Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Analiza rizika u inspekcijskim i certifikacijskim tijelima

riskinspNova izdanja norma HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju  i HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga propisuju zahtjeve koje moraju ispunjavati inspekcijska tijela i certifikacijska tijela za proizvode kako bi dokazala upravljanje rizicima. Nova izdanja ovih norma posebno ističu upravljanje rizicima u znatno većoj mjeri nego što se to tražilo u njihovim ranijim izdanjima. Cilj je da se ispunjavanjem tih zahtjeva pojača nepristranost  inspekcijskih i certifikacijskih tijela u njihovom radu.

U točki 4.1. norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 navedeni su zahtjevi za nepristranost i neovisnost inspekcijskog tijela. Inspekcijsko tijelo mora osigurati nepristranost provedbe svojih aktivnosti i ne smije dopustiti da komercijalni, financijski ili drugi pritisci utječu na nepristranost. S obzirom na to, ono mora utvrditi rizike nepristranosti na trajnoj osnovi što mora obuhvatiti sve rizike koji proizlaze iz njegovih aktivnosti, njegovih odnosa ili odnosa njegovog osoblja. Rizici koje inspekcijsko tijelo prepozna u svom radu moraju se smanjiti ili potpuno ukloniti.

Slični zahtjevi za nepristranost certifikacijskog tijela za proizvode, procese ili usluge navedeni su u točki 4.2 norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013. Međutim, zahtjevi za nepristranost certifikacijskog tijela su pojačani u odnosu na inspekcijska tijela jer obuhvaćaju sve ono što se traži od inspekcijskih tijela i još više. Certifikacijsko tijelo mora osigurati da aktivnosti zasebne pravne osobe, s kojima certifikacijsko tijelo, ili pravna osoba koje je ono dio, imaju odnos, ne ugrožavaju nepristranost njegovih certifikacijskih aktivnosti. Nadalje, aktivnosti certifikacijskog tijela ne smiju se stavljati na tržište ili nuditi kao povezane aktivnosti s aktivnostima organizacije koja pruža konzultacije niti certifikacijsko tijelo smije tvrditi ili ukazivati na to da bi certifikacija bila jednostavnija, lakša, brža ili jeftinija ako bi se koristile usluge određene konzultantske organizacije. Dakle, certifikacijsko tijelo mora poduzeti radnje kojima će odgovoriti na bilo kakve rizike za njegovu nepristranost, koji proizlaze iz radnji drugih osoba, tijela ili organizacija, a kojih certifikacijsko tijelo postane svjesno. Sve osoblje certifikacijskog tijela ili odbori koji bi mogli utjecati na certifikacijske aktivnosti moraju djelovati nepristrano.

Kako, dakle, prepoznati rizike koji utječu na nepristranost inspekcijskog ili certifikacijskog tijela? U svakom slučaju, najprije je potrebno definirati postupak analize rizika nepristranosti koji određuje osoblje odgovorno za provođenje analize rizike, način na koji se analiza provodi i zapise koji iz toga proizlaze.

Analizu rizika zgodno je prikazati odgovarajućom tablicom iz koje se mogu iščitati svi analizirani elementi, utvrđeni rizici za nepristranost i aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se smanjili ili otklonili rizici za nepristranost. U takvom tabličnom prikazu trebaju se navesti pravna osoba i potencijalne organizacijske jedinice koje imaju utjecaj na nepristranost, kao i sve osoblje od vlasničke strukture, upravljačke strukture i zaposlenika koji provode inspekcijske ili certifikacijske aktivnosti. Svi analizirani podaci trebaju se unijeti u takvu tablicu i te zapise je potrebno čuvati na sigurnom mjestu. Što se detaljnije provede analiza rizika to će inspekcijsko/certifikacijsko tijelo biti sigurnije da je spriječilo ili umanjilo moguće rizike nepristranosti. Ti zapisi dokaz su da tijelo upravlja rizicima i sprječava rizike nepristranosti prilikom provedbe svojih aktivnosti.

Koji su to elementi pristranosti koji predstavljaju rizik koji treba analizirati? Odgovor na ovo pitanje može se sagledati s više strana, a najbolje je opisan u dodatku A.2 norme HRN EN ISO/IEC 17065:
Rizici za nepristranost uključuju pristranost koja može proizaći iz sljedećeg:
a) vlastitog interesa (npr. prevelika ovisnost o ugovoru za uslugu ili naknadi, odnosno strah od gubitka klijenta ili strah od gubitka zaposlenja, u mjeri koja negativno utječe na nepristranost u obavljanju aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti);
b) ocjenjivanja rezultata vlastitog rada (npr. obavljanje djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti u kojoj certifikacijsko tijelo vrednuje rezultate drugih usluga koje je već pružilo, kao što su konzultacije);
c) zastupanja (npr. certifikacijsko tijelo ili njegovo osoblje daje podršku tvrtki koja je u isto vrijeme njegov klijent, ili su u opoziciji takvoj tvrtki);
d) pretjerane bliskosti, tj. rizici koji proizlaze iz bliskosti ili prevelikog povjerenja certifikacijskog tijela ili njegovog osoblja, umjesto da se traže dokazi o sukladnosti (kod certifikacije proizvoda ovim je rizikom teže upravljati jer potreba za osobljem s vrlo specifičnim znanjem često ograničuje dostupnost kvalificiranog osoblja);
e) zastrašivanja (npr. certifikacijsko tijelo i njegovo osoblje može se odvratiti od nepristranog djelovanja zbog rizika od klijenta ili druge zainteresirane strane ili zbog straha od njih);
f) natjecanja (npr. između klijenta i ugovorene osobe).

Kvalitetno provedena analiza rizika za nepristranost pomaže inspekcijskom/certifikacijskom tijelu dokazati nepristranost u svom radu, jer se utvrđeni rizici umanjuju ili otklanjaju i na taj način nepristranost u radu ostaje očuvana.

Više podataka o zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 možete pronaći ovdje, a o zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17065:2013 ovdje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće