Srijeda 30 Stu 2022
Ispis

INTERVJU: Hrvatska normizacija suočava se s izazovima informacijske i kibernetičke sigurnosti

HZNl1Prenosimo intervju Hrvatskog zavoda za norme s predsjednikom Odbora HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja, mr. sc. Igorom Liščićem.

Hrvatski zavod za norme nedavno je prihvatio norme niza HRN ISO/IEC 20000 koje će posebno biti zanimljive organizacijama koje pružaju svojim korisnicima različite informatičke usluge. S obzirom na broj informatičkih tvrtki u Hrvatskoj, očekuje se zanimanje za ove norme. Rad na normativnim dokumentima kao što su norme niza HRN ISO/IEC 20000 dio su aktivnosti novoosnovanoga tehničkog odbora HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja. Članovi tehničkog odbora HZN/TO 582 izrađuju prijedloge za prihvaćanje i mnogih drugih međunarodnih normi, uglavnom iz područja rada ISO TC 292, Security and resilience i ISO/IEC JTC 1/SC 27, IT security techniques. Tridesetak normativnih dokumenata europskih odbora CEN/CLC/JTC 13, Cybersecurity and Data Protection i CEN/TC 391, Societal and Citizen Security već se nalazi u zbirci hrvatskih norma, a svi njihovi novi projekti uključeni su u program rada HZN/TO 582.

Novoosnovanim tehničkim odborom HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja predsjeda uvaženi stručnjak za normizaciju, upravljanje kvalitetom i informacijskom sigurnošću, mr. sc. Igor Liščić. Uz to, od početka ove godine gospodin Liščić imenovan je direktorom European Centre for Laboratory Excellence, tvrtke u vlasništvu Hrvatskoga mjeriteljskog društva, čija je djelatnost edukacija djelatnika akreditiranih laboratorija i inspekcijskih tijela. U zadnjih nekoliko godina radi kao samostalni savjetnik i auditor u području sustava upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću, upravljanjem kontinuitetom poslovanja i energetskom učinkovitošću.„Sve ove aktivnosti kojima se danas bavim na neki način predstavljaju presjek radnog iskustva koje sam tijekom godina skupio u različitim organizacijama, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Plivi d.d., TÜV-u Croatia, Raiffeisen Bank“, objasnio je g. Liščić u intervjuu za Hrvatski zavod za norme.

Kako je došlo do suradnje s Hrvatskim zavodom za norme?
mr. sc. Igor Liščić: Počeci suradnje s Hrvatskim zavodom za norme sežu unazad dvadesetak godina, kada sam bio zaposlen u Plivi d.d. Ova se suradnja intenzivirala posljednjih nekoliko godina kada sam se uključio u rad više tehničkih odbora kao predstavnik Hrvatskoga mjeriteljskog društva čiji sam dugogodišnji član.

Inicijator ste osnivanja tehničkog odbora HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja. Što očekujete od predsjedanja Odborom?
mr. sc. Igor Liščić: Od odbora općenito, pa tako i od svoje uloge u njemu, u prvom redu očekujem da ćemo osigurati i promovirati veću dostupnost i primjenu normi iz područja informatičke i kibernetičke sigurnosti i upravljanja kontinuitetom poslovanja te da ćemo na taj način utjecati i na podizanje razine svijesti o brizi o informatičkoj sigurnosti u Hrvatskoj. Uz to se nadam da ćemo se, s obzirom na razvijenost informatičke djelatnosti u Hrvatskoj, s vremenom i aktivno uključiti u rad odgovarajućih radnih tijela na međunarodnoj razini.

Kao stručnjak, koje prednosti vidite u sudjelovanju u radu ovakvog odbora? Pokazalo se da sudjelovanjem u normizaciji sudionici mogu ostvariti niz prednosti.
mr. sc. Igor Liščić: Prvi je razlog uključivanja u rad odbora mogućnost praćenja razvoja međunarodnih i europskih normi iz područja rada odbora, što svakom stručnjaku pomaže da bude bolji i učinkovitiji u svojoj djelatnosti. Najbolji primjer je novo izdanje norme ISO 27002:2022 na međunarodnoj razini (na europskoj razini ova verzija još nije prihvaćena i još je vrijedeća norma EN ISO/IEC 27002:2017, kao i HRN EN ISO/IEC 27002:2017 na nacionalnoj razini), zbog čega će doći do promjena u normi ISO 27001:2013. U konačnici će ove promjene, koje su veoma značajne, zahtijevati dodatne aktivnosti svih organizacija koje su certificirane prema zahtjevima norme ISO 27001:2013 (HRN EN ISO/IEC 27001:2017). Također, uključenjem u rad odbora dobiva se pristup određenoj bazi znanja iz područja rada te se tako članovima odbora omogućava učenje i razvoj. I konačno, a mislim da je to zadatak za „odlikaše“, preko rada u nacionalnom odboru otvara se mogućnost sudjelovanja u radnim skupinama na međunarodnoj razini. Time se ostvaruje i osobna korist za članove odbora koji se odluče na ovaj korak, prije svega kroz ostvarivanje kontakata s vodećim stručnjacima u određenom području. S druge strane, sudjelovanje u ovim radnim skupinama pridonosi boljoj međunarodnoj prepoznatljivosti i Hrvatskog zavoda za norme, a isto tako i Republike Hrvatske.

Novoosnovani tehnički odbor HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja pripremat će norme i tehničke specifikacije, smjernice i druge normativne dokumente u područjima: sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, kibernetičkom sigurnošću i zaštitom osobnih podataka, tehnika namijenjenih osiguranju informacijske i kibernetičke sigurnosti specifičnih zahtjeva koji se odnose na informacijsku i kibernetičku sigurnost, a koji su povezani s određenim procesima i djelatnostima. Teme su vrlo važne jer se europska normizacija ovoga područja susreće s mnogim izazovima i preprekama, uglavnom povezanim s razlikama u zakonodavstvu različitih država.
mr. sc. Igor Liščić: Mislim da je dovoljno samo letimično pogledati naslove članaka u različitim medijima da bi se shvatilo koliko su teme povezane s informatičkom i kibernetičkom sigurnosti te zaštitom osobnih podataka postale važne u našim životima. Snažan razvoj informatičkih tehnologija već je do sada temeljito promijenio mnoge naše navike, a u budućnosti će vjerojatno učiniti još više. Ovakav razvoj, osim pozitivnih promjena koje donosi, potiče i otvara velik broj mogućnosti za različite kriminalne aktivnosti koje su donedavno bile nepoznate. Sve to postavlja izuzetno složene zahtjeve pred zakonodavce i organizacije koje se bave normizacijom. Istovremeno je potrebno osigurati sigurnost i privatnost pojedinaca, zaštititi poslovne subjekte sa što manjim utjecajem na njihovo poslovanje, i to sve u uvjetima stalnih i snažnih tehnoloških promjena. Prema mome mišljenju, u budućnosti će biti neophodno osigurati veoma intenzivnu suradnju na međunarodnoj razini, prije svega na usklađivanju u području zakonodavstva. Isto tako, pri postavljanju i prilagodbi okvira kibernetičke i informatičke sigurnosti i zaštite privatnosti bit će potrebno sinergijsko djelovanje koje će uključivati tehnološke, organizacijske, pravne i druge (sociološke, psihološke) aspekte.

Jeste li se aktivno uključili u rad radnih skupina tehničkih odbora na europskoj razini normizacije?
mr. sc. Igor Liščić: Za sada se još nisam stigao uključiti u rad radnih skupina tehničkih odbora na europskoj razini normizacije, najviše zbog velikog broja obaveza, ali to planiram učiniti u dogledno vrijeme. Posebno sam zainteresiran za područje upravljanja kontinuitetom poslovanja za koje smatram da će u budućnosti, nažalost i zbog raznih neželjenih događaja i situacija kojima smo svjedoci zadnjih godina i mjeseci, biti posebno važno.

Nedavno su prihvaćene norme niza ISO/IEC 20000. Koliko su prema Vašem mišljenju ove norme važne za poslovanje u Hrvatskoj?
mr. sc. Igor Liščić: Norme niza HRN ISO/IEC 20000 zanimljive su prije svega organizacijama koje pružaju različite informatičke usluge svojim korisnicima. S obzirom na broj informatičkih tvrtki u Hrvatskoj, očekuje se zanimanje za ove norme, a prihvaćanjem ovih međunarodnih normi u zbirku hrvatskih normi osigurat će se veća dostupnost organizacijama u Hrvatskoj. To nam je bila i namjera kad smo se odlučili prihvatiti ih kao hrvatske norme. Naglasio bih da ove norme, kao i ostale norme u području upravljanja kvalitetom, potiču procesni pristup realizaciji zahtjeva, a u njihovim najnovijim izdanjima olakšana je integracija s drugim normama sustava upravljanja, u prvom redu s
HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO/IEC 27001:2017.

Kibernetički kriminalitet ugrožava osobnu sigurnost, sigurnost organizacija i sigurnost država. Prema istraživanju Accenturea, multinacionalne IT tvrtke, čak je 43 % kibernetičkih napada usmjereno na male kompanije, dok se njih 14 % spremno zaštititi od tih napada (godigital.hrvatskitelekom.hr).
mr. sc. Igor Liščić: Mislim da ovi podaci samo potvrđuju potrebu za sustavnim pristupom upravljanja informacijskom i kibernetičkom sigurnošću, kao i upravljanja kontinuitetom poslovanja. Za razliku od velikih poslovnih sustava, manje organizacije najčešće ne mogu osigurati velika financijska sredstva za zaštitu vlastitog poslovanja. Radi toga su upućene na procjenu i analizu sigurnosnih rizika kojima su izložene te uvođenje tehničkih i organizacijskih mjera primjerenih rizicima i vlastitim mogućnostima. Primjena normi koje pokrivamo kroz rad ovog odbora predstavlja odličan alat za realizaciju ovih aktivnosti.

Razgovarala: Mirjana Fijolić
Suradnja na pripremi teksta: Dinka Ilić-Roller, tajnica tehničkog odbora
HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja
Lektura: Ivana Canosa
Foto: vlasništvo Igora Liščića
#HrvatskiZavodZaNorme

Više informacija o normama niza ISO/IEC 20000 možete pronaći na www.hzn.hr.

Izvor:HZN

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

AKTUALNO

Pridružite nam se i razvijajte svoju karijeru u SGS-u!

Pridružite nam se i razvijajte svoju karijeru u SGS-u!

SGS poziva sve pojedince – stručnjake iz područja prehrambene tehnologije, agronomije, biotehnologije te profesionalce da slobodno kontaktiraju SGS ADRIATICA d.o.o. Tražimo motivirane osobe koje su zainteresirane nastaviti svoj razvoj kroz...

HRN EN ISO 26000 - Društvena odgovornost

HRN EN ISO 26000 - Društvena odgovornost

Norma HRN EN ISO 26000:2020 dostupna je od 1. travnja 2022. godine i na hrvatskome jeziku. ISO 26000, međunarodna norma za društvenu odgovornost, jedna je od najšire primjenjivanih i najpriznatijih ISO normi. Norma HRN EN ISO 26000...

Sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“

Sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“

Hrvatska akreditacijska agencija obavještava zanteresirane strane da je HAA razvila sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“. „Dokazana kvaliteta“ je...

Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Hrvatska gospodarska komora dugi niz godina podržava domaće proizvođače putem brojnih promotivnih aktivnosti, primjerice akcijom "Kupujmo hrvatsko", promovirajući proizvođače, proizvode i usluge koje nose znakove "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno...

Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

Europska prijavljena tijela (notified bodies) pored zahtjeva za osposobljenost prema nekoj međunarodnoj normi moraju ispunjavati i dodatne zahtjeve koji su navedeni u dokumentu  EA 2/17, EA Document on Accreditation For Notification...

„Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

„Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

Udruga poslovni Klaster HOP u ovoj iznimno teškoj situaciji epidemije borbe sa virusom Covid-19, poziva sve otočane da poštuju mjere zaštite zdravlja propisane od strane nadležnih institucija i da se pridržavaju poziva...

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) dobio je Certifikat prema međunarodnoj normi ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS). Certifikat je ravnatelju HZMO-a Ivanu Serdaru uručio zamjenik direktora...

Nagrada dr. sc. Josip Čiček

Nagrada dr. sc. Josip Čiček

Upravni odbor Hrvatskog društva menadžera kvalitete raspisao je javni natječaj za dodjelu Nagrade dr. sc. Josip Čiček,  za najbolje studentske radove iz područja Sustava Upravljanja, u 2020. godini. Nagrada   se  ...

EU zahtjevi za ekološki dizajn

EU zahtjevi za ekološki dizajn

Na određene se proizvode primjenjuju minimalni zahtjevi povezani s energetskom učinkovitosti. Riječ je o takozvanim zahtjevima za ekološki dizajn, kojima se želi smanjiti negativan učinak određenog proizvoda na okoliš tijekom čitavog...

Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

Najveći japanski i svjetski stručnjak za zadovoljstvo kupca, autor poznatog Kano modela, u travnju dolazi u Zagreb. Noriaki Kano poznato je ime u svijetu upravljanje kvalitetom. Magistrirao je i doktorirao na Sveučilištu u Tokiju, gdje je...

Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

Zadnjih godina se u EU pa tako i u Hrvatskoj povećava broj akreditiranih tijela, akreditacija zauzima sve veći značaj u dokazivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. U RH je trenutno akreditirano 450 tijela za ocjenjivanje...

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

Tvrtka SGS Adriatica d.o.o., održat će u terminu 24.-28.09.2018. seminar za vodećeg auditora prema zahtjevima norme ISO 27001:2013. Tečaj je registriran u IRCA organizaciji pod brojem A17279. Cilj seminara: Seminar predstavlja kombinaciju...

Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Uspješnom certifikacijom prve hrvatske tvrtke sukladno zahtjevima norme ISO 37001:2016 od strane auditora Bureau Veritas Croatia d.o.o. koja je tijekom lipnja ove godine ujedno postala i prva tvrtka certificirana u okviru pilot projekta...

SIQ oglas za auditore

SIQ oglas za auditore

SIQ Ljubljana traži vodeće auditore (ž/m) za sustave upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem pri radu, za područje: Broj područja Scope number Područje akreditacije NACE Code 19 Proizvodnja...

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta priprema dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije...

EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

EUROLAB je ažurirao svoje ''kuharice'' u skladu s novim izdanjem norme (HRN EN) ISO/IEC 17025:2017. EUROLAB-ove kuharice pomažu laboratorijima u primjeni zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025. One daju kratke upute o tome kako ostvariti...

Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

UDEM Adriatic d.o.o. koji pruža usluge certificiranja sustava upravljanja i certificiranja proizvoda, raspisuje natječaj za auditore za područje ISO 13485 Medicinski proizvodi. UDEM Adriatic d.o.o. osnovan je 2015. godine u Zagrebu, a tvrtka je...

Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

Milijuni poduzeća, od kojih su velika većina mali i srednji poduzetnici (MSP), svakodnevno se služe normama i primjenjuju ih. Od najveće je važnosti da oni, kao glavni korisnici normi, aktivnije sudjeluju u izradi normi kako bi osigurali da su...

Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

Organizacija IFS (International Featured Standards), osnovana 2003. godine danas predstavlja najvažniju organizaciju u Europi za izradu prepoznatih Standarda u području sigurnosti hrane. IFS je pokrenuo 2008. godine IFS Akademiju s ciljem pružanja...

Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

U pripremi je treće izdanje norme za osposobljenost laboratorija, ISO/IEC 17025,  koje donosi značajne novosti laboratorijima koji ga primjenjuju. Norma HRN EN ISO/IEC 17025 već dugi niz godina postavlja zahtjeve za osposobljenost...

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

Prenosimo članak iz E-glasnika TÜV Croatia iz lipnja 2017. o važnosti upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/2016). U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne...

Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

DNV GL pokreće program Akademija izvrsnosti namijenjen praktičnoj edukaciji i usavršavanju iz područja sustava upravljanja. Program Akademije je modularan. Sastoji se od 4 modula namijenjena za rad u skupinama i individualnog mentoringa.

Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGPO) 3. svibnja 2017. godine objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, koji se provodi u okviru Operativnog programa...

Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

U srijedu, 26. listopada održana je konferencija za medije povodom osnivanja  “Centra kompetencija upravljanja rizicima” na kojoj su predstavnici osnivača: Fine gotovinskih servisa d.o.o, Trilixa d.o.o. i SGS Adriatica d.o.o....

Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

SGS grupa izradila je dva pregledna dokumenta o promjenama u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 te smjernicama po pitanju aktivnosti koje, organizacije koje su certifirane prema starim izdanjima normi, trebaju provesti u cilju...

Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je pregled statističkih podataka (ISO Survey) o broju izdanih certifikata za različite sustave upravljanja u 2015. godini. U odnosu na broj izdanih certifikata u 2014. godini najveći porast...

DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

DNV GL kao jedan od lidera u svijetu certifikacije potpisao je sporazum o globalnoj suradnji s hrvatskom tvrtkom Končar - Institut za elektrotehniku d.d. Time je otvoreno novo poglavlje poslovanja za obje tvrtke koje svoje usluge nude na...

Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Članovi vijeća HR PSOR-a za svog novog predsjednika izabrali su g. Ranka Režeka, direktora tržišta za jadranske zemlje u tvrtci DNV GL – Business Assurance. Ranko Režek, direktor DNV GL-a novi je predsjednik Upravnog vijeća HR PSOR-a...

Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

SIQ je certifikacijska kuća, koja više od 50 godina provjerava, certificira i kontrolira proizvode i sustave, umjerava mjerne uređaje, ocjenjuje i certificira sustave upravljanja u organizacijama, te prenosi iskustva i znanja iz područja...

Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

Počeci razvoja i primjene 8D metode sežu iz 1974. godine gdje se verzija navedene metode koristila u SAD-u, u njihovom Ministarstvu obrane. Automobilska kompanija Ford je 1987. godine razvila 8D (8 Disciplina) proces za rješavanje problema...

 • Pridružite nam se i razvijajte svoju karijeru u SGS-u!

  Pridružite nam se i...

  Petak, 27 Svibanj 2022 13:52
 • HRN EN ISO 26000 - Društvena odgovornost

  HRN EN ISO 26000 -...

  Subota, 02 Travanj 2022 13:34
 • Sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“

  Sustav akreditiranja tijela...

  Utorak, 24 Kolovoz 2021 07:08
 • Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

  Novo izdanje Kataloga...

  Nedjelja, 30 Kolovoz 2020 08:33
 • Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

  Četvrto izdanje EA-2/17 za...

  Petak, 15 Svibanj 2020 22:26
 • „Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

  „Hrvatski otočni proizvod“...

  Nedjelja, 03 Svibanj 2020 09:09
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

  Hrvatski zavod za...

  Utorak, 25 Veljača 2020 08:04
 • Nagrada dr. sc. Josip Čiček

  Nagrada dr. sc. Josip Čiček

  Srijeda, 15 Siječanj 2020 10:14
 • EU zahtjevi za ekološki dizajn

  EU zahtjevi za ekološki dizajn

  Nedjelja, 15 Prosinac 2019 08:44
 • Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

  Svjetski guru kvalitete,...

  Utorak, 26 Ožujak 2019 10:42
 • Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

  Tko sve organizira seminare...

  Petak, 15 Veljača 2019 09:37
 • ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

  ISO 27001:2013 (Sustav...

  Subota, 25 Kolovoz 2018 07:45
 • Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

  Bureau Veritas stekao UKAS...

  Subota, 25 Kolovoz 2018 07:31
 • SIQ oglas za auditore

  SIQ oglas za auditore

  Srijeda, 22 Kolovoz 2018 08:03
 • Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

  Dodjela bespovratnih...

  Subota, 03 Ožujak 2018 07:37
 • EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

  EUROLAB-ovi dokumenti prema...

  Utorak, 13 Veljača 2018 08:59
 • Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

  Oglas Auditori – vanjski...

  Subota, 03 Veljača 2018 09:33
 • Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

  Norme, poslovni alat za...

  Petak, 15 Prosinac 2017 09:36
 • Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

  Bureau Veritas Croatia...

  Četvrtak, 21 Rujan 2017 06:51
 • Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

  Što očekuje laboratorije s...

  Utorak, 19 Rujan 2017 09:19
 • ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

  ISO 9001:2015 I ISO...

  Utorak, 25 Srpanj 2017 18:11
 • Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

  Akademija izvrsnosti-novi...

  Ponedjeljak, 17 Srpanj 2017 22:55
 • Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

  Objavljen poziv...

  Četvrtak, 18 Svibanj 2017 19:35
 • Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

  Osnovan „Centar...

  Utorak, 01 Studeni 2016 12:35
 • Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

  Promjene u novim izdanjima...

  Ponedjeljak, 24 Listopad 2016 07:06
 • Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

  Objavljen ISO Survey za...

  Nedjelja, 25 Rujan 2016 22:29
 • DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

  DNV GL i Končar - Institut...

  Petak, 15 Srpanj 2016 10:47
 • Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

  Predstavnik DNV GL-a...

  Nedjelja, 10 Srpanj 2016 13:33
 • Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

  Oglas za prodajnog...

  Nedjelja, 12 Lipanj 2016 07:16
 • Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

  Anketni upitnik: Primjena...

  Ponedjeljak, 23 Svibanj 2016 12:08

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće