Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

Predstavljamo AKAZ - HR

predstavljamo AKAZ HR 1AKAZ - Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi osnovana je temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN br. 124/11). Cilj osnivanja agencije je poboljšavanje kvalitete u zdravstvu i osiguravanje sigurnosti bolesnika i smanjenja rizika po život i zdravlje pacijenata.  Agencija provodi postupak davanja akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti. Provodi promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite. Predlaže norme kvalitete zdravstvene zaštite.

Agencija vodi bazu podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija.
Provodi edukaciju promicanja kvalitete zdravstvene zaštite i edukaciju svih sudionika u procesu izrade procjene zdravstvenih tehnologija. Agencija vodi registar izdanih akreditacija nositeljima zdravstvene djelatnosti. Zahtjev za akreditaciju AKAZ-u može podnijeti nositelj zdravstvene djelatnosti koji se želi akreditirati, u skladu s važećim propisima.

Agencija je osnovana 2007. godine, a počela je sa radom 2009. godine. Sastoji se od tri odjela:

1. Odjel za akreditaciju koji  izrađuje i unapređuje akreditacijske standarde za zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatne zdravstvene radnike.


2. Odjel za kvalitetu i edukaciju priprema i izrađuje plan, program provedbe i dokumentaciju za izradu standarda kvalitete zdravstvene zaštite i pokazatelje kvalitete zdravstvene zaštite, na razini primarne, sekundarne i tercijarne  zdravstvene zaštite, javnog zdravstva, kao i standarde plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite, prevencije, zdravstveno preventivnih promotivnih djelatnosti i probira na bolesti.
Donosi plan nadzora standarda zdravstvenih osiguranja. Planira i procijenjuje provedbu programa sigurnosti pacijenata i zdravstvenog osoblja. Savjetuje i predlaže u suradnji sa odjelom za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije protokole za učinkovito rješavanje problema sigurnosti pojedinih zdravstvenih postupaka. Predlaže i osigurava kliničke protokole i smjernice.

3. Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije uspostavlja sustav za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija (lijekova, medicinskih proizvoda, kiruških i ostalih procedura, dijagnostičkih postupaka, kao i ostalih tehnologija s područja prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije), vrši procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija (u suradnji s nacionalnim i međunarodnim akademskim i znanstvenim institucijama i Agencijama za procjenu zdravstvenih tehnologija u okviru Europske mreže institucija za procjenu zdravstvenih tehnologija, EUnetHTA), te uspostavlja bazu podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija.
Osnovni cilj procjene zdravstvenih tehnologija davanje je nepristrane, stručne, objektivne i transparentne  preporuke o opravdanosti primjene nove tehnologije ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije.

predstavljamo AKAZ HR 2

Upravno vijeće upravlja Agencijom, te donosi opće akte, odluke i obavlja druge poslove u sastavu utvrđenom na način propisan Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN br. 107/07) i Statutom Agencije.

MISIJA
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu potiče konkurentnost svih subjekata zdravstvene zaštite:
-Primarna, sekundarna, tercijarna, javno zdravstvo
-Privatni i državni nositelji
-Osiguranja
-Udruge i ostali subjekti
-MZSS i svi ostali donosioci zdravstvenih politika
-Prateća industrija

VIZIJA
Potpuna i trajna posvećenost svih nositelja zdravstvene djelatnosti na pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite uz maksimalnu sigurnost pacijenata.

USPOSTAVA AKREDITACIJSKOG SUSTAVA
-mjere za izradu akreditacijskog programa i provedbu akreditacijskog postupka (uključuje izradu akreditacijski standarda, akreditacijskog priručnika, pravilnika o akreditaciji, priručnika za samoocjenu nositelja zdravstvene djelatnosti, pravilnika o javnoj objavi rezultata samoocjena i akreditacijske ocjene, registra akreditacije i baze podataka o akreditaciji) i to redoslijedom za sekundarnu i tercijarnu, te zatim primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo.

Kontakt:
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Ulica kneza Branimira 183/V
10 040 Zagreb
Telefon: +385 1 640 7777
Fax: +385 1 640 7778
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Više podataka o agenciji saznajte na www.aaz.hr

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće