Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Nabava usluga i potrepština u laboratorijima

isoiec17025savNorma ISO/IEC 17025:2005 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija propisuje među ostalima i zahtjeve koje moraju zadovoljiti laboratoriji što se tiče upravljanja uslugama i potrepštinama. Kako bi se što bolje zadovoljili zahtjevi za upravljanjem uslugama i potrepštinama potrebno je najprije propisati politiku i postupke za odabir i kupovanje usluga i potrepština koje utječu na kvalitetu ispitivanja ili umjeravanja. Laboratorij treba propisati u svom Priručniku kvalitete kako zadovoljava zahtjev norme vezan uz upravljanje uslugama i potrepštinama. Zatim u svojoj dokumentaciji sustava upravljanja opisati kako provodi nabavu usluga i potrepština u praksi odnosno u svakodnevnom radu.

U laboratoriju je potreban ustroj koji osigurava da uprava i osoblje laboratorija budu svjesni važnosti dobrog upravljanja naručivanjem usluga i potrepština jer je i to jedan od zahtjeva sustava upravljanja o kojem ovisi dobra provedba metoda ispitivanja ili umjeravanja. Umjeravanje i servisiranje mora se nabavljati od osposobljenih institucija kao i usluge i potrepštine koje se moraju naručivati od provjerenih dobavljača. Osoba zadužena za nabavu usluga i potrepština godišnjim planom nabave iskazuje potrebu za kupovanjem opreme, referentnih tvari, referentnih etalona, kemikalija, potrošnog materijala, stručne literature, standardnih metoda, normi i usluga koje se unaprijed mogu planirati.

Laboratorij treba propisati postupke za kupovanje, preuzimanje i skladištenje potrepština kao što su reagensi i potrošni materijali. Prema propisanim postupcima moraju raditi svi zaposlenici laboratorija i o tome moraju postojati zapisi. Kada u laboratorij pristignu naručene potrepštine ne smiju se početi koristiti dok osoba koja je zadužena za nabavu ne pregleda i provjeri jesu li potrepštine sukladne prema naručenim specifikacijama. O svakoj provjeri naručenih potrepština moraju postojati zapisi.

Kako bi se u laboratoriju dobro upravljalo uslugama i potrepštinama potrebno je voditi popis bitnih usluga i potrepština. Bitnim uslugama smatraju se umjeravanja, servisiranje i validacije opreme, a bitnim potrepštinama smatra se oprema, referentne tvari, kemikalije, baždarne tekućine, potrošni materijali, tehnički plinovi, odmjerno stakleno posuđe, stručna literatura, zakoni i norme. Koje su bitne usluge i potrepština najbolje znaju zaposlenici i voditelj laboratorija.

Nabavni dokumenti trebaju sadržavati podatke koji opisuju usluge i potrepštine koje se naručuju. Tehnički sadržaj dokumenata o kupnji pregledava se i odobrava prije izdavanja. Opis može sadržavati oznaku, vrstu, razred, stupanj, upute i druge tehničke podatke.

Laboratorij treba izraditi popis odobrenih dobavljača i provoditi vrednovanje dobavljača potrebnih usluga i potrepština. Svi zapisi o vrednovanju dobavljača moraju se čuvati. Na popis dobavljača najbolje je staviti što veći broj dobavljača za svaku potrebnu uslugu ili potrepštinu. Prema provedenom vrednovanju odlučuje se koji dobavljači su najbolji i takve dobavljače treba koristiti. Ako neki dobavljač ne može trenutno isporučiti uslugu ili potrepštinu odabire se slijedeći dobavljač s popisa odobrenih dobavljača. Na taj način se osigurava pouzdan rad laboratorija i spriječava se da laboratorij ne može provesti svoju metodu jer trenutno nema zahtijevanu potrepštinu.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće