interna kontrola proizvoda
Modul B: EC tipsko ispitivanje
Modul C: Sukladnost s tipom proizvoda
Modul D: Osiguran sustav kvalitete proizvodnje
Modul E: Osiguran sustav kvalitete proizvoda
Modul F: Verifikacija proizvoda
Modul G: EC pojedinačna ovjera
Modul H: Potpuno osiguranje kvalitete

moduli a

Novi pristup se osniva na definiranju temeljnih zahtjeva koji se navode u direktivama kojima se osigurava zaštita života, zdravlja, okoliša i najvažnije potrošača. Ovisno o zahtjevima za sigurnošću, zdravljem, čistoćom i zaštitom okoliša, proizvođač vrši ocjenu sukladnosti proizvoda s zahtjevima direktiva i normi, te angažira Prijavljeno tijelo (Notified Body) za provedbu "EC tipskog ispitivanja" proizvoda. Prijavljena tijela (Notified Body) su tijela koja države članice EU prijavljuju Komisiji EU kao tijela koja mogu izdavati izjave o sukladnosti, ako ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve. Da bi Prijavljena tijela (Notified Body) dokazali svoju osposobljenost moraju se akreditirati prema određenim normama.

Direktive novog pristupa određuju odgovornost proizvođača za zadovoljenje bitnih zahtjeva izjavom o sukladnosti i označavanjem proizvoda oznakom CE. Određuju zahtjeve za imenovanje, ulogu i obveze Prijavljenog tijela (Notified Body). Proizvodi, koji ispunjavaju bitne zahtjeve mogu se staviti na tržište Europske unije.

Dokazivanje ispunjenja temeljnih zahtjeva na proizvodu prije stavljenja u promet mora provesti proizvođač ili njegov zastupnik. Korištenjem harmoniziranih normi najbrže i najjednostavnije se može ostvariti ispunjenje temeljnih zahtjeva.

U direktive novog pristupa spadaju:
90/396/EEC Uređaji na plinovita goriva
2000/9/EC Žičare za prijevoz putnika
89/106/EEC Građevni proizvodi
89/336/EEC Elektromagnetska kompatibilnost
94/9/EC Oprema i zaštitni sustavi za potencijalno eksplozivne atmosfere
93/15/EEC Eksplozivi za civilnu uporabu
95/16/EC Dizala
73/23/EEC Niskonaponska oprema
98/37/EC Sigurnost strojeva
2004/22/EC Mjerila (mjerni instrumenti)
90/385/EEC Medicinski uređaji: Aktivni implantabilni
93/42/EEC Medicinski uređaji: Općenito
98/79/EC Medicinski uređaji: In vitro dijagnostički
92/42/EEC Novi vrelovodni kotlovi na tekuća i plinovita goriva
90/384/EEC Neautomatske vage
94/62/EC Ambalaža i ambalažni otpad
89/686/EEC Osobna zaštitna oprema
97/23/EC Tlačna oprema
99/5/EC Radiooprema i telekomunikacijska terminalna oprema
94/25/EC Rekreacijska plovila
87/404/EEC Jednostavne tlačne posude
88/378/EEC Sigurnost igračaka

Više informacija o direktivama novog pristupa saznajte na www.newapproach.org.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće