Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Odbori za ravnotežu interesa

ozriCertifikacija proizvoda, procesa i usluga proces je koji se prema pravilima međunarodne norme (HRN EN ISO/IEC 17065) mora provoditi nepristrano.

Ta nepristranost mora se osigurati na svim razinama organizacije koja se bavi certifikacijom i moraju se utvrditi mehanizmi čuvanja nepristranosti.

U točki 5.2 norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 navedeni su zahtjevi za mehanizam čuvanja nepristranosti rada certifikacijskog tijela za certificiranje proizvoda (procesa ili usluga). Mehanizam za čuvanje ravnoteže interesa može se uspostaviti na različite načine, a najčešće je to Odbor za ravnotežu interesa koji u svom sastavu sadrži osobe koji zastupaju svaku od zainteresiranih strana, ukoliko je to moguće, ili bar glavne zainteresirane strane.

Uglavnom, ono što mehanizam mora osigurati je održavanje politika i načela nepristranosti rada, sprečavanje težnje certifikacijskog tijela da djeluje nedosljedno i pristrano te nepristran rad i povjerenje u rad certifikacijskog tijela. Osim ovih zadataka mehanizmu mogu biti dodijeljeni i drugi zadaci, ovisno o području rada certifikacijskog tijela.

Kad se mehanizam za ravnotežu interesa uspostavlja u obliku Odbora kojeg čine predstavnici zainteresiranih strana, treba voditi računa o sljedećem:
- da je uspostavljena ravnoteža interesa (certifikacijsko tijelo treba provesti analizu interesa i omogućiti sudjelovanje predstavnika svojih zainteresiranih strana);
- da su zadaci, odgovornosti i ovlaštenja odbora jasno definirani (npr. kroz pravilnik rada odbora);
- da su svi predstavnici u Odboru upoznati sa svojim obavezama te da se drže načela rada prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17065;
- da su sastanci ili druge komunikacijske aktivnosti Odbora takve da uvid u rad ima svaki od predstavnika zainteresiranih strana (tj. da aktivno sudjeluje u radu);
- i da postoje zapisi koji potvrđuju rad, zaključke i odluke Odbora.

Takav Odbor za ravnotežu interesa može uspostaviti:
- samo certifikacijsko tijelo za proizvod;
- više certifikacijskih tijela;
- vlasnik certifikacijske sheme;
- državno tijelo ili slično.

Ono što je važno za rad takvog Odbora je da postoji ravnoteža interesa, što znači da niti jedan interes ne prevladava i da su Odboru dostupne sve potrebne informacije kako bi učinkovito proveo svoje zadatke. Ukoliko nije moguće složiti takav Odbor da je svaka od zainteresiranih strana zastupljena, certifikacijsko tijelo mora provesti analizu i identificirati značajne zainteresirane strane bez kojih ravnoteža interesa ne bi mogla biti ostvarena. Osim toga, certifikacijsko tijelo treba omogućiti Odboru za ravnotežu interesa pristup svim informacijama na temelju kojih bi on mogao zaključiti obavlja li tijelo svoje poslove u okviru koji osigurava povjerenje, nepristranost, otvorenost i dosljednost.

Zainteresirane strane mogu biti: certifikacijsko tijelo, klijenti certifikacijskog tijela, kupci klijenata certifikacijskog tijela, proizvođači, dobavljači, korisnici, eksperti za ocjenu sukladnosti, predstavnici industrije, strukovna udruženja, tijela državne uprave, potrošačka udruženja, akreditacijsko tijelo i drugi.

Budući da Odbor za ravnotežu interesa ima stanovitu regulatornu ulogu u sustavu certifikacijskog tijela,  ukoliko se certifikacijsko tijelo i njegova uprava ne pridržavaju njegovih uputa, on mora imati mogućnost neovisne radnje. Te radnje mogu obuhvatiti obavještavanje  nadležnih tijela, kao što su akreditacijsko tijelo ili tijelo državne uprave, uz poštivanje načela povjerljivosti.

Dakle, glavni zadatak Odbora za ravnotežu interesa je da osigura primjenu načela nepristranosti rada certifikacijskog tijela kao neovisno tijelo koji prati njegov rad. Stoga, Odbora za ravnotežu interesa ima odgovornost prema svim zainteresiranim stranama za nepristran, dosljedan i valjan rad certifikacijskog tijela.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće