Srijeda 30 Stu 2022
Ispis

HRN EN ISO/IEC 17025 – od izlaza prema ulazu

17025 zlatkoU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "HRN EN ISO/IEC 17025 – od izlaza prema ulazu"  iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2016) čiji je autor Zlatko Grgić, dipl. ing. univ. spec.

Mnogo je toga napisano o normi HRN EN ISO/IEC 17025 i njezinoj primjeni tako da se može steći dojam kako se tu nema reći ništa novoga, ali ipak neprekidni razvoj i poboljšanje rada laboratorija otvara nove okvire i nove mogućnosti za napredniji i kvalitetniji rad laboratorija. Laboratoriji koji su se jednom upustili u avanturu primjene norme HRN EN ISO/ IEC 17025, nakon početnih iskustava koja su zahtijevala veliko ulaganje i napor da se krene tim putom, tijekom vremena neprekidno stječu nova iskustva i pred njih se postavlja niz novih pitanja, neprekidno se pojavljuju nova rješenja koja postavljene zahtjeve za laboratorije oblikuju na sasvim drukčiji način, a to je uvjetovano razvojem novih tehnika, tehnologija, postupaka, opreme i slično. Upravo će ta iskustva imati presudnu ulogu u predstojećoj reviziji norme koja je u tijeku.

Ukratko o normi
Dakle, općenito je poznato da međunarodna norma HRN EN ISO/IEC 17025 služi ispitnim i umjernim laboratorijima radi uspostave takvoga sustava upravljanja koji će potvrditi njihovu osposobljenost za ispitivanja, umjeravanja i uzorkovanja koja provode u svom području rada. Norma je primjenjiva za se vrste laboratorija, bez obzira na veličinu, organiziranost ili vrstu, a pomaže im u uspostavljanju i održavanju kvalitete, administrativnih i tehničkih poslova. Ona ne obuhvaća zahtjeve za sukladnost s propisima niti sigurnosne zahtjeve za rad laboratorija, nego su ti zahtjevi definirani drugim dokumentima koji, također, mogu biti ugrađeni u jedinstveni sustav upravljanja laboratorijem. Isto tako, norma ne obuhvaća aktivnosti vezane za financijsku pozadinu rada laboratorija, isključivo je usmjerena na tehničku osposobljenost laboratorija za provedbu odgovarajućih aktivnosti koje spadaju u skupinu aktivnosti koje se mogu nazvati ocjenjivanjem sukladnosti. Općenito, norma HRN EN ISO/IEC 17025 podijeljena je na dva dijela. Prvi dio, koji čini poglavlje 4, obrađuje zahtjeve sustava upravljanja, a drugi dio, poglavlje 5, obrađuje tehničke zahtjeve. Ta će se podjela ukinut s novim izdanjem norme, kad će se primijeniti novi pristup već uspostavljen u drugih sličnim normama niza HRN EN ISO/IEC 17000ff, iako u praktičnoj primjeni ima itekako smisla.

Put razvoja laboratorija
Laboratoriji, bez obzira na to je li riječ o ispitnim il umjernim laboratorijima, pri izgradnji svojih sustava upravljanja oslanjaju se na zahtjeve koje postavlja norma HRN EN ISO/IEC 17025 i ona im, na neki način, daje upute za sustav upravljanja i proces koji provode kako bi elegantnije mogli predstaviti svoju osposobljenost bilo kojoj od svojih zainteresiranih strana. Ispunjavanjem zahtjeva koje postavlja norma HRN EN ISO/IEC 17025 laboratorij stječe sigurnost da su okviri njegova djelovanja takvi da trajno održava kvalitetu svojega rada i da svojim kupcima priskrbljuje pouzdane informacije na temelju kojih se donose važne odluke. Najčešće se laboratoriji upuštaju u primjenu norme u cilju postizanja statusa akreditiranoga tijela jer kao akreditirani laboratoriji stječu prednost na tržištu svojih usluga, a s akreditacijom stječu i formalni dokaz svoje osposobljenosti koju mogu pokazati ne samo svojim kupcima nego i upravnim tijelima u cilju ovlaštenja za provođenje određenih aktivnosti koje su u okvirima određenih propisa i tako akreditacijom laboratorij najlakše može dokazati da ispunjava sve potrebne zahtjeve.

Iako je, dakle, najčešće akreditacija ta koja potiče laboratorij da svoju osposobljenost potvrdi sukladnošću rada sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, postoje i laboratoriji koji to sami radi sebe odluče primjenjivati kako bi bili sigurni da je njihov rad prepoznat na tržištu bez obzira na akreditaciju. Iz kojih god se razloga laboratorij odlučio primjenjivati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 u svojem radu, prvi je korak k ispunjavanju te odluke da se upozna s tim što sve od njega zahtijeva ova međunarodna norma. U početku laboratorij najčešće ne shvaća smisao svih zahtjeva norme, što je razumljivo kao i početak u bilo kojoj aktivnosti, ali to shvaćanje dolazi s vremenom primjene tih zahtjeva. Stoga je u početku pristup laboratorija vrlo jednostavan: pronaći rješenja za ispunjavanje svih zahtjeva norme i primijeniti ta rješenja na svoj slučaj. Dakle, za svaki pojedinačni zahtjev laboratorij postavlja odgovarajuće rješenje i najčešće se tada nađe u masi informacija kojima mora ovladati, a prvi mu je dojam da norma mnogo traži i da je izrazito teška za primjenu. Takav stav laboratoriju mogu olakšati iskusni konzultanti koji mu mogu dati odgovarajuće upute za lakšu primjenu norme, ali su, bez obzira, prvi koraci uvijek teški dok laboratorij ne počne hodati po stazi koju zahtijeva norma HRN EN ISO/IEC 17025.

Tako laboratorij uspostavlja sustav koji se izravno oslanja na zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 neovisno o tome koliko u tome trenutku shvaća njihov smisao, a kad se na taj način uspostavi prvi sustav, utemeljen na prvim koracima poznavanja norme, laboratorij započinje svoj put u svijetu primjene norme HRN EN ISO/IEC 17025 i stupa prema svijetu akreditacije, radi koje se najčešće upušta u ovaj posao. Međutim, uspostavljanjem sustava prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 laboratorij nije na kraju, nego je tek na početku svojega novog životnog razdoblja. Održavanje sustava upravljanja prema zahtjevima norme nije ništa lakše od samoga uspostavljanja toga sustava jer se tijekom vremena od toga suživota sa zahtjevima norme od laboratorija neprekidno očekuju daljnji koraci poboljšavanja i unapređivanja. Osim toga, suživot sa zahtjevima norme i primjena tih zahtjeva omogućit će laboratoriju da s vremenom sve više prodire u smisao postavljenih zahtjeva. Što se taj smisao bude jasnije očitavao u vizijama laboratorija, to će laboratorij tijekom vremena pronalaziti bolje načine primjene postavljenih zahtjeva kako bi postigao svoj konačni cilj, a to je pružiti svojem kupcu pouzdanu i točnu informaciju na jasan, transparentan i razumljiv način u okruženju optimalne primjene norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće