Četvrtak 21 Lis 2021
Ispis

JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE - Obuka za pripremu i predaju uspješne ponude

TUVcroatia logoTUV Croatia u suradnji sa gđom. Mirjanom Čusek-Slunjski (Angela d.o.o.) organizira dvodnevnu edukaciju 29. i 30. 10. 2020. godine.

Gđa. Čusek-Slunjski javnom nabavom se bavi od 2003. godine. Ovlašteni je trener u području javne nabave i posjeduje više od 13 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

TÜV NORD Group predstavlja jednu od najznačajnijih tvrtki u svijetu iz područja certifikacije sustava, informatičkih tehnologija, prehrambenog sektora, tehničke inspekcije i nadzora i još čitavog niza djelatnosti. Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 400 raznih seminara s preko 4.500 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

Edukacija je namijenjena svim dionicima u procesu javne nabave te je prilagođena onima koji prvi put ulaze u svijet javne nabave kako i onima sa iskustvom.

PROGRAM EDUKACIJE:
UVOD U JAVNU NABAVU
• Tko je tko u javnoj nabavi – zakonodavni i institucionalni okvir javne nabave u RH
• Javna nabava u RH u brojkama
• Broj i vrsta naručitelja
• Broj i vrijednost ugovora prema vrijednosnom pragu i predmetu nabave
• Broj i vrijednost ugovora prema vrsti naručitelja/djelatnosti
• Broj i vrijednost nabave prema državi sjedišta ponuditelja
• Broj ponuda u postupcima javne nabave
• Vrste postupaka javne nabave
• Objave javne nabave
• Financijski pragovi u javnoj nabavi

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (skr.EOJN)
• Upoznavanje s platformom Elektroničkog oglasnika javne nabave RH
• Prijava ponuditelja u sustav EOJN
• CPV kodovi i njihov smisao u postupcima javne nabave
• Preuzimanje dokumentacije o nabavi u sustavu EOJN
• Planovi nabave naručitelja
• Prethodna savjetovanja prije objave postupka u EOJN – mogućnost utjecaja na izmjene dokumentacije o nabavi

DOKUMENTACIJA O NABAVI – čitanje s razumijevanjem I. dio
• Prikaz uvjeta i zahtjeva iz Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/2016- dalje ZJN 2016) i podzakonskih propisa koje
Naručitelj smije tražiti od ponuditelja u postupcima javne nabave – jesu li uvjeti povezani s predmetom nabave?
• Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti: profesionalna sposobnost, tehnička i stručna
sposobnost, ekonomska i financijska sposobnost)
• Što su to minimalni zahtjevi za uspješan ugovor?
• Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem u javnoj nabavi
• Jednakovrijednost u javnoj nabavi
• Jamstva u javnoj nabavi

DOKUMENTACIJA O NABAVI – čitanje s razumijevanjem II. dio
• Kriterij za odabir ponude – ekonomski najpovoljnija ponuda – zakonske pretpostavke i mogućnosti raspisivanja
kriterija
• Poznavanje predmeta nabave kao ključ razrade uspješnog kriterija za odabir ponude
• Udio cijene u kriteriju
• Praktičan prikaz kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kroz provedene postupke javne nabave

PRETPOSTAVKE ZA PRIPREMU PONUDE
• Izrada liste potrebnih dokumenata za predaju ponude na praktičnom primjeru iz EOJN
• Projekcija rokova potrebnih za pripremu i predaju ponude
• Ispunjavanje troškovnika – prikaz rizika
• Priprema jamstva za ozbiljnost ponude – pravodobnost predaje
• Pravo ponuditelja tražiti pojašnjenje i/ili izmjenu dokumentacije o nabavi (pravodobnost zahtjeva, način podnošenja
zahtjeva)
• Mogućnost ulaganja žalbe na dokumentaciju o nabavi (prikaz načina i rokova) i posljedice ulaganja žalbe za
Naručitelja
• Priprema dokumentacije za dokazivanje kriterija za odabir ponude (ENP)

PRIPREMA I PREDAJA PONUDE
• Ispunjavanje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (European Single Procurement Document, skr.ESPD) –
praktičan prikaz u EOJN
• Praktičan prikaz predaje ponude u EOJN RH

ZAHTJEVI ZA POJAŠNJENJA U PREGLEDU I OCJENI PONUDA, TAJNOST PODATAKA U
POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, UVID U PONUDE, IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA
TRAJANJA
• Zahtjevi za pojašnjenja ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda
• Zahtjevi za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata
• Koje dokumente naručitelji mogu sami dohvatiti preko sustava EOJN?
• Prihvati ispravaka računskih pogrešaka
• Zahtjevi za objašnjenje izuzetno niske cijene
• Posljedice nedostavljanja traženih dokumenata
• Koji podaci se mogu označiti tajnom?
• Uvid u ponude drugih ponuditelja
• Sklapanje i izvršenje ugovora
• Raskid ugovora
• Mogućnosti izmjene ugovora tijekom njegova trajanja (VTR-ovi, produženja rokova izvršenja i dr.razlozi)

PRIGOVORI I ŽALBE
• Mogućnosti ulaganja prigovora/žalbi u postupcima jednostavne nabave
• Prava ponuditelja temeljem Pravilnika o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)
• Pravna zaštita u postupcima javne nabave – nadležnost za rješavanje žalbi
• Pravni interes za izjavljivanje žalbe
• Naknade za pokretanje žalbenog postupka
• Odlučivanje i dostava odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave – dalje: DKOM
• Što nakon negativnog rješenja DKOM-a?
• Ogledni primjeri žalbi na dokumentaciju o nabavi, odluke o odabiru i odluke o poništenju

CERTIFIKAT:
Svakom polazniku će nakon seminara biti izdano uvjerenje / certifikat

KOTIZACIJA: 1900,00 KN + PDV

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas kontaktirati na e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr
“Uspješna budućnost ovisi o onome što učinimo danas”

Izvor:TUV Croatia

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće