Petak 03 Pro 2021
Ispis

Predstavljamo LIMS

LIMSLIMS - Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na Zagrebačkom sveučilištu je nositelj državnog etalona za silu u mjernom području 50 N – 200 kN s mjernom sposobnošću <0,12%. Nositelj državnog etalona postao je nakon sklapanja ugovora sa DZM-om (Državni zavod za mjeriteljstvo).

Opširnije...

Ispis

Umjerni laboratoriji BiH

umjerni BiHDonosimo popis akreditiranih umjernih (kalibracionih) laboratorija koje je akreditirao Institut za akreditiranje BiH. Prikazujemo ime tvrtke, adresu, područje umjeravanja i web stranicu umjernog laboratorija. Laboratoriji su poredani abecednim redom.

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I REMONT “ORAO”, Metrološka laboratorija
Šabačkih đaka bb, Bijeljina
Područje: jednosmjerne i niskofrekventne elektromagnetne veličine (napon, struja, snaga i otpornost), kalibracije mjerila (uređaja) zadužinu i ugao i pritisak
www.orao.aero   

Opširnije...

Ispis

Umjeravanje termoparova

umjeravanje termoparovaEURAMET - European Association of National Metrology Institutes (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) izdao je 2011. godine vodič naziva EURAMET/cg-08/v.02 Calibration of Thermocouples. Prema tom vodiču umjerni laboratoriji u Europi umjeravaju termoparove na principu usporedbe s etalonskim otporničkim termometrom.

Opširnije...

Ispis

Umjerni laboratoriji RH

umjerni HRDonosimo popis akreditiranih umjernih laboratorija koje je akreditirala Hrvatska akreditacijska agencija. Prikazujemo ime tvrtke, adresu, područje umjeravanja i web stranicu umjernog laboratorija. Laboratoriji su poredani abecednim redom.

1. BMB Laboratorij Brcković, Umjerni laboratorij
Čulinečka cesta 87, Zagreb
Područje: Umjeravanje mjerila tlaka i temperature
www.bmb-laboratorij.hr       

Opširnije...

Ispis

Postupak akreditacije laboratorija

akr01Ovdje opisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

Opširnije...

Ispis

Umjerni laboratoriji SLO

calibhtsonwpDonosimo popis akreditiranih umjernih (kalibracijskih) laboratorija koje je akreditirala Slovenska akreditacija. Prikazujemo ime tvrtke, adresu, područje umjeravanja i web stranicu umjernog laboratorija. Laboratoriji su poredani abecednim redom.

1. AHAT Servis d.o.o.
Bašelj 15 c, 4205 Preddvor
Područje: Mehanske veličine
www.ahatservis.si   
    

Opširnije...

Ispis

Mjerna sljedivost

Sljedivost2012Mjeriteljska sljedivost definira se kao svojstvo mjernog rezultata kojim se taj rezultat dovodi u vezu s navedenom referencom dokumentiranim neprekinutim lancem umjeravanja, od kojih svako doprinosi utvrđenoj mjernoj nesigurnosti. Pod referencom se podrazumijeva definicija mjerne jedinice, mjerni postupak ili mjerni etalon. Mjeriteljska sljedivost zahtijeva uspostavljenu hijerarhiju umjeravanja. Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija, ILAC, smatra da su elementi potrebni za priznavanje mjeriteljske sljedivosti: neprekidan lanac mjeriteljske sljedivosti  prema međunarodnom mjernom etalonu ili nacionalnom mjernom etalonu, dokumentirana mjerna nesigurnost, dokumentirani mjerni postupak, akreditirana tehnička sposobnost, mjeriteljska sljedivost prema SI-u i razdoblja umjeravanja.

Opširnije...

Ispis

Interno umjeravanje

Calibration3Sljedivost mjerne opreme može se dokazati internim umjeravanjima. Provođenje internih umjeravanja provodi se prema određenim pravilima. Za interna umjeravanja mora se osigurati sljedivost mjerne opreme za provedbu internog umjeravanja. Sljedivost se dokazuje potvrdom o umjeravnju radnog etalona koju je izdao akreditirani umjerni laboratorij. Interno umjeravanje provodi se prema dokumentiranom i validiranom postupku za umjeravanje određene mjerne opreme.

Opširnije...

Ispis

IPA popis akreditiranih umjernih laboratorija

IPA accreditationPogledajte IPA popis akreditiranih umjernih laboratorija koji je izrađen u okviru regionalnog IPA 2011 projekta pod nazivom "Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey".  Popis sadrži podatke o akreditiranim umjernim laboratorijima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. 

Opširnije...

Ispis

Laboratoriji za umjeravanje

Calibration2Laboratoriji koji mogu provoditi umjeravanja u Republici Hrvatskoj su:

1. Nacionalni mjeriteljski instituti koji su potpisnici CIPM/BIPM MRA (Mutual Recognition Arrangement-Sporazum o uzajamnom priznavanju), u RH je to Hrvatski mjeriteljski Institut HMI.

Opširnije...

Ispis

Umjeravanje radnih etalona

Umjeravanje radnih etalonaDržavni zavod za mjeriteljstvo je izdalo naputak za umjeravanje radnih etalona manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka. Ovdje prenosimo važnije dijelove naputka. Naputkom se propisuje način umjeravanja radnih etalona – mjerila tlaka za ispitivanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara (mehaničkih ili elektronskih mjernih pretvornika), manometara za gume i tlakomjera za krvni tlak.

Opširnije...

Ispis

Umjeravanje instrumenata

CalibrationUmjeravanje (calibration) je skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili mjerni sustav, ili vrijednosti koje prikazuje neka tvarna mjera ili neka referencijska tvar i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonima. Umjeravanje se mora provesti kad neko mjeriteljsko svojstvo instrumenta ima zamjetan utjecaj na rezultate mjerenja. Umjeravanje mora provesti osposobljeni laboratorij, a odnosi se na nove i već postojeće instrumente. Moraju postojati kriteriji za ponovno umjeravanje.

Opširnije...

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće