Srijeda 24 Srp 2024
Ispis

EMAS i ISO 14001

emas 14001Na  području  Europe  danas  postoje  dva  prihvaćena  sustava  upravljanja  zaštitom okoliša, a to su norma ISO 14001 i Uredba EMAS. Normu ISO 14001 objavila je međunarodna organizacija za normizaciju (prvi puta u rujnu 1996. godine), a Uredbu EMAS Europska komisija 1993. godine.

Oba sustava imaju isti cilj, osigurati učinkovit i upotrebljiv alat za upravljanje aspektima, tj. utjecajem organizacije na okoliš pa se relativno često shvaćaju i percipiraju kao konkurencija.

Prema podacima iz pregleda certifikata sustava upravljanja, ISO Survey krajem 2010. godine u ukupno 155 zemalja svijeta bilo je izdano oko 260.000 certifikata ISO 14001. Istovremeno, broj EMAS registriranih organizacija se u isto vrijeme kretao oko 4.500 pri čemu su navedene organizacije djelovale na oko ukupno 7.000  različitih lokacija. Generalno govoreći, EMAS Uredba svojim zahtjevima određuje nešto šire područje od norme ISO 14001, tj. može se smatrati da organizacija koja zadovoljava zahtjeve EMAS Uredbe istovremeno zadovoljava i zahtjeve norme ISO 14001. Obrnuta situacija ne vrijedi.

Pregled ključnih sličnosti i razlika između spomenutih sustava sadržana je u sljedećoj tablici:

EMAS tablica

U sluačju kada organizacija već ima uspostavljen sustav prema zahtjevima norme ISO 14001, u cilju zadovoljenja zahtjeva Uredbe EMAS potrebno je provesti sljedeće korake:
1.    Inicijalno okolišno prispitivanje – EMAS Uredba zahtijeva provedbu inicijanog prispitivanja okolišnih aspekata u cilju njihove vjerodostojne identifikacije.
2.    Izrada okolišne izjave – EMAS Uredba zahtijeva javno dostupnu izjavu koja se temelji na ciljevima i rezultatima uspostave sustava upravljanja okolišem. Takva izjava sadržajno mora zadovoljiti zahtjeve dodatka IV Uredbe.
3.    Modifikacija politike okoliša – EMAS Uredba zahtijeva jasnije opredijeljenje organizacije spram zadovoljenja primjenjivih zakonskih odredbi, tj. zakona. U slučaju da se EMAS registracijom želi obuhvatiti više lokacija, neprekidno poboljšanje u području okoliša mora obuhvatiti sve lokacije.
4.    Planiranje – Organizacija mora osigurati da je identifikacija aspekata okoliša provedeba u skaldu sa zahtjevima dodatkom IV Uredbe te da su svi elementi inicijalnog okolišnog preispitivanja provedeni u skladu s dodatkom VII Uredbe.
5.    Implementacija – Jedan od zahtjeva EMAS Uredbe je i aktivna uključenost zaposlenika i dobavljača u program upravljanja okolišem pa je potrebno, na prikladan način – npr. putem Odbora za upravljanje okolišem ili sl., osigurati uključenost svih zainteresiranih strana.
6.    Neovisno ocjenjivanje i provedba popravnih radnji – neophodno je da organizacija definira učestalost provedbe unutarnjih neovisnih ocjena u skladu s dodatkom II Uredbe te da na godišnjoj bazi osigura dokaze neprekidnog poboljšanja učinkovitosti upravljanja okolišem.

Tijek ključnih koraka implementacije zahtjeva EMAS Uredbe:

Emas koraci

Generalno govoreći, ključni aspekti za koje EMAS Uredba sadrži detaljnije zahtjeve nego norma ISO 14001 su:

1. Neprekidno poboljšavanje u području upravljanja okolišem koje je temeljeno na mjerljivim podacima
2. Provedba inicijalnog okolišnog preispitivanja
3. Identifikacija svih okolišnih aspekata u cilju određivanja najznačajnijih aspekata
4. Opseg provedbe unutarnje neovisne ocjene
5. Dokumentirana i javno dostupna okolišna izjava
6.Zahtijevana potpuna sukladnost s odredbama primjenjive legislative te njena periodička provjera, opredijeljenost Uprave temeljena na okolišnoj politici, uključenost zaposlenika i svijest o važnosti upravljanja okolišem te opredijeljenost na demonstrirana poboljšanja u učinkovitosti sustava upravljanja aspektima okoliša.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće