Subota 13 Tra 2024
Ispis

Medicinski laboratoriji

medical1Laboratorij (latinski labor znači "posao" ili "rad") je radna cjelina u kojoj se izvode ispitivanja s opremom i uređajima. Medicinski laboratoriji provode ispitivanja vezana uz kontrolu ljudskog zdravlja. Ispituju krv, mokraću, serum, plazmu, limfni čvor, koštanu srž, tkivo, matične stanice itd. Koriste laboratorijsku opremu u koju spadaju instrumenti, referentni materijali, potrošni materijali, reagensi i analitički sustavi. Medicinski laboratoriji mogu biti medicinsko-biokemijski, hematološki, citološki, histološki, patološki, mikrobiološki.

Opširnije...

Ispis

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

zavod za transfuzijskuHrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM) neprofitna je zdravstvena ustanova, državni zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. HZTM je osnovan 1945. godine sa ciljem obavljanja zdravstvene djelatnosti za potrebe transfuzijskog liječenja bolesnika. Djelatnost HZTM obavalja se u tri cjeline:

Opširnije...

Ispis

Predstavljamo AKAZ - BiH

predstavljamo AKAZ BiH b1AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine je državno tijelo, osnovana je radi poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova.  Agencija je uspostavljena na temelju "Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH br. 59/07)" koji je donio Parlament Federacije BiH.

Opširnije...

Ispis

Akreditacija u zdravstvu

akreditacija zdravstvoAkreditacija je dokaz da su zdravstvene ustanove osposobljene raditi svoj posao.  Akreditacija pridonosi poboljšavanju kvalitete u zdravstvu. Važno je napomenuti da je akreditacija dragovoljna aktivnost. Zemlje članice EU još uvijek nemaju jedinstveni sustav osiguranja kvalitete i akreditacije u zdravstvu, ali sve se pridržavaju Smjernica za razvoj sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvenih sustava Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Opširnije...

Ispis

Predstavljamo AKAZ - HR

predstavljamo AKAZ HR 1AKAZ - Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi osnovana je temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN br. 124/11). Cilj osnivanja agencije je poboljšavanje kvalitete u zdravstvu i osiguravanje sigurnosti bolesnika i smanjenja rizika po život i zdravlje pacijenata.  Agencija provodi postupak davanja akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti. Provodi promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite. Predlaže norme kvalitete zdravstvene zaštite.

Opširnije...

Ispis

Kvaliteta u medicini

kvaliteta medicinaKvaliteta u medicini najčešće se definira kao postizanje i održavanje međunarodno prihvaćenih normi liječenja i zdravstvene njege. Kvaliteta u medicini se dokazuje primjenom odgovarajućih normi. Indikatori kvalitete su mjerljive činjenice unutar procesa liječenja i zadovoljstvo pacijenata. Zadovoljstvo je subjektivna kategorija, ali ga je ipak moguće mjeriti raznim oblicima povratnih obavijesti od pacijenata. Norme u medicini su propisane vrijednosti, a najčešće služe kao smjernice u liječenju. Prihvaćene norme i propisi u medicini nazivaju se i dobrom bolničkom praksom.

Opširnije...

Ispis

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

zakon zOvim se Zakonom određuju načela i sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te propisuje postupak akreditacije zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika kao i procjena zdravstvenih tehnologija, a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata. Ovim se Zakonom određuju i načela te sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje kvalitete socijalne skrbi te postupak akreditacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Opširnije...

Ispis

Popis medicinskih laboratorija

medical 15189Popis akreditiranih medicinskih laboratorija prema normi HRN EN ISO 15189:2008.

Akredititrani laboratoriji u Hrvatskoj:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
Služba za mikrobiologiju i parazitologiju
Kolovare 2, HR-23000 Zadar

Opširnije...

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće