Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Temeljno i zakonsko mjeriteljstvo

mjeriteljVećina ljudi još ni danas ne prepoznaju razliku između temeljnog i zakonskog mjeriteljstva te se stoga u mnogim područjima pojavljuju određena nerazumijevanja o tome kako neka osoba ili pravni subjekt treba postupati sa svojim mjerilom, a da to bude u skladu sa svim pravilima tehničke struke i u okvirima zakonskih zahtjeva. O kategorijama mjeriteljstva pisali smo i ranije, ali što one znače u praktičnom životu nastojat ćemo ukratko objasniti u ovom članku.

Prema Zakonu o mjeriteljstvu Republike Hrvatske (N.N. 74/2014), zakonsko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koji se odnosi na radnje koje nastaju iz zakonskih zahtjeva, a odnose se na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode koje provode mjerodavna tijela, a temeljno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koje istražuje stalnice prirodnih pojava i čiji je zadatak uspostava državnih etalona mjernih jedinica međunarodnog sustava jedinca, uspostava sljedivosti i jedinstvenosti mjerenja u Republici Hrvatskoj usporedbom s međunarodnim etalonima te razvoj novih mjernih metoda.

U Republici Hrvatskoj za zakonsko mjeriteljstvo zadužen je Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM)  koji mora osigurati uspostavu povjerenja u rezultate mjerenja u području primjene zakonitih mjerila. Koja mjerila spadaju u zakonita mjerila navedeno je na službenim internetskim stranicama zavoda.
Ukratko, zakonita mjerila obuhvaćaju mjerila u trgovačkim poslovima, u zdravstvu, veterini, ispitivanju lijekova, u zaštiti okoliša, zaštiti na radu i zaštiti od nesreća, mjerila u prometu, tarifna mjerila te mjerila koja se u pojedinim situacijama koriste za službene svrhe. Drugim riječima, zakonita mjerila su ona mjerila koja se provjeravaju u skladu s određenim propisima koja su za njih određena. Zakonita mjerila se ovjeravaju. Sva druga mjerila koja se koriste za različite svrhe ne spadaju u zakonita mjerila i nije ih potrebno ovjeravati, no da bi se osigurala njihova pouzdanost mjerenja ona se umjeravaju. Upravo o lancu umjeravanja mjerila (uspostavom mjerne sljedivosti) između ostalog brine temeljno mjeriteljstvo.
Temeljno mjeriteljstvo u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI), koji mora osigurati mjernu sljedivost mjerila kako bi rezultati koje oni daju bili točni, pouzdani i nedvosmisleni. Osim toga, HMI omogućuje da hrvatski mjeriteljski sustav bude međunarodno priznat, što znači da rezultati mjerenja budu prihvatljivi svugdje u svijetu. Djelatnost HMI je opisana u Uredbi o osnivanju HMI-ja.

Primjer iz zakonskog mjeriteljstva.
Npr. ako ste trgovac i za vaganja svojih proizvoda koristite vagu kako bi ste temeljem dobivenog rezultata mogli odrediti cijenu tog proizvoda, tad svoju vagu morate ovjeriti kod ovlaštene osobe koju je ovlastio DZM. Ovlaštena osoba na takvu vagu, nakon ovjere, stavlja službeni žig kojim potvrđuje da je ta vaga u određenoj klasi točnosti koju mora zadovoljavati kako bi bila stavljena u promet.

ovjereno


Primjer iz temeljnog mjeriteljstva.
Npr. ispitni laboratoriji koji izdaju ispitne izvještaje nisu u sustavu zakonskog mjeriteljstva, ali svoj proizvod prodaju na tržištu. Kako bi bilo pouzdano da taj proizvod jest ono što se od njega očekuje na tržištu, to ispitni laboratoriji umjeravaju svoja mjerila u umjernim laboratorijima koji mogu osigurati mjernu sljedivost. Nadalje, da bi se potvrdila pouzdanost rezultata koje daje ispitni laboratorij, on se obično akreditira prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 i tako postaje prepoznatljiv na tržištu kao laboratorij koji daje pouzdane rezultate ispitivanja. Dakle, ispitni laboratorij ne ovjerava svoja mjerila u DZM-u, ili kod ovlaštenih osoba od DZM-a, nego ih umjerava u umjernim laboratorijima koji imaju osiguranu mjernu sljedivost (npr. HMI ili akreditirani umjerni laboratoriji).

umjereno
Ukratko, u zakonskom području se za pouzdanost mjerenja brine DZM, a van zakonskog područja tu ulogu preuzima tehnička infrastruktura kvalitete (HZN, HMI, HAA). DZM nikako nije odgovoran za sva mjerila koja se koriste na prostoru Republike Hrvatske, nego samo ona koja podliježu zakonskim propisima. No, pouzdanost mjerenja definitivno ovisi o postavkama temeljnog mjeriteljstva za što je zadužen HMI, koji omogućuje osiguranje mjeriteljske sljedivosti primjenom međunarodno sljedivih etalona.

 

Izvor: SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće