Četvrtak 08 Pro 2022
Ispis

Međunarodni sustav mjernih jedinica (SI)

sisusjedMeđunarodni sustav mjernih jedinica (SI) je sustav jedinica koji je prihvatila i preporučila Opća konferencija

Opširnije...

Ispis

Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji

popis umjerniPrenosimo vijest iz Hrvatske akreditacijske agencije o objavljivanju IPA 2011: Ažuriranog popisa akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji. Navedeni popis izrađen je u okviru regionalnog IPA 2011 projekta pod nazivom Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey te sadrži podatke o akreditiranim umjernim laboratorijima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Popis objavljuju  sva akreditacijska tijela navedenih zemalja na svojim mrežnim stranicama s ciljem razmjene informacija i poticanja suradnje u ovom području. Popis akreditiranih umjernih laboratorija sadrži kontakt podatke te područje akreditacije navedenih laboratorija.

Opširnije...

Ispis

IPA 2011 popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji

umjerlabpopisPrenosimo vijest iz Hrvatske akreditacijske agencije o objavljivanju ažuriranog popisa

Opširnije...

Ispis

Umjeravanje i sljedivost rezultata mjerenja

umjSljedivost je svojstvo mjernog rezultata ili vrijednost etalona po kojemu se on može dovesti u vezu s referencijskim etalonima neprekinutim lancem usporedba koje imaju utvrđene nesigurnosti. Prema Međunarodnom mjeriteljskom rječniku, ''umjeravanje je radnja kojom se pod određenim uvjetima u prvome koraku uspostavlja odnos između vrijednosti veličine s mjernim nesigurnostima koje daju mjerni etaloni i odgovarajućih pokazivanja kojima su pridružene mjerne nesigurnosti, a u drugome koraku ti se podaci upotrebljavaju za uspostavljanje odnosa za dobivanje mjernog rezultata iz pokazivanja''.

Opširnije...

Ispis

Mjerna nesigurnost

mjernanesigurnostSva mjerenja podliježu određenim pogreškama koje uzrokuju da se mjerni rezultat razlikuje od prave vrijednosti

Opširnije...

Ispis

Mjeriteljska škola

HMD logoHMD - Hrvatsko mjeriteljsko društvo organizira mjeriteljsku školu u sklopu koje će se održati tri seminara iz područja mjeriteljstva. U području mjerenja duljine (duljina, kut, hrapavost) primjenjuje se velik broj različitih mjernih instrumenata i mjernih metoda. Uvažavajući opsežnost ovoga područja, školovanje je podijeljeno u tri zasebne cjeline odnosno tri seminara. Seminari koji će se održati od 3. do 7. 06. 2013. godine su "Umjeravanje ručnih mjerila", "Mjerenje hrapavosti" i "Mjerenje odstupanja od oblika i položaja". Mjesto održavanja seminara je na FSB - Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Laboratoriju za precizna mjerenja dužina na adresi Ivana Lučića 1, Zagreb.

Opširnije...

Ispis

Ekonerg d.o.o. - Projekt razvoja umjernog laboratorija

ekonerEKONERG d.o.o. potpisao je 19. lipnja 2013. godine ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje

Opširnije...

Ispis

Popis ovlaštenih servisa za mjerila duljine i kuta

mj0Ovlašteni servis pregledava, popravlja i ispituje mjerila radi pripreme za ovjeravanje, a Državni zavod za mjeriteljstvo ovjerava mjerila. Priprema mjerila za ovjeravanje podrazumijeva pregled i, po potrebi, popravak mjerila (servisiranje), pripremu mjerila, pripremu opreme za ispitivanje mjerila, ispitivanje mjerila, tj. provjeru mjeriteljskih značajka mjerila te pisanje izvješća o ispitivanju mjerila. Servis mora ispunjavati zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na opremu za ispitivanje mjerila, prostoriju za ispitivanje mjerila, radnike i propisanu dokumentaciju.

Opširnije...

Ispis

Sljedivost prema certificiranim referentnim materijalima

umjersljedivUmjeravanje mjerila, mjernog sustava ili referentnog materijala temeljni je alat za osiguravanje mjerne sljedivosti. 

Opširnije...

Ispis

Umjeravanje vs. ovjeravanje

ovjeraMnoge organizacije ne znaju razliku između ovjeravanja i umjeravanja, te nisu sigurne trebaju li svoja mjerila ovjeriti ili umjeriti. Pojmovi su dosta slični, a zapravo, predstavljaju sasvim različite stvari. Ovjeravanjem mjerila dobije se podatak zadovoljava li ono zahtjeve određene klase mjerila, a umjeravanjem se prvenstveno dobije podatak o mjernoj sljedivosti i mjernoj nesigurnosti mjerila. Ovisno o tome za što će joj poslužiti mjerilo, organizacija ga treba dati ovjeriti ili umjeriti.

Opširnije...

Ispis

Umjeravanja opreme za ispitivanje građevnih proizvoda

umjgradjLaboratoriji koji ispituju građevne proizvode osposobljenost dokazuju radom u skladu s zahtjevima

Opširnije...

Ispis

Što je ''calibration''?

calibration

Engleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak katkad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

Opširnije...

Ispis

Uspostavljanje sustava upravljanja u laboratorijima

lab1Kako bi laboratoriji dokazali svoju osposobljenost usklađuju svoj rad sa zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Posebna norma za ispitne laboratorije iz područja medicinskih (kliničkih) laboratorija koja daje opće zahtjeve za osposobljenost je HRN EN ISO 15189:2012, Medicinski laboratoriji - Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost, koja je slična normi HRN EN ISO/IEC 17025 s tim da je prilagođena medicinskim laboratorijima. Ove dvije norme osnova su za akreditaciju laboratorija. Iako se dobra laboratorijska praksa (Good Laboratory Procedures, GLP) ne smatra akreditacijskom shemom, ipak je moguće da se neki laboratoriji akreditiraju prema zahtjevima koji se temelje na OECD-GLP-ovim načelima.

Opširnije...

Ispis

Predstavljamo CROLAB

CROLABCROLAB - Udruga Hrvatski laboratoriji je neprofitna udruga osnovana na temelju Zakona o udrugama, osnovana je u cilju razvoja hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva. Osnivačka skupština CROLAB-a održana je 16. lipnja 2003. u prostorijama HIS - Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu gdje su utvrđeni temeljni programski ciljevi i kriteriji za članstvo.

Opširnije...

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće