Četvrtak 27 Sij 2022
Ispis

CROLAB seminar " Kako provoditi interne audite"

crolab sCROLAB organizira seminar naziva " Kako provoditi interne audite", a koji će se održati 22.12.2021. s početkom u 8:30h putem platforme Microsoft Teams.

Interni je audit jedan od osnovnih alata za održavanje i poboljšavanje uspostavljenih sustava upravljanja (kvalitetom prema normi ISO 9001, okolišem prema ISO 14001, sigurnosti hrane prema normama niza ISO 22000, zdravljem i sigurnosti na radu prema ISO 45001, informacijskom sigurnosti prema ISO 27001 i sl.) i upravo zato se provođenje internih audita zahtjeva u svim normama za sustave upravljanja.

Norme za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji ISO/IEC 17025, medicinski laboratoriji ISO 15189, inspekcijske ISO/IEC 17020 i certifikacijske kuće ISO/IEC 17065) koje definiraju zahtjeve za kompetentnost tih tijela također predviđaju redovito provođenje internih audita. Provođenje internih audita od svake organizacije zahtjeva određeni angažman ljudskih, vremenskih i financijskih resursa.

Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz normi za sustave upravljanja, prikaz konkretnih rješenja za provođenje internih audita, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

IZ PROGRAMA
   ·    Vrste audita (unutarnji, vanjski, prve, druge treće strane, horiznotalni, vertikalni itd)
   ·    Zahtjevi prema normi HRN EN ISO 19011 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja
   ·    Zahtjevi za unutarnje audite iz pojedinih normi za sustave upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065)
   ·    Kako napraviti godišnji plan audita
   ·    Kako napraviti plan za pojedini audit
   ·    Priprema za audit, imenovanja auditora, pregled dokumentacije
   ·    Tijek audita (uvodni sastanak, provedba audita, završni sastanak)
   ·    Auditiranje aktivnosti, postavljanje pitanja i vođenje bilješki
   ·    Izvješćivanje i usuglašavanje o nalazima audita
   ·    Kombinirani auditi više sustava upravljanja
   ·    Što nakon internog audita
   ·    Interni auditi na daljinu
   ·    Kompetentnost i motivacija auditora
   ·    Ljudski aspekti kod auditiranja
   ·    Trošak provođenja internih audita
   ·    Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN
   ·     voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela
   ·     voditeljima kvalitete u organizacijama
   ·     osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
   ·     internim auditorima
   ·     svima koji žele saznati više o ovoj temi

PREDAVAČI

Olga Štajdohar – Pađen
Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“ kao i knjige „Plivati laboratorijem i ostati živ – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne“

Marija Trkmić
Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. koji je akreditiran od 2011. godine. U postupku pripreme laboratorija za prvu akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Prijelaz na akreditaciju prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 uspješno je proveden za cijeli opseg akreditacija (ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva). Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

Sanda Kozlik
Upraviteljica je Službe za certifikaciju i inspekciju - SCERT i kvalitetu u KONČAR - Institutu za elektrotehniku d.o.o. Vodi integrirani sustav upravljanja (ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO/IEC 17025 & ISO/IEC 17065 & ISO/IEC 17020). Vodila je projekt stvaranja Laboratorijskog centra i integracije sustava upravljanja iz 8 akreditiranih laboratorija. Radila je i kao konzultant za upravljanje poslovnim procesima te kao QA/QC menadžer pri proizvodnji i izgradnji industrijskih postrojenja. Aktivno surađuje sa svim relevantnim sudionicima iz područja kvalitete (HAA, ministarstva, EK, HZN, HMD, CROLAB), sudjeluje u radu stručnih tijela HZN-a i voditeljica je kluba inspekcijskih i certifikacijskih tijela (KIC) pri CROLAB-u. Dipl. ing. strojarstva, a završila je i MBA studij.

POZIV

Više podataka o CROLAB seminarima možete saznati na internetskoj stranici www.crolab.hr.


Izvor: CROLAB

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće