Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

Osnovno o EMAS-u

emasEMAS (Eco-Management and Audit Scheme) uredba, punim nazivom ''Uredba (EU) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i vijeća od 25. studenog 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu Zajednice za upravljanje okolišem i ispitivanje''. Dobrovoljna je shema namijenjena svim javnim ili privatnim organizacijama koje žele procijeniti, uspostaviti, održavati i poboljšati svoj sustav upravljanja okolišem te o tome transparentno informirati sve potencijalno zainteresirane strane.

Pri tome, sintagmu „upravljanje okolišem“ ne treba shvatiti doslovno jer organizacija koja takav sustav ima, suštinski, ne upravlja okolišem nego svojim ukupnim utjecajem kojeg ona kao takva ima na okoliš.

EMAS Uredba 1221/2009 je u primjeni od 11. siječnja 2010. godine i kao takva u biti predstavlja III izdanje EMAS Uredbe. Prvi puta, EMAS Uredba – EMAS I je izdana 1993. godine, a prva revizija EMAS II je izdana 2001. godine.
EMAS se kao i drugi sustavi za upravljanje okolišem može smatrati dijelom cjelokupnog sustava upravljanja organizacijom, a koji obuhvaća preventivno djelovanje i primjenu prihvatljivih metoda za unapređivanje odnosa organizacije prema okolišu s temeljnim ciljem smanjenja nepoželjnih utjecaja organizacije na okoliš.

Organizaciji koja u svoje poslovanje implementira zahtjeve EMAS Uredbe, uspostavljeni sustav omogućuje primjenu i ispunjavanje okolišnih normi te ispunjavanje zakonskih zahtjeva, učinkovitije spriječavanje onečišćivanja okoliša, umanjivanje i ublažavanje rizika za okoliš koji su posljedica njenih aktivnosti u okolišu te u konačnici povećanje efikasnosti i konkurentnosti organizacije.

{youtube}0ipt_W2Ihw0&;;feature=relmfu{/youtube}

Sama Uredba se sastoji od 9 poglavlja i 8 dodataka i sadržajno obuhvaća zahtjeve za sve institucije i organizacije uključene u sustav. Prvo poglavlje sadrži definicije ključnih pojmova, drugo poglavlje sadrži zahtjeve za uspostavu nadležnih tijela (nadležnih za provedbu postupka registracije) te zahtjeve za postupak registracije (u sustavu EMAS se ne koristi termin certifikat i certifikacija, ali se po značenju radi o sinonimima, tj. organizacije se registrira, a ne certificira se). U trećem poglavlju su navedene obveze registriranih organizacija, a u četvrtom zahtjevi za rad nadležnih tijela. Peto poglavlje sadrži zahtjeve za rad neovisnih procjenitelja (pravnih ili fizičkih tijela zaduženih za provedbu postupka ocjenjivanja usklađenosti poslovanja organizacije koja se registrira sa zahtjevom EMAS uredbe – u sustavu certifikacije neovisni procjenitelj je ekvivalent certifikacijskom tijelu), a šesto sadrži zahtjeve za rad akreditacijskih (provode potvrđivanje kompetentnosti neovisnih procjenitelja koji su pravne osobe) i licencirajućih tijela (provode potvrđivanje kompetentnosti neovisnih procjenitelja koji su fizičke osobe). Sedmim poglavljem su definirane obveze zemalja članica EU, a osmim obveze Europske komisije. Deveto poglavlje sadrži završne odredbe. Dodatak I definira okolišno preispitivanje koje provodi organizacija koja se registrira, dodatak II daje usporedni pregled zahtjeva i razlika između sustava EMAS i norme ISO 14001, dodatak III određuje opseg i učestalost provedbe unutarnjeg neovisnog preispitivanja sustava upravljanja okolišem. Četvrtim dodatkom su uređene odgovornosti po pitanju okolišne izjave (jedan od ključnih dokumenata kojom organizacija javno objavljuje svoja postignuća i ciljeve u području sustava upravljanja okolišem), petim način i upotreba EMAS simbola, a šestim opseg informacija potrebnih za registraciju. Sedmi dodatak propisuje opseg i sadržaj okolišne izjave koju potvrđuje neovisni procjenitelj, a osmi dodatak daje korelaciju između zahtjeva Uredbe II i III.

Uredbu 1221/2009 možete preuzeti ovdje.

Shematski prikaz uloga ključnih institucija i aktera u sustavu EMAS.

EMAS shema
Proces EMAS registracije za organizaciju uključuje sljedeće korake:
1. Provedba ekološkog pregleda prilikom kojeg se uzimaju u obzir svi značajni aspekti okoliša u aktivnostima organizacije,
2. Uspostava učinkovitog sustava ekološkog upravljanja usmjerenog na realizaciju ekološke politike organizacije, a koja se temelji na indentificiranim aspektima iz prvog koraka. Sustav upravljanja mora postaviti odgovornosti, ciljeve, sredstva, operativne procedure, potrebe za izobrazbom, sustave monitoringa i komunikacije, a koji su usklađeni s postavljenom ekološkom politikom.
3. Provedba unutarnjeg neovisnog audita kojim se procjenjuje sustav upravljanja i usklađenost s politikom organizacije kao i usklađenost s relevantnim zahtjevima ekološke regulative.
4. Publiciranje izjave o ekološkom djelovanju koja prikazuje rezultate u postizanju ekoloških ciljeva i budućih koraka koji će se poduzeti u kontinuiranom unapređivanju ekološkog djelovanja organizacije.
Bitni sadržaji su preuzimanje obveze za pridržavanje svih pripadajućih propisa o okolišu i za primjereno kontinuirano poboljšanje pogonske zaštite okoliša.
5. Ekološki pregled, EMS proceduru audita i izjavu okoliša odobrava akreditirani EMAS procjenitelj, a ovjerena potvrda se dostavlja nadležnom tijelu na temelju čega to tijelo organizaciju registrira, tj. upisuje ju u registar registriranih EMAS organizacija te organizaciji na korištenje dodjeljuje EMAS znak.

emas

Preduvjeti za provedbu i uključivanje hrvatskih organizacija u sustav EMAS ostvarena je putem Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) te Uredbe o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (NN br. 114/08).

Više o EMAS-u saznajte na www.ec.europa.eu.

Registar organizacija koje posjeduju EMAS pogledajte ovdje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće