Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Naslov norme
HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
(ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017)


Područje primjene
Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost, nepristranost i dosljedan rad laboratorija, a primjenjiva je za sve organizacije koje provode laboratorijske aktivnosti (ispitivanja, umjeravanja, uzorkovanja) bez obzira na broj članova osoblja, veličinu organizacije i opseg aktivnosti.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Opći zahtjevi
5 Strukturni zahtjevi
6 Zahtjevi za resurse
7 Zahtjevi za procese
8 Zahtjevi za sustav upravljanja


Kratki pregled norme
4. Opći zahtjevi
Opći zahtjevi odnose se na nepristranost rada laboratorija i očuvanje povjerljivosti informacija. Sve laboratorijske aktivnosti moraju se provoditi nepristrano, a nepristranost rada laboratorija mora biti očuvana u svakom pogledu i, pored toga, mora se pratiti na trajnoj osnovi. Rizici nepristranosti moraju se stalno utvrđivati, a ona smanjivati ili otklanjati.

5. Strukturni zahtjevi
Strukturni zahtjevi tiču se pravnih odnosa i organizacije laboratorija. Laboratorija mora biti zakonski odgovoran za svoje aktivnosti. Mora imati upravu koja snosi sveukupnu odgovornost za laboratorij.
Laboratorij mora definirati opseg svojih aktivnosti koji su u skladu sa zahtjevima ove norme. Mora se odrediti organizacija, odgovornosti, ovlasti, međusobni odnosi osoblja, moraju se dokumentirati postupci tako da se osigura dosljedan rad i valjanost rezultata tog rada.
Uprava mora osigurati da se odvija komunikacija o djelotvornosti sustava upravljanja te da se održava cjelovitost sustava upravljanja kada se planiraju i provode promjene sustava upravljanja.

6. Zahtjevi za resurse
Laboratorij mora imati na raspolaganju osoblje, prostore, opremu, sustave i usluge podrške potrebne za upravljanje i obavljanje svojih laboratorijskih aktivnosti.
Osoblje mora biti osposobljeno, a ta se osposobljenost mora održavati i dograđivati određenim postupcima koje utvrdi sam laboratorij.
Prostori i uvjeti okoliša moraju biti prikladni za aktivnosti koje provodi laboratorij i ne smije negativno utjecati na valjanost rezultata.
Oprema mora biti ispravna, verificirana i pod nadzorom laboratorija. Tamo gdje je potrebno umjeravati opremu mora se uspostaviti program umjeravanja. O opremi se moraju voditi valjani zapisi.
Mjeriteljska sljedivost mora se osigurati.
Proizvodi i usluge od vanjskih dobavljača moraju biti pod nadzorom laboratorija, stoga laboratorij mora imati postupak i čuvati odgovarajuće zapise u pogledu vanjskih dobavljača.

7. Zahtjevi za procese
Zahtjevi za procese obuhvaćaju: Preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora; Odabir, verifikaciju i validaciju metoda; Uzorkovanje; Postupanje s predmetima koji se ispituju ili umjeravaju; Stručne/tehničke zapise; Vrednovanje mjerne nesigurnosti; Osiguravanje valjanosti rezultata; Izvještavanje o rezultatima; Pritužbe; Nesukladan rad i Nadzor nad podacima i upravljanje informacijama.
Laboratorij mora imati postupak za preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora. Kada kupac zatraži izjavu o sukladnosti sa specifikacijom ili normom mora se jasno definirati specifikacija ili norma te pravilo odlučivanja. Laboratorij mora surađivati s kupcima ili njihovim predstavnicima.
Nadalje, mora upotrebljavati prikladne metode i postupke, a koji se moraju osuvremenjavati i biti lako dostupni osoblju. Laboratorij mora upotrebljavati validirane metode i prije uporabe mora ih verificirati.
Ukoliko provodi uzrokovanje, laboratorij mora imati plan i metodu uzorkovanja te mora prikupiti sve bitne informacije o uzorku.
S predmetima koji se ispituju ili umjeravanju mora se pažljivo postupati te imati odgovarajući postupak. Sustav za prepoznavanje predmeta mora biti jasan i nedvosmislen. Kad se predmeti moraju skladištiti ili kondicionirati u unaprijed određenim uvjetima okoliša, ti se uvjeti moraju održavati, pratiti i bilježiti.
Stručni zapisi moraju osgiurati prepoznavanje bitnih čimbenika koji utječu na mjerni rezultat.
Vrednovanje mjerne nesigurnosti mora se provoditi. I kod umjeravanja i kod ispitivanja.
Mora postojati postupak za praćenje valjanosti rezultata. Laboratorij mora definirati unutrašnje mjere kontrole kvalitete, ali i sudjelovati u shemama ispitivanja sposobnosti ako su dostupne.
Rezultati se moraju prikazivati na odgovarajući način: izvještajima o ispitivanju, potvrdama (certifikatima) o umjeravanju i izvještajima o uzorkovanju. Ti izvještaji moraju sadržavati određene informacije. Mogu se dodati izjave o sukladnosti, mišljenja i tumačenja pod određenim uvjetima.
Laboratorij, također, mora imati postupak za pritužbe te za nesukladan rad.
Sustav upravljanja informacijama u laboratoriju koji se upotrebljava za prikupljanje, obradu, zapisivanje, izvještavanje, pohranu ili pronalaženje podataka mora se validirati radi provjere funkcionalnosti. Sustav upravljanja informacijama u laboratoriju mora zaštićen od neovlaštenog pristupa, osiguran od promjena ili gubitaka, održavati se na način da se očuva cjelovitost podataka.

8. Zahtjevi za sustav upravljanja
Laboratorij mora uspostaviti, dokumentirati, provoditi i održavati sustav upravljanja koji može podržati i pokazati dosljedno ispunjavanje zahtjeva norme.
Sustav upravljanja laboratorijem mora uključiti najmanje sljedeće: dokumentaciju sustava upravljanja; nadzor nad dokumentima sustava upravljanja; nadzor nad zapisima; radnje za utvrđivanje rizika i prilika; poboljšavanja; popravne radnje; interne audite i preispitivanje upravljanja.
U tu svrhu može se koristiti i uspostavljen i održavan sustav upravljanja sukladan zahtjevima norme ISO 9001 ako se njime može pokazati dosljedna primjena zahtjeva ove norme.
Uprava laboratorija mora uspostaviti, dokumentirati i održavati politike i ciljeve za ispunjavanje svrhe ove norme i mora osigurati da su politike i ciljevi prihvaćeni i da se provode na svim razinama organizacije laboratorija. U određenim vremenskim razdobljima, laboratorij mora provoditi interne audite i preispitivanja upravljanja.


Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće