Nedjelja 04 Pro 2022
Ispis

Usklađivanje naziva mjerila s pravilima za tvorbu naziva mjerila prema normi IEC 62419

u1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Usklađivanje naziva mjerila s pravilima za tvorbu naziva mjerila prema normi IEC 62419" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2016) čiji je autor Mirko Vuković, dipl. ing.

U ovome se članku daje pregled pravila za tvorbu naziva mjerila / mjernih instrumenata1 prema preporukama iz međunarodne norme IEC 62419. Ta su pravila nastala uglavnom u razdoblju od 1920. do 1960. godine, kad su se odvijale temeljne promjene u poimanju i uporabi fizičkih veličina, a posebno ih je u svojim radovima promicao njemački inženjer Julius Wallot (1876. – 1960.)2. U tome su procesu različiti sustavi fizičkih jedinica bili zamijenjeni jedinicama SI-ja, a uporaba brojčanih jednačaba zamijenjena uporabom veličinskih jednačaba.

Taj je razvoj u velikoj mjeri dovršen 1931. godine, kad je objavljeno prvo izdanje njemačke norme DIN 1313, Pisanje fizikalnih veličina u znanosti i tehnici. Odlukama Desete opće konferencije za utege i mjere (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) 1954. godine, kojima je uveden u uporabu tzv. praktični sustav mjernih jedinica, prethodnik međunarodnoga sustava jedinica, ta su načela bila formalno prihvaćena i u cijeloj svjetskoj mjeriteljskoj zajednici. Otada se smatra neispravnim nazivati veličine prema nazivima njihovih mjernih jedinica.U skladu s tim stajalištem ni nazivi mjerila ne bi se smjeli temeljiti na nazivima jedinica odgovarajućih mjerenih veličina4, nego isključivo na nazivima samih mjerenih veličina ili u skladu s mjernom zadaćom tih mjerila. Naime, u određenim je područjima tehnike, a posebno u elektrotehnici, bilo uobičajeno mjerila nazivati prema jedinicama odgovarajuće mjerene veličine za čije mjerenje ona služe. Primjeri su takvih naziva voltometar5, amperometar,vatometar, varometar, omometar itd. (naravno, ti bi se nazivi mogli tvoriti i kao složenice s sufiksom -mjer umjesto-metar, pa bismo imali nazive voltomjer, amperomjer, vatomjer, varomjer, omomjer).

Nažalost, tih se pravila ne pridržavaju dosljedno ni normizacijska ni regulacijska tijela. Tako se u temeljnome rječniku iz područja mjerenja i mjerila IEC-a (iste normizacijske organizacije koja je izdala i normu IEC 62419), normi IEC 60050-300, Međunarodni elektrotehnički rječnik – 300. dio: Električna i elektronička mjerenja i mjerila, u 313. dijelu: Vrste električnih mjerila toga rječnika, suprotno pravilima danim u normi IEC 62419 definiraju nazivi mjerila električnih veličina kao što su amperometar, voltometar, vatometar, varometar, voltamperometar, omometar, kulonometar. Isto se tako u nekim starijim europskim direktivama za brojila (mjerila) djelatne električne energije na engleskome jeziku upotrebljava naziv kilowathourmeters koji je izveden iz mjerne jedinice za energiju kilovatsat, što bi odgovaralo hrvatskome nazivu kilovatvatomjeri.

Treba napomenuti da je, posebno u višejezičnim opisima opreme, zbog potrebe za nedvosmislenom tehničkom komunikacijom preko jezičnih granica, posebno važna ispravna jezična uporaba naziva mjerila. U idealnome bi slučaju svi proizvođači trebali upotrebljavati isto nazivlje. Međutim, kad je riječ o ispravnoj tvorbi naziva mjerila u praksi, posebno u katalozima, prodajnim i promidžbenim brošurama te na mrežnim stranicama proizvođača mjerila i trgovaca mjerilima, vlada velika zbrka, što također ima za posljedicu zbrku u nazivlju takvih mjerila i u tehničkoj literaturi, a katkad i u normama i tehničkim propisima.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće