Nedjelja 03 Pro 2023
Ispis

Ekološki otisak

ekoloski otisak

Autor: Dražen Šimleša

Nakladnik: TIM

Ovaj poznati mladi znanstvenik i autor nekoliko knjiga o održivom razvoju i utjecajima globalizacije i tehnološkog razvitka na kvalitetu života u svojoj najnovijoj knjizi traga za odgovorima na pitanje kako je moguće da se u trenutku globalne sveprisutnosti održivog razvoja u medijima, znanosti, politici, poslovnom sektoru i civilnom društvu, stanje u planetarnom okolišu, u svjetskoj biološkoj raznolikosti i planetarnoj klimi kontinuirano pogoršava. Osnovna autorova hipoteza je da se danas održivi razvoj ne primjenjuje u dovoljnoj, odnosno potrebitoj mjeri i opsegu, zbog jakih prepreka, odnosno interesa određenih socijalnih aktera, velikog utjecaja tih društvenih aktera i premoći procesa koji djeluju kao prepreka za primjenu održivog razvoja, a ne zato što ne postoje kvalitetna znanja i strategije koje promoviraju prakticiranje održivog razvoja. Postojeći suvremeni razvoj je u pogledu vlastite unutrašnje strukturalne održivosti, tvrdi autor, „razapet" između mogućnosti koje su već tu i/ili koje procesom samo-stvaranja nadolaze, te prepreka i ekološki neodrživih oblika praksi koje „isporučuju" raznorodni partikularni interesi. U temeljnom žarištu knjige je upravo razmatranje odnosa između prepreka afirmaciji održivog razvoja i mogućnosti za održivi razvoj. Ovakav osnovni tematski izbor osigurava kompleksnost i širinu pristupa.

Ispis

The Desk Reference of Statistical Quality Methods

The Desk Reference

Autor: Mark L. Crossley

Nakladnik: ASQ Quality Press

Autor u ovoj knjizi želi objasniti na jednostavan način kako upotrebljavati statističke metode u području kvalitete. Svaka metoda je objašnjena kroz primjere i ilustracije. Metode su poredane abecednim redom. Knjiga je namijenjena svakome tko radi u području kvalitete i želi pomoću metoda i alata kvalitete poboljšati upravljanje kvalitetom. Knjiga je pisana s ciljem da može biti od pomoći bilo kojem čitatelju koji želi primjenjivati metode kvalitete u praksi.

Ispis

Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe

up kv r

Autor: Ivo Andrijanić, Krešimir Buntak, Mirko Bošnjak

Nakladnik: Libertas

Autori Ivo Andrijanić, Krešimir Buntak i Mirko Bošnjak napisali su ovu knjigu koja opisuje upravljanje kvalitetom u organizacijama i poznavanje robe. Knjiga je nastala kao rezultat bogatog praktičnog iskustva i rada trojice autora u području suvremenog menadžmenta kvalitete robe i poznavanja robe u procesu od njezine proizvodnje do konačne potrošnje. Obradom problematike kvalitete robe i utjecaja kvalitete na mogućnost stavljanja robe u promet na domaćem i međunarodnom tržištu prvi put se u našoj stručnoj ekonomskoj literaturi nastojalo praktično obraditi područje infrastrukture kvalitete koja je ključ bilo koje integracije u globalne gospodarske tijekove. Pritom su korištena praktična dostignuća razvijenih zemalja, bez kojih je nemoguće zamisliti i ostvariti odgovarajuću razinu konkurentnosti vlastitog poduzeća na međunarodnom tržištu. Knjiga je namijenjena ponajprije ekonomistima – trgovcima, ali i mladim kadrovima iz drugih profesija koji se bave ili se žele baviti robnim prometom i menadžmentom kvalitete robe.

Ispis

ISO 9001 Explained

u k s

Autor: Charles A Cianfrani, Joseph Tsiakals, John E. West

Nakladnik: ASQ

Ova knjiga objašnjava značaj norme ISO 9001:2008, u njoj se opisuju zahtjevi norme i diskutira o načinima primjene. Knjiga je dobar savjetnik organizacijama koje žele primjeniti sustav upravljanja kvalitetom. Značaj knjige je u tome što se u njoj objašnjavaju detaljno svi zahtjevi norme ISO 9001. Knjigu izdaje Američko društvo kvalitete.

Ispis

Upravljanje kvalitetom

u h s

Autor: Hrvoje Skoko

Nakladnik: Sinergia

Iz sadržaja: Uvod u područje kvalitete i upravljanja kvalitetom (definiranje upravljanja kvalitetom), Kvaliteta kao strateški cilj i činitelj konkurentnosti (konkurentske strategije i kvaliteta), Ekonomija kvalitete (ciklus nastajanja kvalitete proizvoda), Potpuno upravljanje kvalitetom (što je potpuno upravljanje kvalitetom), Obitelj međunarodnih normi, Metode i tehnike upravljanja kvalitetom.

Ispis

Planiranje i analiza kvalitete

pla analiza

Autor: Joseph M. Juran

Nakladnik: Mate d.o.o.

Knjiga Planiranje i Analiza kvalitete, autora J. M. Jurana i F. M. Gryna predstavlja jedan od svjetski najpoznatijih udžbenika u području planiranja, provođenja i kontrole kvalitete. Tekst udžbenika je pisan krajnje jasnim, čak i za laika razumljivim jezikom. Definicije i osnovne empirijske znanosti, koje vrijede u području upravljanja kvalitetom, iznesene su uvjerljivo, uz veliki broj grafova i tablica s podacima koji predstavljaju konkretne primjere iz prakse. Iz sadržaja knige: Temeljni pojmovi, Procjenjivanje kvalitete u cijeloj tvrtci, Poboljšanje kvalitete i smanjenje troškova, Planiranje kvalitete i prihod od troškova, Kontrola kvalitete, Strateško upravljanje kvalitetom, Organiziranje za kvalitetu, Razvijanje kulturne kvalitete, Temeljni pojmovi vjerojatnosti, Statistička pomagala za analiziranje podataka, Razumijevanje potreba kupaca, Projektiranje za kvalitetu, Odnosi s dobavljačem, Proizvodnja, statistička kontrola procesa, Kontrola, ispitivanje i mjerenje, Marketing – ispunjavanje funkcije u praksi i servis kupaca, Administrativne i potporne akcije, Informacijski sustavi kvalitete, osiguravanje kvalitete.

Ispis

Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev

szko

Autor: Andrej Trebar

Nakladnik: SZKO

Knjiga slovenskog autora Andreja Trebara naslova Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev (Uvod v teorijo inventivnega reševanja problemov - TRIZ) govori o sustavnom pristupu u rješavanju složenih pitanja kvalitete od ideje do realizacije. Autor opisuje važnost kvalitete i predstavlja probleme i ističe trnovit put do uspješne realizacije kvalitetnog poslovanja. Knjiga ne nudi "copy paste" - rješenje, nego zahtijeva temeljit pristup i proučavanje svih poglavlja. Knjiga je iznimno bogata prilozima, pisana je na slovenskom jeziku.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće