Utorak 07 Pro 2021
Ispis

Strateški menadžment - Upravljanje razvojem poduzeća

menadz mencer

Autor: Ivan Mencer

Nakladnik: TEB

Sadržaj udžbenika „Strateški menadžment“ zadržao se na najtemeljnijim sadržajima prethodnog izdanja, uz dodavanje promišljanja o signifikantnim pojedinačnim slučajevima iz prakse poduzeća u Republici Hrvatskoj. Atraktivnost sadržaja je prije svega usmjerena na vječnu aktualnost odlučivanja najvišeg poslovodstva o sadržajima što, koliko, kako i za koga proizvoditi. Naime, poduzeća su jedina organizacijska struktura gospodarstva sposobna stvarati novostvorenu vrijednost namijenjenu razmjeni. Shodno tome, poduzeća su jedini realni izvor stvaranja konkurentnosti i unapređenja životnog standarda pojedinaca i društva. Pronalaziti mogućnosti razvoja poduzeća i kasnije ostvarivati taj razvoj, temelj je najraznovrsnijih odluka koje stvaraju i dokazuju konkurentnost, odnosno proizlaze iz kumuliranog znanja i vještina u pojedinim tehničkim i ekonomskim područjima, kao što su menadžment, financije, marketing, kontroling i makroekonomija. Udžbenik bi korisnicima trebao omogućit pronaći izvorište za daljnji praktični i istraživački rad.

Ispis

Geopolitika energije

geop ener

Autor: Igor Dekanić

Nakladnik: Golden marketing, Tehnička knjiga

Geopolitika je znanstvena disciplina koja proučava utjecaj prostora na politiku. U tome je važno analiziranje odnosa prirodnih resursa u prostoru te njihov utjecaj na političke odnose i porast političke moći. Suvremeno gospodarstvo je nezamislivo bez obilne i stalne opskrbe energijom. Energija je postala krvotokom suvremene civilizacije. S porastom njezine važnosti za gospodarstvo i energetska geopolitika postaje sve važnija geopolitička disciplina. Na početku drugog desetljeća XXI. stoljeća, a osobito nakon gospodarske krize postaje sve jasnije kako nas očekuju velike gospodarske promjene koje će slijediti političke promjene. Svijet ponovno postaje politički multipolaran, pri čemu energija i raspolaganje njezinim resursima postaje sve važnijim sredstvom za stjecanje političke moći. U okolnostima iscrpljivanja klasičnih fosilnih izvora, sve više će dobivati na značenju njihov geopolitički raspored i potencijalno će sve više dolaziti do sukoba oko preostalih najprofitabilnijih rezervi i proizvodnje fluidnih ugljikovodika.

Ispis

Continuous Improvement: Quality Control Circles in Japanese Industry

kano cont

Autor: Noriaki Kano

Nakladnik: Univ of Michigan Center

U ovoj knjizi Noriaki Kano opisuje na koji način se mogu provesti potrebna poboljšavanja u sustavima upravljanja. Knjiga je nastala zbog potrebe prenošenja vlastitog znanja skupljenog kroz godine rada gurua kvalitete Noriaki Kanoa. U knjizi su opisani načini poboljšavanja kvalitete u industriji u Japanu.

Ispis

Guide to TQM in Service Industries

kano tqm

Autor: Noriaki Kano

Nakladnik: Asian Productivity Org

Guru kvalitete Noriaki Kano je u ovoj knjizi opisao osnove TQM - Potpunog upravljanja kvalitetom koji je potreban za davanje usluga. U knjizi se nalaze osnovni pojmovi o kvaliteti, upravljanju kvalitetom i TQM-u. Noriako Kano je knjigu napisao na osnovu vlastitog iskustva uspostavljanja TQM-a.

Ispis

Osnove, metode i alati kvalitete

knj al b

 Autor: Eraldo Banovac, Dražan Kozak, Leon Maglić

Nakladnik: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

U knjizi je razmotren povijesni razvoj kontrole kvalitete, pri čemu je opisan i doprinos općepriznatih stručnjaka za kvalitetu. Obrađeni su sljedeći pojmovi od značaja za kvalitetu: mjerenje, mjerna pogreška, mjerna nesigurnost, kontrola kvalitete, kvantitativno ocjenjivanje kvalitete, mjerljive i atributivne značajke kvalitete, procesna kontrola, mjeriteljstvo i norme. Predočene su značajke proizvoda, komadne i tekuće proizvodnje. Objašnjena je krivulja pouzdanosti i pouzdanost serijski, paralelno, uvjetno paralelno i kombinirano spojenih elemenata. Predočena je važnost matematičke statistike kao osnove kontrole kvalitete, pri čemu je obrađeno: određivanje broja razreda za niz numeričkih podataka, vrste dijagramskog predočavanja frekvencija, značajke za srednju vrijednost i rasipanje, vjerojatnost, Hipergeometrijska, Bernoullijeva, Poissonova i Gaussova distribucija, određivanje i biranje uzorka, povezanost malih uzoraka i osnovne mase, ovladanost procesa, točnost i preciznost procesa, indeksi sposobnosti procesa, analiza varijance i faktorski planovi pokusa. Objašnjeni su jednostruki, dvostruki i višestruki planovi prijema.

Ispis

Taguchi's Quality Engineering Handbook

taguchi eng

Autor: Genichi Taguchi

Nakladnik: Wiley-Interscience

Knjiga je sjajna demonstracija pristupa u poslovanju u kojem je na prvom mjestu upravljanje kvalitetom. Ona opisuje inženjerski pristup upravljanju kvalitete u proizvodnji. Knjigu je napisao guru kvalitete Genichi Taguchi koji je razvio metodologiju upravljanja kvalitetom zasnovanu na statističkim metodama kojima se otklanjaju varijacije u proizvodnji. Njegov koncept teorije "funkcije gubitaka" imao je utjecaja u području proizvodnje i dizajniranja proizvoda. Ima velike zasluge u razvoju industrijske statistike.

Ispis

Priručnik o znakovima na proizvodima i ambalaži

prirucnik z

Autor: Dubravka Bačun

Nakladnik: HUP

Priručnik sadrži pregled zakona, normi i uputa koje uređuju područje označavanja proizvoda i ambalaže u Hrvatskoj, a njegova je izrada rezultat projekta koji je pokrenula Koordinacija za održivi razvoj između HR PSOR-a i HUP-a. Cilj je priručnika, ističu izdavači, prikazati postojeće stanje te dati opći pregled područja znakova na proizvodima i ambalaži. Priručnik tako ukazuje na probleme s kojima se susreću sudionici 'životnog ciklusa' proizvoda i ambalaže prilikom označavanja, od proizvođača koji moraju odrediti koje znakove staviti, do potrošača, koji bi trebali razumjeti značenje znakova i u skladu s njima postupati, od pravilne uporabe do gospodarenja otpadom.

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće