Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Razgovor s profesorom Tonćijem Lazibatom

lazibatRazgovarali smo s prof. dr. sc. Tonćijem Lazibatom voditeljem poslijediplomskog studija "Upravljanje kvalitetom" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Redovni sam profesor u trajnom zvanju na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U ovom trenutku također sam na funkciji Dekana Ekonomskog fakulteta u svom drugom dvogodišnjem mandatu (2010-2014 godine). Sustavima kvalitete bavim se već dulji niz godina ne samo kroz akademsku nego i profesionalnu karijeru. Aktivno sam sudjelovao u edukaciji i implementaciji sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u velikom broju institucija pri čemu u posljednje vrijeme dominiraju visokoškolske institucije. Bio sam i predsjednik Odbora za Upravljanje kvalitetom pri Sveučilištu u Zagrebu u razdoblju 2008-2010 godine.

Kada je osnovan poslijediplomski studij Upravljanje kvalitetom?
Poslijediplomski specijalistički studij pokrenut je 2005 godine i neprekidno se i izrazito uspješno izvodi već devet godina/generacija. Studij je tijekom svog postojanja kontinuirano usavršavan i nadopunjavan novim kolegijima i predavačima, a od 2007 godine poprimio je i univerzalnu formu kakvu danas imaju svi poslijediplomski studiji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu što je prije svega bila posljedica zahtijeva bolonjskog procesa.

Opišite nam ukratko program studija?
Studij se izvodi u dva semestra tijekom kojih polaznici slušaju predavanja iz četiri obvezna i pet izbornih kolegija. Iako se nastava izvodi u dva semestra oni ne prate nužno akademski kalendar tako da je moguće sve ispite odslušati i položiti u roku puno kraćem od godinu dana. Pored polaganja ispita studenti su dužni izraditi i jedan seminarski rad te napisati i obraniti specijalistički poslijediplomski rad kako bi uspješno završili studij i stekli titulu sveučilišnog specijalista za područje upravljanja kvalitetom. Ukupan rok u kojem je moguće izvršiti sve navedene obveze je tri godine od dana početka predavanja, a i nakon tog roka studenti mogu završiti studij ali su dužni fakultetu uplatiti određen iznos zbog prekoračenja roka završetka studija. U obvezne kolegije na studiju ubrajaju se: Teorija kvalitete, Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit, Poslovna izvrsnost i Sustavi upravljanja okolišem. Izborni kolegiji omogućavaju specijalizaciju po pojedinim područjima tako da se redovito ažuriraju. U ponudi je uvijek deset izbornih kolegija od kojih se bira pet koji se moraju položiti. Studij ukupno nosi 120 ECTS bodova, a bitnu stavku predstavlja i činjenica kako je ove bodove moguće prenijeti dalje u akademskoj vertikali i time sebi olakšati eventualne obveze na doktorskom studiju ukoliko se kandidat odluči za takvo nešto.

Tko su vaši studenti i predavači?
Kad je riječ o studentima onda moramo priznati da je profil polaznika kroz ovih devet generacija bio zaista šarolik i obuhvaćao: netom diplomirane studente, zaposlenike velikih korporacija, predstavnike državnih tijela i poduzeća, konzultante, članove top menadžmenta, predstavnike financijskog sektora, samostalne poduzetnike itd. Ipak u posljednje vrijeme kao polaznici studija većinom se javljaju kandidati koji nisu ekonomske struke i u pravilu su već na neki način uključeni u rad na sustavima upravljanja kvalitetom. Kad je riječ o predavačima dominiraju uglavnom profesori Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ali pored njih na studiju su predavali i sveučilišni profesori svih ostalih hrvatskih sveučilišta kojima je kvaliteta primarni fokus interesa. Uz navedene na studiju predavanja redovito održavaju i predstavnici konzultantskih kuća koje se bave sustavima upravljanja pri čemu je s nekima od tih kuća ostvarena i dugoročna suradnja.

Kako su koncipirana predavanja na studiju Upravljanje kvalitetom?
Imajući u vidu kako su polaznici studija uglavnom zaposleni format predavanja smo prilagodili njihovim potrebama. Predavanja se održavaju jednom mjesečno u poslijepodnevnim terminima (16.30-20.30) od ponedjeljka do petka. Budući se na studiju radi u zaista malim grupama mišljenja sam kako polaznici imaju priliku za intenzivnu dvostranu komunikaciju s predavačima. Pored tipičnih predavanja pokušavamo se što više baviti primjerima iz svakodnevnog poslovnog života kao i tekućim problemima koji muče osobe zadužene za sustave upravljanja kvalitetom. Općenito zahvaljujući radu na tri temelje razine mislimo kako je studij jednako prilagođen osobama koje područje kvalitete kroz studij upoznaju po prvi put kao i onima koji se kvalitetom bave već godinama. Tri razine na koje pri tomu mislim su: obvezni kolegiji, izborni kolegiji i konačno sam specijalistički poslijediplomski rad. Kroz obvezne kolegije polaznike se upoznaje s temeljnim premisama funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom. Izborni kolegiji služe nešto većoj specijalizaciji za teme kao što su: strateški menadžment, procesni menadžment, alati i metode za upravljanje kvalitetom itd. Konačnu fazu procesa specijalizacije predstavlja izrada specijalističkog poslijediplomskog rada kroz koje se u pravilu kandidati bave specifičnostima primjene sustava upravljanja kvalitetom u određenim industrijama.

Kako ocjenjujete hrvatsko tržište kvalitete?
Mišljenja sam kako je tržište kad je riječ o sustavima upravljanja kvalitetom jednostavno postupilo kao da se radi o bilo kojem proizvodu i njegovom životnom ciklusu. U početcima razvoja znanosti i struke o kvaliteti u ove djelatnosti privučen je jako veliki broj subjekata. Pomalo ironično ali dok god je tržište raslo prevelik naglasak na kvalitetu njegovih sudionika nije ni bio u fokusu jer je jednostavno bilo mjesta za sve. Prema mojoj procjeni u Republici Hrvatskoj već neko vrijeme nastupila je faza saturacije u kojoj će doći do odvajanja kvalitetnih od nekvalitetnih što je samo dodatno ubrzano nekim vanjskim čimbenicima kao što je sveprisutna recesija. Ovaj proces događat će se na svim razinama i svim djelatnostima povezanima sa sustavima upravljanja kvalitetom. Jednako kao što sustavi kvalitete zahtijevaju kontinuirano unapređenje proizvoda, procesa i upravljačkih sustava i konzultanti, akademici te menadžeri kvalitete morati će usavršavati svoje znanje kako bi opstali na sve konkurentnijem tržištu. 

pic l

Kakvi su vam planovi za studij u budućnosti?
Plan je ustvari zaista jednostavan i podrazumijeva kontinuirano usavršavanje i rad na kvaliteti studija. Kad je riječ o kolegijima biti će nekih manjih korekcija u ponudi izbornih kolegija. S druge strane kad je riječ o predavačima cilj je uvijek isti: omogućiti svima akademicima i praktičarima koji u RH i regiji nešto znače kad je riječ o sustavima kvalitete prijenos svojih znanja na nove generacije.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u razgovoru.
I ja zahvaljujem vama što promičete vrijednosti kvalitete u Hrvatskoj.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće