Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Implementacija sustava upravljanja energijom

energija1Energija je kritičan element za sve poslovne subjekte koji na vrlo dinamičnom tržištu teže pronalasku prostora za neprekidno poboljšanje svoje konkuretnosti, a u čemu trošak potrošene energije može predstavljati značajnu stavku. Kao i sve druge norme o sustavima upravljanja ISO-a, norma ISO 50001 zamišljena je za primjenu u svakoj organizaciji, bez obzira na njezinu veličinu ili djelatnosti, vrstu djelatnosti kojom se bavi ili lokaciju na kojoj se nalazi.

Uspostavljanje sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001 u poslovanje neke organizacije sastoji se od nekoliko karakterističnih koraka.

1 Definiranje energetske politike
Energetska politika je točkom 3.14 norme definirana kao izjava najviše uprave o sveukupnoj namjeri i ciljevima organizacije po pitanju energetske učinkovitosti i upravljanja energijom, a iz koje se u narednim koracima implementacije norme izvode ciljevi upravljanja energijom.
Energetska politika organizacije mora sadržavati opredijeljenje organizacije na ostvarenje neprekidnog poboljšanja energetske učinkovitosti te mora biti primjerena prirodi, veličini i djelatnosti kojom se organizacija bavi.
Osim toga energetska politika mora sadržavati opredijeljenje organizacije na ispunjenje primjenjive zakonske regulative kao i drugih zahtjeva primjenjivih na upravljanje enrgijom koju dotična organizacija koristi.
Energetska politika, kao što je to slučaj i sa politikama upravljanja kvalitetom ili zaštitom okoliša mora biti dokumentirana i iskomunicirana na svim razinama organizacije te redovito preispitivana te po potrebi ažurirana.

2 Energetsko planiranje
Energetsko planiranje organizacije jedan je od ključnih koraka u postupku implementacije i održavanja sustava upravljanja energijom. Pogreške u ovom koraku onemogućiti će organizaciju u maksimalnom iskorištavanju mogućnosti koje uspostava sustava upravljanja energijom pruža pa je u točki A.4 Dodatka A1 dano pojašnjenje za provedbu ovog koraka.
Metodologija provedbe energetskog planiranja prikazana je na sljedećoj slici.

 
energija2

Na osnovu ulaznih parametara planiranja, u procesu preispitivanja upotrebe enrgije, organizacija uzima u obzir postojeću potrošnju energije, identificira najznačajnija područja potrošnje energije te identificira područja u kojima je moguće postići najznačajnije energetske uštede.
Kao rezultat planiranja organizacija definira ciljeve, indikatore energetske izvedbe s uključenim akcijskim planom koji bi trebao osigurati ostvarenje definiranih ciljeva.

3 Implementacija sustava
Organizacija o definiranim ciljevima energetskog upravljanja upoznaje djelatnike u organizaciji kako bi se osigurala njihova upoznatost s postavljenim ciljevima, a uzimajući u obzir njihove ovlasti i odgovornosti unutar same organizacije.
Identifikacija potencijalnih potreba za edukacijama uključenih osoba također je jedan od zahtjeva norme u ovom koraku uspostave sustava.
Iz postavljenih zaključaka planiranja, organizacija provodi u skladu s terminskim planom planirane i odgovarajuće aktivnosti koje trebaju rezultirati ispunjenjem postavljenih ciljeva. Opseg aktivnosti ovisi o postavljenim ciljevima, poslovnim procesima te konkretnim uvjetima u samoj organizaciji.

4 Praćenje i mjerenje
Organizacija provodi praćenje i mjerenje parametara uspostavljenog sustava primjenom internih audita, upravinih ocjena te provedbom odgovarajućih preventivnih i popravnih radnji.
Prilikom praćenja parametara sustava, organizacija daje naglasak na praćenju, mjerenju, analizi i postizanju zaključka o učinkovitosti uspostavljenog sustava u odnosu na ranije definirane i postavljene ciljeve upravljanja energijom u poslovnim procesima organizacije.
Kao koristan dokument za provedbu audita uspostavljenog sustava, organizacija može koristiti normu ISO 50002:2014; Energy audits – Requirements with guidance for use.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće