Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Kako provesti ispitivanje sposobnosti

ptt20152Ispitivanje sposobnosti jedan je od najboljih alata kojima se može dokazati tehnička osposobljenost nekog tijela za provođenje određenih aktivnosti. Najčešće se koristi za dokazivanje tehničke osposobljenosti laboratorija, ali vremenom postiže sve širu primjenu.

Što je ispitivanje sposobnosti objašnjeno je u ranijem članku, a cilj ovog članka je da u kratkim crtama da informacije o tome kako provesti ispitivanje sposobnosti. Ispitivanja sposobnosti provode organizatori ispitivanja sposobnosti (proficiency testing providers), a međunarodna norma koja utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost organizatora shema ispitivanja sposobnosti te za razvoj i provođenje shema ispitivanja sposobnosti je norma HRN EN ISO/IEC 17043. Stoga je najbolje započeti od norme koja upućuje na korake koje treba imati neka shema ispitivanja sposobnosti.

Prije nego se krene u organizaciju ispitivanja sposobnosti potrebno je utvrditi koliki je interes za provođenje ispitivanja sposobnosti i koliko postoji zainteresiranih potencijalnih sudionika kojima bi takva aktivnost bila od koristi. Kad se utvrdi da za ispitivanje sposobnosti postoji interes, tad se pristupa njegovom kreiranju i realiziranju.
Prvi korak je odrediti cilj i svrhu ispitivanja sposobnosti jer oni izravno utječu na statistički model vrednovanja ispitivanja sposobnosti. Nakon određivanja cilja i svrhe, potrebno je napraviti plan ispitivanja sposobnosti. Plan ispitivanja sposobnosti je podloga za dizajniranje ispitivanja sposobnosti, a može se izraditi prema elementima koji su navedeni u normi HRN EN ISO/IEC 17043. Nakon što se planom definiraju sve potrebne informacije i osiguraju svi uvjeti za provedbu ispitivanja sposobnosti, kad se cjelokupno provođenje ispitivanja sposobnosti dokumentirano razradi, tad se može krenuti u samu provedbu. Provedba, naravno, treba biti unaprijed definirana korak po korak kako bi svi sudionici skupili potrebne informacije na identičan način i kako bi one bile usporedive. Nakon provedbe ispitivanja sposobnosti, informacije od sudionika se obrađuju prema unaprijed postavljenom statističkom modelu. Najčešće norme koje se koriste za statističku obradu podataka su HRN ISO 13528 (Statističke metode pri ispitivanju sposobnosti putem međulaboratorijskih usporedbi) te niz normi HRN ISO 5725ff (Točnost (istinitost i preciznost) mjernih metoda i rezultata).

Što se tiče organizacijskih koraka pri izvedbi ispitivanja sposobnosti, sve kreće od osobe koja se naziva koordinatorom ispitivanja sposobnosti, a koja je odgovorna za cjelokupan proces. Koordinator pokreće prve korake, ispitivanje tržišta, uspostavu sheme ispitivanja sposobnosti, najavu ispitivanja sposobnosti te sve komunikacije koje je odvijaju tijekom ispitivanja sposobnosti. Nakon najave ispitivanja sposobnosti, zainteresirane strane mogu podnijeti svoje prijave za sudjelovanje koje koordinator obrađuje i nakon čega se identificiraju sudionici ispitivanja sposobnosti. Prije provedbe ispitivanja sposobnosti sudionici od koordinatora dobivaju sve potrebne informacije, upute za sudjelovanje i sve obrasce potrebne za izradu zapisa koji nastaju u procesu.
Predmet ispitivanja sposobnosti, koji koordinator dostavlja sudionicima, mora biti pripremljen za tu svrhu (npr. homogen i stabilan). Nakon što sudionik proveden potrebne aktivnosti na predmetu ispitivanja sposobnosti i dobije informacije za kojima je tragao, svoje rezultate šalje koordinatoru. Koordinator, zatim, provodi obradu podataka i vrednovanje prema utvrđenom statističkom dizajnu.
Rezultate obrade i vrednovanja dostavlja sudionicima u obliku preliminarnog izvještaja. Svi sudionici trebaju provjeriti rezultate sudjelovanja i sve eventualne primjedbe na preliminarni izvještaj dostaviti natrag. Nakon roka za podnošenje primjedbi, koordiantor dostavlja završni izvještaj ispitivanja sposobnosti i tako zatvara krug ispitivanja sposobnosti.
Rezultati ispitivanja sposobnosti su od velikog značenja za sudionika jer on temeljen njih može donijeti zaključak i ocjenu svog rada.

Odgovornost za provođenje ispitivanja sposobnosti je na organizatoru ispitivanja sposobnosti, koji sve svoje resurse stavlja na raspolaganje da bi se takva aktivnost provela. Provedba aktivnosti ide preko koordinatora koja prati cijeli proces i provodi svu potrebnu komunikaciju. Sudionici su dužni provesti određene aktivnosti (ispitivanje, umjeravanje, provjeru ili drugo) i utvrditi rezultate koji se kasnije vrednuju i temeljem tog vrednovanja taj isti sudionik biva ocijenjen.
Osim toga što ispitivanje sposobnosti daje ocjenu rada, ono također služi i za izobrazbu sudionika kako bi svoj rad poboljšao i unaprijedio.


Izvor: SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće