Nedjelja 04 Pro 2022
Ispis

Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta“ i "Izvorno hrvatsko"

hgkkvalizvoZnakovi vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga “Hrvatska kvaliteta“ i "Izvorno hrvatsko"

Opširnije...

Ispis

Popis hrvatskih norma za žičare

popis normaU ovom članku prikazujemo popis hrvatskih norma za žičare. Na popisu se nalaze norme za sigurnosne zahtjeve za žičare za prijevoz osoba, sigurnosti čeličnih užadi, ispitivanje umora materijala, ispitivanje steznog uređaja na proklizavanje, zahtjevi za nosiva užad za žičare, zahtjevi za pogonske upute, izborni kriterij za užad i učvršćenja krajeva užeta, pregled, popravak i održavanje žičara, učvršćenje krajeva užadi, magnetsko ispitivanje užeta, pogonski sustavi i ostali mehanički uređaji i dr.

Opširnije...

Ispis

Tečaj ISO/TS 16949 – Kvaliteta u automobilskoj industriji

DNV logoDNV Business Assurance od 28. do 30. kolovoza 2013. u Zagrebu organizira tečaj  čiji je cilj osposobljavanje Internih ocjenitelja prema zahtjevima ISO/TS 16949. ISO/TS 16949  razvijen  je od strane vodećih svjetskih proizvođača automobila. Temeljen je na normi ISO 9001 i normama kvalitete u automobilskoj  industriji. U kombinaciji sa sustavom upravljanja kvalitetom postavlja zahtjeve sustava upravljanja u području dizajna, razvoja, proizvodnje, ugradnje i održavanja dijelova. Primjenjiv je na sve poslovne jedinice u kojima se proizvode ili održavaju dijelovi namijenjeni automobilskoj industriji.

Opširnije...

Ispis

Stručno tehnički pregledi žičara

str teh pregŽičara je vrsta prijevoznog sredstva s kabinama ili otvorenim sjedalima koje vuku žičani konopci. Ocjena o sukladnosti je svaki postupak koji se upotrebljava, izravno ili neizravno, za određivanje da li su ispunjeni odgovarajući zahtjevi u tehničkim propisima ili normama. To između ostaloga uključuje: postupke za uzorkovanje, ispitivanje i pregled; vrednovanje, ovjeravanje i osiguranje sukladnosti; upis, akreditaciju i odobrenje, te njihove kombinacije. Izjava o sukladnosti je isprava kojom proizvođač izjavljuje da njegov proizvod odgovara bitnim tehničkim, zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima propisa.

Opširnije...

Ispis

OPT AGENCIJA

optOPT AGENCIJA je skraćeni naziv za Agenciju za opremu pod tlakom koju je osnovala Republika Hrvatska za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Tijela OPT AGENCIJE su Upravno vijeće i Ravnatelj. Ravnatelj predstavlja i zastupa OPT AGENCIJU, organizira i vodi poslovanje te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun OPT AGENCIJE. OPT AGENCIJA također sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom i vodi evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnog pribora i pripreme opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede.

Opširnije...

Ispis

Sustav upravljanja u automobilskoj industriji

Sustav upravljanja autoU automobilskoj industriji kao i u svim drugim područjima važan je sustav upravljanja. Sustav upravljanja koji se primjenjuje u automobilskoj industriji ne odnosi se samo na proizvodnju automobila nego na cijeli lanac automobilske industrije kao što su projektiranje, razvoj, ugradnja, servis itd.

Opširnije...

Ispis

Strojevi u prehrambenoj industriji

strStrojevi namijenjeni za korištenje u prehrambenoj industriji moraju zadovoljavati uvjete Direktive o sigurnosti strojeva – MD (98/37/EC i 2006/42/EC). Materijali u kontaktu sa, ili koji bi mogli doći u kontakt sa prehrambenim proizvodima moraju zadovoljiti uvjete koje propisuju posebni propisi. Strojevi se moraju konstruirati i izraditi na način da se ovi materijali mogu očistiti prije svake upotrebe. Kada to nije moguće moraju se koristiti zamjenjivi dijelovi. Provedbu ocjenjivanja sukladnosti za stavljanje strojeva na tržište mogu obavljati tijela za ocjenjivanje sukladnosti na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo i akreditiranja od nacionalnog akreditacijskog tijela.

Opširnije...

Ispis

FSC certifikacija

fsc2FSC - The Forest Stewardship Council (Vijeće za nadzor šuma) je neovisno međunarodno tijelo koje organizacijama daje dozvolu za izdavanje FSC certifikata. FSC je osnovan 1993. godine uz potporu ekoloških nevladinih udruga kao što su World Wildlife Fund, Friends of the Earth i Greenpeace. FSC CoC - FSC Chain of Custody predstavlja sustav osiguranja održivog razvoja u gospodarenju šumama s idejom da će potrošači radije kupovati proizvode koji potiču iz šuma kojima se trajno gospodari na održiv način. Veliki broj FSC certifikata posjeduju proizvodi industrijske prerade drva.

Opširnije...

Ispis

Sigurnost strojeva

machine sSigurnost strojeva koji dolaze na tržište Europske unije od velike je važnosti za sve članice u kojima se proizvode ili uvoze različiti strojevi. Sigurnost strojeva propisuje Direktiva o sigurnosti strojeva – MD (98/37/EC i 2006/42/EC). Spada u direktivu Novog pristupa čija je namjena ostvariti jednake uvjete za konstruiranje, izradu i slobodan protok samo sigurnih strojeva. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik može na tržište i/ili u uporabu stavljati samo strojeve koji ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi.

Opširnije...

Ispis

Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/10)

tTlačna oprema označava posude, cjevovode, sigurnosni pribor i tlačni pribor. Tlak označava relativni tlak u odnosu na atmosferski tlak, odnosno pretlak. Tlačna oprema može se stavljati na tržište i u uporabu samo onda kada ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi, te gdje je to primjereno, domaćih životinja i imovine, pod uvjetom da je propisno montirana, održavana i korištena u namijenjene svrhe. Tlačna oprema i sklopovi moraju imati oznaku sukladnosti. Tlačna oprema i sklopovi moraju biti u skladu s usklađenim normama čiji podaci su objavljeni u Službenom glasilu Europske unije i/ili s hrvatskim normama, kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

Opširnije...

Ispis

Tribina ISO Forum Croaticum - Predstavljanje knjige Zakonodavstvo Europske unije za industrijske proizvode

HGKCentar za kvalitetu HGK organizira tribinu ISO FORUM CROATICUM, koja će se održati 27. svibnja 2013. u 13,00 sati, u Vijećnici HGK, Rooseveltov trg 2, Zagreb. Tema tribine je Predstavljanje  knjige ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE autora Ivana Poljičanina. Suorganizatori tribine su Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Udruga Hrvatski laboratoriji – CROLAB.

Opširnije...

Ispis

Norme za dječje autosjedalice

dDječja autosjedalica je posebna sjedalica namijenjena za prijevoz djece koja se postavlja na sjedište automobila i pričvršćuje pojasevima. Autosjedalica mora pružiti optimalnu sigurnost u svim položajima za koje je oblikovana. Mora biti oblikovana tako da se može učvrstiti za strukturu vozila ili sjedala i to ili pojasevima automobila ili posebnim sidrima. Pojasevi uvijek moraju držati dijete u položaju koji pruža najveću sigurnost, čak i ako dijete zaspi. Dječja autosjedalice moraju biti atestirane i u skladu s direktivom ECE R44.

Opširnije...

Ispis

Električni automobili

e car0Električni automobil je automobil koji se pokreće elektromotorom, koristeći električnu energiju pohranjenu u akumulatoru, ili drugim uređajima za pohranu energije. Razlog zbog kojeg se proizvode električni automobili je upotreba čiste električne energije umjesto naftnih goriva. Takvi automobili manje zagađuju okoliš jer se ne oslobađa CO2 koji odlazi u atmosferu. Doprinos auto industriji i omogućavanju uvjeta proizvodnje električnih automobila daju također i međunarodna i nacionalna normirna tijela.

Opširnije...

Ispis

Prava industrijskog vlasništva

industryHrvatska gospodarska komora u suradnji sa Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo organizira predavanje pod nazivom „Prava industrijskog vlasništva – žig i industrijski dizajn i ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju“ dana 30. 11. 2012. u Vijećnici HGK. Seminar je namijenjen svim poduzetnicima koji žele djelovati na zajedničkom tržištu EU, te zaštititi znakove kojima obilježavaju svoje proizvode ili usluge ili vanjski izgled svojih proizvoda na teritoriju cijele EU.

Opširnije...

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće