Petak 12 Tra 2024
Ispis

Novo izdanje norme HRN EN ISO 15189

medicalMeđunarodna organizacija za normizaciju, ISO, objavila je 1. listopada 2012. godine treće izdanje norme ISO 15189, a hrvatsko izdanje iste norme objavljeno je u prosincu 2012. godine kao HRN EN ISO 15189:2012. Novo izdanje norme zamjenjuje staro izdanje iz 2007. godine. Prijelazno razdoblje za prelazak na novo izdanje norme je tri godine, što znači do 1. listopada 2015. godine nakon čega prethodno izdanje ISO 15189:2007 više neće važiti kao ni potvrde o akreditaciji medicinskih laboratorija prema starom izdanju norme. Novo izdanje norme donosi izvjesne novosti i promjene kojima će se medicinski laboratoriji u naredne dvije i pol godine morati prilagoditi kako bi svoju osposobljenost dokazali primjenom ISO 15189:2012.

Opširnije...

Ispis

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11)

pravilnik mOvim Pravilnikom utvrđuju se akreditacijski standardi sukladno kojima se provodi akreditacijski postupak za bolničke zdravstvene ustanove. Akreditacijski standardi u smislu ovoga Pravilnika su sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Bolnička zdravstvena ustanova mora razviti, primjenjivati i neprekidno održavati učinkovit sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Opširnije...

Ispis

2. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije 2013.

HZJZU organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog farmaceutskog društva, Hrvatskog liječničkog zbora i Ministarstva zdravstva održan je 2. hrvatski kongres zdravstvene ekologije od 24. do 26. 04. 2013. godine u Zagrebu. Na Kongresu su prisustvovali članovi Sekcije iz Zavoda za javno zdravstvo, ostali stručnjaci i znanstvenici koji se bave zdravstvenom ekologijom i javnim zdravstvom, predstavnici upravnih i zakonodavnih tijela iz ovog područja, analitičari u zdravstvenoj ekologiji, inspekcijske službe, proizvođači, distributeri, predstavnici udruga potrošača i drugi stručnjaci iz ovog područja.

Opširnije...

Ispis

Dobra proizvođačka praksa medicinskih proizvoda

gmpPod dobrom proizvođačkom praksom  (Good  Manufacturing Practice, GMP) podrazumijeva se dio sustava osiguranja kvalitete kojim se postiže da se proizvodi dosljedno i trajno proizvode i provjeravaju prema odgovarajućim normama u skladu s njihovom namjenom. Propisi dobre proizvođačke prakse koncipirani su tako da minimiziraju mogućnost nastanka problema u radu tvornice koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu proizvoda. U mnogim su zemljama definirani zakonski propisi kojim se od proizvođača lijekova, medicinskih proizvoda, hrane ili kozmetike zahtjeva primjena načela dobre proizvođačke prakse tako da se osiguraju zahtjevi sigurnosti, kvalitete ili djelotvornosti proizvoda.

Opširnije...

Ispis

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 2013.

Svjetski dan sigurnosti iILO – International Labour Organization (Međunarodna organizacija rada) svake godine  28. travnja obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu (World Day for Safety and Health at Work). Ovogodišnja tema je "The Prevention of Occupational Diseases". Obilježavanjem ovog dana nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe sigurnosti i zaštite na radu. Svaki radnik ima pravo na sigurno radno mjesto i zdravo okruženje u organizaciji u kojoj radi.

Opširnije...

Ispis

Sustavi upravljanja u organizacijama koje se bave medicinskim uređajima

medicalMeđunarodna norma ISO 13485 propisuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom za organizacije koje projektiraju, razvijaju, proizvode, postavljaju i poslužuju medicinske uređaje kao i s tim povezane usluge. Osnovni cilj norme je olakšati usklađivanje zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom za zakonsku namjenu unutar područja koje obuhvaća medicinske uređaje. Norma je izvedena iz osnovnih načela ISO 9001, ali stavlja veći naglasak na dokumentaciju, radni okoliš, upravljanje rizicima, nadzor projektiranja i izvještavanje o medicinskim uređajima u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Opširnije...

Ispis

Pravilnici o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove

DPPpravilnikPravilnici o dobroj proizvođačkoj praksi propisuju načela i smjernice dobre proizvođačke prakse koje moraju primjenjivati proizvođači lijekova za ljudsku uporabu i medicinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj, kao i druge pravne osobe koje su sklopile pisani ugovor s proizvođačem i u njegovo ime obavljaju pojedine dijelove proizvodnje. Pod dobrom proizvođačkom praksom podrazumijeva se dio sustava osiguranja kvalitete kojim se postiže da se lijekovi i medicinski proizvodi dosljedno i trajno proizvode i provjeravaju prema odgovarajućim normama kvalitete u skladu s njihovom namjenom.

Opširnije...

Ispis

Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (NN 73/12)

pravOvim Pravilnikom utvrđuje se dobra laboratorijska praksa u laboratorijima koji se bave nekliničkim ispitivanjima lijekova te ocjenjivanje i nadzor nad sukladnošću s načelima dobre laboratorijske prakse. Dobra laboratorijska praksa jest sustav kvalitete koji se odnosi na organizacijske procese i uvjete u kojima se neklinička ispitivanja sigurna za zdravlje i okoliš planiraju, provode, nadgledaju, zapisuju, pohranjuju i dostavljaju izvješća.

Opširnije...

Ispis

Dobra praksa

GxPSvakodnevno se susrećemo s pojmovima dobre prakse, pa se tako govori o dobroj proizvođačkoj praksi, zatim o dobroj laboratorijskoj praksi, dobroj kliničkoj praksi, dobroj agronomskoj praksi i tako dalje. Sve te 'dobre prakse' temelje se na istoj filozofiji, a sve imaju za cilj zaštititi i proizvodnju i potrošače.  Zahtjevi svih praksa primjenjuju se u raznim područjima, osobito u farmaceutskoj industriji i industriji hrane.  Sigurnost proizvoda i prikladnost za namjeravanu uporabu u prvom je planu svih praksi koje sve više ulaze u zakonske propise država.

Opširnije...

Ispis

ISO 20857 Norma za sterilizaciju medicinskih proizvoda

sterilisationNorma ISO 20857:2010 Sterilization of health care products -- Dry heat -- Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices propisuje zahtjeve za razvoj, vrednovanje i rutinsku kontrolu postupka sterilizacije za medicinske proizvode. ISO 20857 promiče dobru praksu u spriječavanju infekcija.

Opširnije...

Ispis

Sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite

SOPKBolničke zdravstvene ustanove moraju razviti, primjenjivati i neprekidno održavati učinkovit sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Sustav se usredotočuje na pokazatelje koji su povezani s poboljšanjem ishoda liječenja, kao i na prevenciju i smanjenje neželjenih događaja. Bolničke zdravstvene ustanove moraju održavati i dokazati da upravljaju sustavom osiguranja i poboljšanja kvalitete (SOPK).

Opširnije...

Ispis

Poboljšavanje kvalitete u zdravstvu

medZdravlje je bitan čimbenik kvalitete života i razvoja društva. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) definira kvalitetu kao "zdravstvenu uslugu koja po svojim obilježjima zadovoljava zadane ciljeve, a sadašnjim stupnjem znanja i dostupnim resursima ispunjava očekivanja bolesnika da dobije najbolju moguću skrb uz minimalni rizik za njegovo zdravlje i blagostanje". Posljednjih godina događaju se sve veće promjene u zdravstvenoj zaštiti pacijenata. Danas je doprinos liječnika sve značajniji u cjelokupnom sustavu zdravstva.

Opširnije...

Ispis

Naputak za ocjenitelje u bolničkim zdravstvenim ustanovama

naputak zObjavljujemo naputak za ocjenitelje koji ocjenjuju sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite za bolničke zdravstvene ustanove koji je propisan u Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11). Sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite mora biti sukladan složenosti organizacije bolničke zdravstvene ustanove i zdravstvenih usluga koje se u njoj pružaju. Naputak prenosimo u cijelosti.

Opširnije...

Ispis

ISO 14155 Norma za ocjenjivanje medicinskih proizvoda

ISO 14155Norma ISO 14155:2011 Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice pomaže boljoj zaštiti od neispravnih ili nekvalitetnih medicinskih proizvoda. Ova norma pomaže u ocjenjivanju sigurnosti i radne uspješnosti medicinskih proizvoda i tako povećava zaštitu pacijenata i povećavanje kvalitete medicinskih proizvoda koji se pojavljuju na tržištu.

Opširnije...

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće