Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Naslov norme
HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju
(ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012)

Područje primjene
Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost tijela koja provode inspekciju te za nepristranost i dosljednost u provođenju inspekcijskih poslova.
Ovisno o stupnju neovisnosti, razlikuju se inspekcijska tijela vrste A, B, C. Ti stupnjevi uključuju dizajniranje, provjeru tipa, početnu provjeru, unutrašnju inspekciju ili nadzor.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Opći zahtjevi
5 Strukturni zahtjevi
6 Zahtjevi za resurse
7 Procesni zahtjevi
8 Zahtjevi za sustav upravljanja

Kratki pregled norme
4 Opći zahtjevi
Opći zahtjevi nepristranost, neovisnost i povjerljivost.
Inspekcijsko tijelo mora provoditi svoje aktivnosti potpuno nepristrano. Rizici koji bi mogli ugroziti nepristranost moraju se prepoznavati u svakodnevnom radu. Uprava inspekcijskog tijela mora se opredijeliti za nepristranost.
Neovisnost inspekcijskog tijela definirana je kroz tri vrste tijela: A, B, C, i za svaku pojedinu vrstu navedeni su potrebni zahtjevi.
Inspekcijsko tijelo mora čuvati povjerljivost svih informacija.

5 Strukturni zahtjevi
Strukturni zahtjevi tiču se administrativnih zahtjeva te upravljačke i organizacijske strukture.
Inspekcijsko tijelo mora biti pravni subjekt, ili biti dio pravnog subjekta. Ono mora imati dokumentaciju koja opisuje njegove aktivnosti. Također, mora imati osiguranje od odgovornosti.
Organizacijska i upravljačka struktura mora biti takva da se očuva nepristranost. Jedna ili više osoba moraju biti na raspolaganju u svojstvu tehničke uprave inspekcijskog tijela (voditelj inspekcije). Ta osoba ili osobe moraju imati jednu ili više zamjena.
Inspekcijsko tijelo mora imati opise poslova ili drugu dokumentaciju za svaku funkciju koja je uključena u provedbu inspekcijskih aktivnosti.

6 Zahtjevi za resurse
Zahtjevi iz ovog poglavlja norme tiču se cjelokupnog osoblja, objekata i opreme te podugovaranja koje provodi inspekcijsko tijelo.
Inspekcijsko tijelo mora upravljati i biti odgovorno za rad cjelokupnog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Mora raspolagati s dovoljnim brojem osoblja koje je osposobljeno za radnje u koje se uključuje. Zahtjevi za osposobljenost moraju biti definirani. Inspekcijsko tijelo mora razjasniti svakoj osobi njegove dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja. Mora imati postupke za odabir, osposobljavanje, formalno odobrenje i monitoring inspektora i drugog osoblja uključenog u rad inspekcijskog tijela.
Svaki inspektor mora se provjeriti u radu. O osoblju se moraju voditi zapisi.
Nadalje, inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju objekte i opremu koja mu je potrebna za pravilno obavljanje inspekcijskih poslova. O opremi se mora voditi cjelokupnog računa da je pravilno nadzirana, označena, održavana u skladu s propisanim postupcima. Za opremu koja se umjerava mora biti uspostavljen program umjeravanja. Mjerna sljedivost mora se ostvarivati do nacionalnih ili međunarodnih etalona ili referentnih materijala.
Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirane postupke za postupanje s neispravnom opremom i mora voditi sve potrebne zapise o opremi.
Ukoliko inspekcijsko tijelo podugovara neki dio inspekcije, ono mora moći dokazati osposobljenost tijela s kojim podugovara. O provjerama osposobljenosti podugovaratelja moraju se voditi odgovarajući zapisi.

7 Procesni zahtjevi
Norma propisuje kako inspekcijsko tijelo mora koristiti metode i postupke inspekcije koje su određene u zahtjevima prema kojima se provodi inspekcija. Nadalje, mora koristiti prikladno dokumentirane upute za planiranje inspekcije.
Inspekcijsko tijelo mora imati sustav upravljanja ugovorima i radnim nalozima. Zapažanja i podaci dobiveni tijekom inspekcijskih aktivnosti moraju biti pravodobno zapisani kako bi se spriječio gubitak važnih obavijesti. Moraju postojati upute za provedbu inspekcije na siguran način.
Inspekcijski predmeti i uzorci moraju biti prepoznatljivi tako da ne dođe do zamjene identiteta.
Inspekcijsko tijelo mora održavati sustav zapisa koji moraju prikazati djelotvornost ispunjavanja inspekcijskih postupaka i omogućiti ocjenjivanje inspekcijskih aktivnosti.
Inspekcijski izvještaji ili certifikati moraju biti sljedivi do inspektora koji je proveo inspekcijske aktivnosti.
Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirani postupak za zaprimanje, ocjenjivanje i donošenje odluka u vezi prigovori i žalbi. Opis procesa za postupanje s prigovorima i žalbama mora biti dostupan na zahtjev bilo kojoj zainteresiranoj strani.

8 Zahtjevi za sustav upravljanja
U pogledu zahtjeva za sustav upravljanja nude se 2 opcije:
Opcija A – sustav upravljanja prema zahtjevima točaka 8.2 do 8.8 norme
Opcija B – ako tijelo ima uspostavljen i održavan sustav u skladu s ISO 9001 kojim je moguće poduprijeti i dokazati ispunjavanje zahtjeva ove norme, ispunjava zahtjev iz točaka 8.2 do 8.8 norme.
Točke 8.2 do 8.8 norme sadrže opće zahtjeve za sustav upravljanja, zatim zahtjeve za:
- dokumentaciju sustava upravljanja
- nadzor dokumenata
- nadzor zapisa
- preispitivanja upravljanja
- unutrašnje audite
- popravne radnje
- preventivne radnje.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primjenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće